Woordenlijst

Zoeken

 • 5
 • 51% Aanval

  Staat ook bekend als een Meerderheid Aanval. Dit vindt plaats wanneer een aanvaller meer dan 50% van het netwerk's hashrate heeft.

 • A
 • ASIC-resistant

  Behaald door het vereisen van grote hoeveelheid geheugen tijdens het minen.

 • Aanval oppervlakte

  Verschillende punten in software omgevingen waar een aanvaller een poging kan doen data te wijzigen of exporteren.

 • Absoluut Voordeel

  Een economisch concept waarbij een partij een direct efficiëntie voordeel heeft in het produceren van een specifiek product in vergelijking met andere partijen.

 • Ad Hoc

  Wanneer alleen iets wordt gedaan of gemaakt wanneer dit nodig is.

 • Adres

  Gebruikt om transacties te verzenden en te ontvangen.

 • Airdrop

  Een gratis distributie van coins of tokens voor potentiele gebruikers.

 • Algortime

  Een reeks van autonome instructies met als doel het oplossen van een probleem.

 • All-Time High (ATH)

  De hoogste prijs van een cryptocurrency in een bepaalde quote valuta zoals de US-dollar, BTC of ETH.

 • Alles-of-Nietsorder

  Een order die in zijn geheel uitgevoerd dient te worden.

 • Allocatie

  De procentuele verdeling van tokens. Een project kan bijvoorbeeld 40% van de tokens voor ontwikkeling gebruiken.

 • Alpha

  Een eerste versie gepubliceerd door het team om feedback te ontvangen.

 • Alt-coin

  Een cryptocurrency alternatief voor Bitcoin. Wordt gebruikt om alle cryptocurrencies die geen Bitcoin zijn te categoriseren.

 • Anti Money Laundering (AML)

  Een raamwerk bestaande uit juridische en wettelijke procedures om de stroom van middelen verkregen uit illegale en twijfelachtige activiteiten te verkleinen.

 • Application Programming Interface (API)

  Een collectie van functies en procedures die het mogelijk maken voor gebruikers te communiceren met de data van een applicatie of service van bijvoorbeeld een exchange.

 • Application-Specific Integrated Circuit (ASIC)

  Een geïntegreerd circuit dat aangepast is om maximale productiviteit te behalen voor specifieke doeleinden.

 • Arbitrage

  Kopen en verkopen van assets op verschillende markten om voordeel te halen uit verschillende prijzen op dezelfde asset.

 • Atomische ruil

  Een atomic swap is een digitale ruil die in vertrouwen, zonder vertrouwen in een wederpartij, uitgevoerd kan worden.

 • B
 • BUIDL

  Een begrip dat afkomstig is van de term HODL, refereert naar focussen op het bouwen van je product.

 • Bear markt

  Een negatieve trend in de prijzen van een bepaalde markt. De term wordt zowel in de traditionele financiële als de cryptocurrency markt gebruikt.

 • Beloning

  Een beloning die wordt uitgegeven door een individu of groep om stimulans te geven voor bepaald werk of gedrag.

 • Biedprijs

  De prijs die een investeerder bereid is te betalen voor bijvoorbeeld een cryptocurrency.

 • Bitcoin

  Een cryptocurrency ontwikkelt door de mysterieuze ontwikkelaar(s) Satoshi Nakamoto.

 • Bitcoin Dominantie

  De ratio van Bitcoin's marktkapitalisatie ten opzichte van de gecombineerde markt kapitalisatie van alle cryptocurrencies.

 • Bitcoin Pizza

  De beruchte pizza die Laszlo Hanyecz 10,000 Bitcoin heeft gekost toen hij op internet postte dat hij een pizza wilde bestellen en met Bitcoin betalen.

 • Blockchain

  Een grootboek van digitale transacties dat chronologisch transactie informatie vastlegt van bijvoorbeeld cryptocurrencies.

 • Blok

  Een bestand dat transactie data opslaat. Wanneer deze in een lijnvormige reeks worden georganiseerd ontstaat er een blockchain.

 • Blok beloning

  Het aantal coins of tokens die als beloning worden gegeven aan miners voor elk succesvol geminede en gevalideerde blok.

