Press

press

For English see below

Binance biedt Nederlandse klanten overstap naar Coinmerce

Coinmerce kan door overeenkomst grootste cryptoplatform van Nederland worden

Schiphol-Rijk 06-07-2023 - Binance zal de Nederlandse markt verlaten op 17 juli 2023. Coinmerce, één van de eerste cryptoplatforms van Nederland, geregistreerd bij De Nederlandsche Bank, heeft overeenstemming met Binance dat de honderdduizenden Nederlandse gebruikers naar het Coinmerce platform zullen worden doorverwezen. Door het doorverwijzen van het Nederlandse deel van Binance kan Coinmerce het grootste cryptoplatform van Nederland worden in producten, vermogen en klanten. Als Nederlandse partij heeft Coinmerce als kernstrategie om een zo toegankelijk mogelijk platform te bieden.

Klanten van Binance kunnen ervoor kiezen hun digitale assets gratis en eenvoudig over te zetten naar Coinmerce. De doorverwijzing van Binance klanten naar Coinmerce zorgt ervoor dat Binance klanten veilig en eenvoudig cryptovaluta kunnen blijven verhandelen. Gebruikers zijn geïnformeerd en worden volledig ondersteund tijdens het overstapproces. Het verwelkomen van de nieuwe klanten past binnen de groeistrategie van Coinmerce om het grootste cryptoplatform van Europa te worden.

Nick Smits van Oyen, co-founder van Coinmerce: “Wij zijn heel trots op deze samenwerking met Binance. Wij bieden hun gebruikers een gelijkwaardig platform dat voldoet aan alle Europese wet- en regelgeving. De transitie zal soepel verlopen en is, in samenspraak met Binance, voor klanten zo eenvoudig mogelijk gemaakt. De klant ontvangt een e-mail van Binance en vanuit daar start het simpele stappenplan.”

Jaap de Bruijn, CEO van Coinmerce: “Onze prioriteit is het sturen op een ordentelijk verloop. Een urgente behandeling van deze klanten is noodzakelijk. Het crypto vermogen van de Nederlandse klanten bij Binance zal via een gecontroleerde transitie ondergebracht worden bij Coinmerce. ”

Coinmerce zet al sinds 2018 de standaard om veilig en eenvoudig cryptovaluta te verhandelen en bewaren in Nederland en elf andere landen. Binance zegt hierover: “Wij hebben veel vertrouwen in Coinmerce omdat ze een veilig platform hebben voor onze klanten, wij voelen ons comfortabel dat zij kunnen blijven handelen in een vertrouwde omgeving. Mede daarom hebben we gekozen voor Coinmerce.”

Over Coinmerce
Coinmerce, opgericht door