 • Blok header

  Elk blok in de blockchain van Bitcoin heeft een 80-byte block header, die metadata over het blok bevat. Deze metadata heeft 6 velden: het bloknummer, de hash van de vorige blok header, een hash gebaseerd op alle transacties in het huidige blok, een huidige tijdstempel, de moeilijkheids target en de nonce.

 • Blok hoogte

  Het aantal blokken in de blockchain tussen het laatste en het eerste blok.

 • Blok verkenner

  Een online blockchain website waar gebruikers informatie kunnen opzoeken over blokken, transacties, balansen en transactiegeschiedenis.

 • Break-even meervoud

  Het veelvoud van de huidige prijs waarmee een asset moet toenemen om de vorige all-time high te bereiken.

 • Break-even punt

  Het punt waarop de totale kosten van een activiteit gelijk staan aan de huidige waarde of omzet.

 • Broncode

  Code die verantwoordelijk is voor de manier waarop software werkt. Is gebaseerd op een set van regels, instructies en statements.

 • Bull markt

  Een positieve trend in de prijzen van een bepaalde markt. De term wordt zowel in de traditionele financiële als de cryptocurrency markt gebruikt.

 • Byzantische Generaal Probleem

  Het probleem wordt als volgt beschreven. Betrouwbare computersystemen moeten met defecte componenten omgaan die tegenstrijdige informatie geven aan verschillende onderdelen van het systeem. Deze situatie kan abstract worden uitgedrukt in de vorm van een groep generaals van het Byzantijnse leger die met hun troepen rond een vijandelijke stad kamperen. De generaals moeten het eens worden over een gemeenschappelijk gevechtsplan en alleen communiceren via een boodschapper. Echter, een of meer van hen kunnen verraders zijn die zullen proberen de anderen in de war te brengen. Het probleem is om een algoritme te vinden om ervoor te zorgen dat de trouwe generaals het eens worden. Er wordt aangetoond dat dit probleem alleen met mondelinge boodschappen op te lossen is als en slechts als meer dan twee derde van de generaals loyaal is; dus één enkele verrader kan twee loyale generaals in de war brengen. Met onvervalsbare schriftelijke boodschappen is het probleem op te lossen voor een willekeurig aantal generaals en mogelijke verraders

 • C
 • Centrale bank

  Een financiële instantie die fungeert als een monetaire autoriteit en de nationale valuta, rente en geld voorraad beheert.

 • Circulerende voorraad

  Het aantal cryptocurrency coins of tokens die momenteel in omloop zijn.

 • Cloud

  Een gedeelde pool van middelen die beschikbaar worden gemaakt door gebruikers middels het internet.

 • Clusteren

  Cluster analyse of clustering is het groeperen van een set objecten op een zodanige manier dat objecten in dezelfde groep meer op elkaar lijken dan die in andere groepen. In de context van Bitcoin probeert adresclustering de privacy van bitcoin-gebruikers te doorbreken door alle adressen die door een individuele gebruiker zijn aangemaakt, te koppelen op basis van informatie die beschikbaar is uit de blokketen.

 • Coin

  Een cryptocurrency of digitale valuta die onafhankelijk is en gebruikt kan worden als een ruilmiddel.

 • Cold Storage

  Ook bekend als een offline wallet, "cold storage" is een apparaat dat niet rechtstreeks is aangesloten op een computer of alternatieve verwerkingseenheid.

 • Cryptocurrency

  Een cryptocurrency is een digitale valuta die is beveiligd met cryptografie. Een van de primaire functies is het fungeren als ruilmiddel binnen een peer-to-peer (P2P) economisch systeem gebouwd op blockchain technologie.

 • Cryptografie

  Cryptografie is een methode voor het bewaren en verzenden van data in een vorm waarbij alleen de juiste mensen de data kunnen lezen en verwerken.

 • Custody

  Eigenaarschap van een derde zijn bezittingen. Binnen de cryptocurrency wereld betekent custody het bewaren van de private keys en de verantwoordelijkheid voor het veilig houden van de bezittingen.

 • D
 • Daemon

  Een proces dat uitgevoerd wordt op de achtergrond, wachtende tot een bepaalde gebeurtenis of conditie het activeert.

 • Darknet

  Een digitaal netwerk dat alleen toegankelijk is met specifieke software, vaak met behulp van niet-standaard communicatieprotocollen en poorten. Twee typische soorten darknet zijn peer-to-peer netwerken en privacy netwerken, zoals The Onion Router (TOR).

 • Dead cat bounce

  Een kort herstel na een periode van koersdaling die wederom wordt opgevolgd met een prijsdaling.

 • Decentralisatie

  Decentralisatie zoals dat is georganiseerd door middel van blockchain technologie kun je niet vergelijken met traditionele centrale cloud opslagmethoden. Bij centrale cloudopslag wordt data niet opgeslagen op apparaten, maar in centrale servers van derde partijen. Informatie binnen de blockchain wordt niet opgeslagen in centrale databases, maar gedistribueerd over een heleboel verschillende nodes binnen een peer-to-peer grootboek.

 • Delisting

  Wanneer een handelsplatform besluit de ondersteuning voor een bepaalde cryptocurrency te staken. Dit kan gebeuren wanneer er bijvoorbeeld niet genoeg vraag naar een cryptocurrency is.

 • Digitale handtekening

  Digitale handtekeningen zijn een manier om te bewijzen dat iemand is wie hij/zij zegt te zijn door middel van cryptografie of wiskunde. Een digitale handtekening is een manier om te bewijzen dat een bericht afkomstig is van een bepaalde persoon en van niemand anders.

 • Diversificatie

  Het proces waarbij een investeerder zijn middelen spreidt over verschillende investeringen om zo de blootstelling per investering te verlagen.

 • Diversificatie

  Een divergentie vindt plaats wanneer de prijs van een cryptocurrency of ander financieel product en een bepaalde indicator (bijvoorbeeld MACD) in tegengestelde richting bewegen.

 • Do Your Own Research (DYOR)

  Een waardevol advies. Het is altijd aan te raden zelf onderzoek te doen naar een coin in plaats van te luisteren naar wat andere zeggen.

 • Dollar Cost Averaging (DCA)

  Vaste bedragen investeren over een periode ongeacht de prijs van de asset.

 • Dubbele Besteding

  Wanneer een bepaald aantal coins meerdere keren gespendeerd. Dit is vaak het gevolg van een 51% aanval.

 • E
 • ERC-1155

  Een op Ethereum gebaseerde hybride van zowel fungibel als non-fungibel tokens. Worden gebruikt voor collectables in games.

 • ERC-20

  Een technische standaard op de Ethereum blockchain. ERC staat voor Ethereum Request for Comments. 20 is in dit geval het unieke voorstel identificatienummer.

 • ERC-721

  Een op Ethereum gebaseerde non-fungibel token. ERC staat voor Ethereum Request voor Comments. 721 staat hierbij voor het unieke identificatienummer van het voorstel.

 • Eclipse Aanval

  Wanneer de meerderheid van de peers op een netwerk kwaadwillend zijn en het netwerk monopoliseren om specifieke nodes te isoleren.

 • Emissie

  Het creëren van cryptocurrency, dit kan op verschillende manieren gebeuren en is afhankelijk van bepaalde parameters.

 • Encryptie

  Conversie van informatie of data naar beveiligde code om te voorkomen dat iemand ongeautoriseerd toegang krijgt tot de data of informatie.

 • Enterprise Ethereum Alliance (EEA)

  De industrie' s eerste wereldwijde organisatie met een open, gestandaardiseerde architectuur om de adoptie van Enterprise Ethereum te accelereren.

 • Escrow

  Ook bekend als internet escrow, werkt door het plaatsen van cryptografie in de controle van een onafhankelijke derde partij om zowel koper als verkoper te beschermen in een transactie. Wanneer beide partijen controleren of de transactie is voltooid per gestelde termijn, wordt de digitale valuta vrijgegeven.

 • Exchange

  Een marktplaats voor cryptocurrencies waar gebruikers coins kunnen kopen en verkopen.

 • Exchange-Traded Fund (ETF)

  Een collectie van bijvoorbeeld aandelen of cryptocurrencies die een onderliggende index volgen.

 • Exchange-Traded Product (ETP)

  Een type belegging die de waarde van het onderliggende financiële instrument volgt.

 • F
 • Fault Tolerance

  De eigenschap die een systeem in staat stelt om goed te blijven functioneren, zelfs als een aantal van de componenten ervan uitvallen.

 • Fear Of Missing Out

  Het gevoel van angst en spanning wanneer je denkt dat je een potentiële rendabele kans misloopt.

 • Fear, Uncertainty and Doubt

  Een strategie waarbij er onzekerheid, angst en twijfel wordt gewekt bij klanten, investeerders en handelaren.

 • Fiat

  Geld dat een overheid verklaard heeft als wettig betaalmiddel.

 • Finaliteit

  De garantie dat een uitgevoerde cryptocurrency transactie niet meer kan worden gewijzigd of teruggedraaid.

 • First-Mover Advantage

  Het competitieve voordeel dat een project heeft wanneer het als eerste een product of service verleent in een nieuwe markt.

 • Flippening

  De naam die wordt gegeven aan de gebeurtenis wanneer/als Ethereum, Bitcoin overneemt in termen van markt kapitalisatie.

 • Fork

  Het creëren van een alternatieve, lopende versie van de blokchain, meestal omdat de ene groep miners een andere set transactieblokken van een andere groep begint te minen. Het kan kwaadwillig worden veroorzaakt door per ongeluk te veel controle over het netwerk te krijgen, of opzettelijk wanneer een team besluit om substantiële nieuwe functies in een nieuwe versie van een client te introduceren. Een fork is succesvol als het de langste versie van de blokketen wordt.

 • Full Node

  Een computer die zowel de complete regels van een onderliggend blockchain netwerk volgt als transacties en blokken valideert.

 • Fundamentele Analyse

  De waarde van een goed evalueren op basis van bepaalde eigenschappen om een intrinsieke waarde te berekenen.

 • Fungabiliteit

  De eigenschap van een goed waarvan de individuele eenheden niet van elkaar te onderscheiden zijn in termen van functionaliteit en waarde.

 • Futures

  Een juridische overeenkomst waarin een investeerder het recht heeft om een belegging tegen een vastgestelde prijs op een vastgestelde tijd te kopen of verkopen.

 • G
 • Gas

  Het prijsmechanisme dat gebruikt wordt bij de Ethereum blockchain om de kosten van smart contracts en transacties te berekenen.

 • Gas Limiet

  De maximale prijs die een cryptocurrency gebruiker bereid is te betalen voor een transactie of interactie met een smart contract.

 • Gedecentraliseerde Autonome Cooperatie (DAC)

  Een organisatie die bestuurd wordt door aandeelhouders in plaats van één centrale autoriteit.

 • Gedecentraliseerde Autonome Organisatie (DAO)

  Een systeem van gecodeerde regels die definiëren welke acties de organisatie onderneemt. De DAO kan ook specifiek refereren naar de DAO-organisatie die gecreëerd was op de Ethereum blockchain.

 • Gedecentraliseerde Exchange

  Een exchange die gebruikers niet vereist middelen te storten om te kunnen handelen. Tevens heeft het ook geen middelen van gebruikers in beheer.

 • Gedecentraliseerde Financiën

  Het ecosysteem bestaande uit gedecentraliseerde financiële applicaties gebouwd op blockchain netwerken.

 • Gedecentraliseerde applicatie (dApp)

  Een applicatie die werkt op een P2P netwerk van computers in plaats van één centrale computer. Dit maakt het mogelijk software te draaien op het internet zonder dat dit gecontroleerd wordt door één entiteit.

 • Geforceerde liquidatie

  Wanneer een broker gedwongen is de positie van een investeerder te liquideren als gevolg van het bereiken van de minimale margin eis.

 • Gekoppelde Valuta

  Een valuta waarvan de prijs is ontworpen om gelijk te blijven aan een bepaald goed. 1 DAI bijvoorbeeld is gekoppeld aan 1 USD.

 • Genisis Blok

  Het blok dat als eerste is vastgelegd op een bepaalde blockchain. Wordt ook wel Block 0 of 1 genoemd.

 • GitHub

  Een website waar ontwikkelaars en teams hun opensource code kunnen delen en opslaan.

 • H
 • HODL

  Oorspronkelijk ontstaan als het gevolg van een typefout bij het woord 'Hold'. Tegenwoordig kan het ook refereren naar 'Hold on for Dear Life.

 • Halving

  Wanneer de blok beloning van een bepaalde cryptocurrency wordt gehalveerd. Dit wordt gedaan om de snelheid van uitgifte te verlagen.

 • Hard Cap

  Het maximale bedrag aan middelen dat een project wil ophalen met bijvoorbeeld een Initial Coin Offering (ICO).

 • Hard Fork

  Een permanente divergentie in de blockchain die voorheen ongeldige transacties geldig maakt en daarom alle gebruikers verplicht om te upgraden. Komt voor wanneer een verandering de blockchain structuur of de moeilijkheid verandert.

 • Hash Rate

  De snelheid waarmee een computer of andere hardware nieuwe hashes kan berekenen.

 • Honeypot

  Een mechanisme gebruikt in computer beveiliging om ongeautoriseerde toegang te detecteren.

 • Hops

  Hops verwijst naar het aantal transacties van een Bitcoin op het netwerk

 • Hybride

  Refereert naar blockchains die zowel permissioned als permissionless zijn om zo verschillende doeleinden te hebben.

 • Hyperledger

  Hyperledger is een overkoepelend project van open source blockchains en aanverwante tools, gestart in december 2015 door de Linux Foundation.

 • I
 • Iceberg Order

  Een conditionele order om grote hoeveelheden te kopen of verkopen in meerdere kleine orders om het totaalbedrag te verbergen.

 • Immutabiliteit

  Refereert naar de mate waarin het onmogelijk is om de voorgaande blokken uit de blockchain te wijzigen.

 • Index

  Een financieel instrument gebruikt om de waarde van een belegging of verzameling van beleggingen te volgen.

 • Initial Coin Offering (ICO)

  Een fondsenwerving methode waarbij nieuwe projecten hun cryptocurrencies verkopen aan investeerders.

 • Initial Exchange Offering (IEO)

  Een fondsenwerving methode waarbij projecten hun cryptocurrency listen en verkopen op een exchange.

 • Initial Public Offering (IPO)

  De gebeurtenis waarbij een bedrijf zijn aandelen voor het eerst aanbiedt aan publieke investeerders.

 • Inloggegevens

  Persoonlijk informatie. Voorbeelden hiervan zijn gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres, voornaam en achternaam.

 • Interoperabiliteit

  Een concept waarbij verschillende blockchains met elkaar kunnen communiceren en interacteren.

 • K
 • Kandidaat blok

  Een tijdelijk blok gecreëerd door mining nodes door gebruik van transacties uit de memory pool. Elke mining node probeert dit kandidaat blok toe te voegen aan de blockchain.

 • Know Your Customer (KYC)

  Een standaardprocedure in de financiële industrie waarbij bedrijven stappen ondernemen om hun klanten te leren kennen. Het doel hiervan is het risico op witwassen en financiering van terrorisme te bestrijden.

 • L
 • Laatprijs

  De laagste prijs die een verkoper bereid is te accepteren op zijn verkooporder.

 • Layer 2

  Een secundair framework of protocol gebouwd op een bestaande blockchain om schaalbaarheid te verbeteren.

 • Ledger

  Een fysiek of digitaal grootboek waar financiële transacties worden vastgelegd.

 • Lightning Network

  Een second layer oplossing werkende op de Bitcoin blockchain om de schaalbaarheid te verbeteren.

 • Limiet order

  Een limiet order is een ordertype waarbij de investeerder aangeeft op een bepaalde prijs een cryptocurrency te willen kopen. Bijvoorbeeld: de huidige prijs van Bitcoin is €10.000, de investeerder stelt een limiet order in dat wanneer de prijs €9.000 bereikt er voor €500 wordt gekocht.

 • Liquiditeit

  De mogelijkheid om een goed snel te kunnen kopen of verkopen zonder dat dit significante prijsschommelingen veroorzaakt.

 • Listting

  De toevoeging van een cryptocurrency op een handelsplatform.

 • Long

  Een long positie, of simpelweg een long, is het kopen van een aandeel, obligatie of cryptocurrency met de verwachting dat deze in waarde zal toenemen.

 • M
 • Mainnet

  Een blockchain protocol dat is ontwikkeld en volledig gelanceerd. Er worden transactie verstuurd, geverifieerd en vastgelegd.

 • Mainnet Swap

  Wanneer een token migreert van een derde partij blockchain zoals Ethereum naar een zelfgebouwd blockchain mainnet.

 • Maker

  Je wordt beschouwd als maker wanneer je een order plaatst en deze niet direct wordt uitgevoerd. In plaats daarvan komt je order terecht in het orderboek totdat deze wordt vervuld door een andere gebruiker.

 • Malware

  Iedere vorm van software of code die bedoeld is om hardware en netwerken te infiltreren en schade toe te brengen.

 • Margin trading

  Handelen met geleende middelen. Dit wordt beschouwd als een zeer hoog risicostrategie en is alleen bedoeld voor ervaren handelaren.

 • Markt order

  Wanneer een taker de best mogelijke bied- of laatprijs in het orderboek voor een cryptocurrency afneemt.

 • Marktkapitalisatie

  De totale handelswaarde van een bepaalde cryptocurrency. Dit wordt berekend door de huidige voorraad te vermenigvuldigen met de huidige prijs.

 • Masternode

  Nodes op een netwerk die vaak een minimumaantal aan coin balans vereisen om staking beloningen te ontvangen.

 • Maximale voorraad

  Het maximaal aantal coins of tokens die ooit zullen worden gecreëerd voor een bepaalde cryptocurrency.

 • Merkle tree

  Een manier van organiseren en structureren van data om deze simpeler te maken.

 • Metadata

  Data die informatie bevat over andere data, zoals informatie over bepaalde kenmerken van een transactie.

 • Mining

  Het verificatie proces van transacties in een blockchain netwerk.

 • Mining Farm

  Een grote verzameling van miners, vaak te vinden in warenhuizen of datacenters.

 • Moeilijkheids Bom

  Een significante toename van de mining moeilijkheid van een proof-of-work coin.

 • Moon

  Een term die refereert naar de gebeurtenis wanneer een cryptocurrency een sterke prijs toename ervaart.

 • Multisignature

  Een wallet die authenticatie vereist van een tweede partij om een transactie versturen naar het netwerk.

 • N
 • Node

  Een deelnemer aan het blockchain netwerk die communiceert met andere deelnemers om de veiligheid en integriteit van het netwerk te waarborgen.

 • Nonce

  Een reeks van getallen voor eenmalig gebruik ter verificatie om herhaling van voorheen uitgevoerde transacties te voorkomen.

 • O
 • Off-chain

  Een transactie die initieel plaatsvindt buiten het blockchain netwerk maar later wordt verzonden naar het netwerk.

 • Offshore Account

  Een rekening die geregistreerd staat in een jurisdictie die verschilt van de jurisdictie waar de eigenaar nationaliteit heeft.

 • Onderpand

  Het toezeggen om iets van waarde als onderpand te gebruiken bij een lening om te garanderen dat de lening wordt terugbetaald.

 • Oracle

  Een databron van een derde partij om uitkomsten van een smart contract te bepalen.

 • Orphan Block

  Een blok die gelinkt is aan een ketting die niet wordt gezien als de mainchain en daarom niet verder gaat.

 • Overgave

  Wanneer een investeerder toegeeft aan gemaakt rendement en zijn positie sluit in een periode van dalende markt.

 • P
 • Paper Wallet

  Een stuk papier waarop de public en private keys van een cryptocurrency adres op staan geprint.

 • Passief Management

  Een belegging strategie die niet vertrouwd op actief handelen maar op bestaande economische indexen.

 • Peer-to-Peer (P2P)

  In een peer to peer netwerk zijn computers met elkaar verbonden en communiceren deze via het internet.

 • Permissioned

  Refereert naar blockchains die alleen toegankelijk zijn voor partijen of individuen met de juiste autorisatie. Voorbeelden van permissioned blockchains zijn Hyperledger en Corda.

 • Permissionless

  Refereert naar blockchain die toegankelijk zijn voor iedereen. Voorbeelden van permissionless blockchains zijn Bitcoin en Ethereum.

 • Phishing

  Een aanval waarbij een kwaadwillige partij een poging doet informatie te verkrijgen over een gebruiker om vervolgens toegang te krijgen tot zijn of haar account.

 • Plasma

  Een Ethereum off-chain schaalbaarheid oplossing die het potentieel heeft de schaalbaarheid van Ethereum significant te vergroten.

 • Ponzi Scheme

  Een vorm van oplichting waarbij middelen van nieuwe investeerders gebruikt worden om beloftes aan voorgaande investeerders te betalen. Een goed voorbeeld hiervan is Bitconnect.

 • Portfolio

  De samenstelling van een investeerder zijn beleggingen.

 • Private Key

  Deze digitale en versleutelde code is alleen bekend bij de beoogde ontvanger of eigenaar, wordt meestal gekoppeld aan een publieke sleutel. De private sleutel wordt gebruikt om een uitgaande transactie te ondertekenen of te bevestigen die door het netwerk wordt gebruikt om te bevestigen dat de gebruiker die de transactie verstuurt de rechtmatige gebruiker van de publieke sleutel is. Degene die de private key beheert, controleert de wallet en als de private key verloren gaat, wordt de toegang tot de inhoud van de wallet ontoegankelijk.

 • Private Sale

  Een vroege investering ronde voor strategische investeerders met een significante hoeveelheid financiële middelen.

 • Proof of Stake

  Een consensus mechanisme dat blok valideerders beloond naar mate hoeveel coins zij ingezet hebben.

 • Proof of Work

  Een consensus mechanisme dat blok valideerders beloond naar mate hoeveel rekenkracht zij leveren.

 • Pump and Dump

  Gecoördineerd kopen waarbij de prijs van cryptocurrencies kunstmatig wordt opgeblazen. Dit in de hoop externe kopers aan te trekken om de valuta vervolgens met winst te verkopen.

 • R
 • Race aanval

  Dit vindt plaats wanneer er twee transacties worden verzonden met dezelfde middelen, het doel hiervan is dezelfde middelen twee keer te gebruiken.

 • Ransomware

  Een vorm van malware die je computer overneemt en dreigt bestanden te verwijderen of te publiceren wanneer er geen losgeld wordt betaald

 • Return on Investment (ROI)

  Een berekening die gebruikt wordt om de effectiviteit van een investering te meten. De ratio tussen nettowinst en netto kosten.

 • Roadmap

  Een business planning methode waarbij korte- en lange termijn doelen worden vastgelegd op een dynamische tijdlijn.

 • Routing Aanval

  Een aanval op internet serviceprovider niveau om uptime van een website te verlagen.

 • S
 • Satoshi Nakamoto

  Satoshi Nakamoto is de online identiteit van de maker of makers van het Bitcoin protocol en bijbehorende whitepaper.

 • Schaalbaarheid

  De mate waarin een blockchain kan opschalen om een grote hoeveelheid transacties per seconde te verwerken.

 • Security audit

  Een systematische evaluatie die de beveiliging van een systeem, smart contract of blockchain in termen van cyber aanvallen of technische fouten meet.

 • Segregated Witness (SegWit)

  Een proces waarbij de transactie handtekeningen worden gescheiden van Bitcoin transacties. Hierdoor passen er meer transacties in één blok.

 • Sharding

  Sharding is een methode waarbij met behulp van een wiskundig schema de Blockchain wordt opgesplitst in "Shards", hierbij wordt elke transactie toegewezen aan een enkele shard en elke node wordt belast met het volgen van een enkele shard van de blockchain.

 • Short

  Een short positie, of simpelweg een short, is het verkopen van een aandeel, obligatie of cryptocurrency met de verwachting dat deze in waarde zal afnemen en later goedkoper teruggekocht kan worden.

 • Smart Contract

  Geautomatiseerde contracten die worden geactiveerd wanneer er aan bepaalde condities wordt voldaan.

 • Snapshot

  Het vastleggen van de huidige staat van de blockchain. Dit wordt vaak gedaan om bijvoorbeeld airdrops te distribueren op basis van coin balansen.

 • Soft fork

  Een soft fork is een wijziging van de blockchain, waarbij alleen eerder geldige blokken ongeldig worden gemaakt. Aangezien ouden nodes de nieuwe blokken als geldig zullen zien, is een soft fork backwards compatibel. Dit soort forks vereisen slechts een meerderheid van de miners die upgraden om de nieuwe regels succesvol te implementeren

 • Stablecoin

  Een type cryptocurrency die ontworpen is om een stabiele waarde te houden om sterke prijsfluctuaties te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn DAI, USDT en USDC.

 • Stakingpool

  Een groep waar stakeholders hun investering kracht combineren om de kans op het valideren van het volgende blok te vergroten.

 • State Channel

  Een communicatiekanaal tussen twee gebruikers of nodes op een netwerk.

 • Steun

  Een term binnen Technische Analyse (TA) die wordt gebruikt wanneer een dalende koers steun vindt op een bepaalde koers.

 • Supercomputer

  Een computer of virtuele machine die werkt op het hoogste level van momenteel beschikbare computerkracht.

 • Supply Chain

  Een ketting van mensen en bedrijven die betrokken zijn bij het produceren en distribueren van een bepaald product.

 • Sybil Aanval

  Een Sybil attack is een aanval waarbij één enkele kwaadwillende partij meerdere nodes op een netwerk controleert. Het is onbekend voor het netwerk dat de nodes door dezelfde partij worden bestuurd.

 • T
 • Taker

  De taker is de persoon die een order plaatst die direct wordt gekoppeld met een al bestaande order in het orderboek.

 • Ticker

  Het handel symbool, ook wel de afkorting die refereert naar een bepaalde coin. Bijvoorbeeld: BTC is Bitcoin, ETH is Ethereum, XRP is Ripple.

 • Token

  Een cryptocurrency die geen eigen blockchain heeft en werkt op de blockchain van een derde partij. OmiseGO (OMG) bijvoorbeeld is een token die werkt op de Ethereum blockchain.

 • Token Sale

  De uitgifte van tokens in ruil voor andere coins of tokens. Ook wel een Initial Coin Offering genoemd.

 • Total Supply

  Het aantal coins of tokens die momenteel bestaan en ofwel in omloop of vastgezet zijn.

 • Transactie ID (TXID)

  Ook wel de transactie hash genoemd. De transactie ID wordt gebruikt om te refereren naar transacties op een blockchain.

 • Transacties Per Seconde (TPS)

  Refereert naar het aantal transacties dat een blockchain maximaal kan verwerken per seconde.

 • Turing Complete

  Een machine die met de juiste hoeveelheid tijd, geheugen en instructies iedere rekenkundig probleem kan oplossen, ongeacht hoe complex.

 • Twee-factor Authenticatie (2FA)

  2FA, ook wel bekend als twee stap verificatie is een beveiliging proces waarin een gebruiker twee authenticatie factoren gebruikt om zichzelf te verifiëren. Het resultaat hiervan is dat het account beter beveiligd is tegen ongeautoriseerde toegang.

 • U
 • User Interface (UI)

  De interface waarop gebruikers interacteren met een machine of software.

 • V
 • Verificatie Code

  Code die verstuurd wordt naar een tweede apparaat om de identiteit van de persoon die probeert in te loggen te bevestigen. Wordt gebruikt bij 2 Factor Authenticatie.

 • Verkoop muur

  Een zeer grote verkooporder of verzameling van verkooporders op dezelfde prijs in een orderboek.

 • Vertraging

  De tijd tussen het indienen van een transactie en de eerste bevestiging voor de transactie van het netwerk.

 • Virtuele Machine

  Een nagebootste computer die is ontworpen om de eigenschappen van een computer te dupliceren.

 • Volatiliteit

  Hoe snel en hoe veel de prijs van een belegging verandert.

 • W
 • Wallet

  Wordt gebruikt om de cryptocurrencies te verzenden en ontvangen. Er zijn verschillende soorten wallets waaronder: hardware wallets, paper wallets, software wallets en online wallets.

 • Weak hands

  Een term die refereert naar investeerders die tijdens koersdalingen vertrouwen verliezen en hun cryptocurrencies verkopen of afwijken van hun strategie.

 • Weerstand

  Een term binnen Technische Analyse (TA). Wanneer een belegging tijdens prijs toename weerstand ondervindt. Komt vaak voor bij vorige prijs hoogtes.

 • Wei

  De benaming van de kleinste hoeveelheid Ether, de valuta die gebruikt wordt op het Ethereum netwerk.

 • Whale

  Een individu of organisatie die grote hoeveelheden cryptocurrency bezit en daarmee de markt kan beïnvloeden.

 • Whitelist

  Een lijst van vertrouwde individuen, software of cryptocurrency adressen met betrekking tot een bepaalde dienstverlening of gebeurtenis.

 • Z
 • Zero-Knowledge Proofs

  Bewijs om te verifiëren dat transacties valide zijn zonder informatie vrij te geven over de transactie, als resultaat hiervan wordt privacy gewaarborgd.

 • Zk-Snarks

  Staat voor Zero-Knowledge Succint Non-Interactive Argument of Knowledge en is een benadering van zero-knowledge proofs.

 • Zwarte zwaan

  Een gebeurtenis die totaal onverwachts is en afwijkt van de verwachting.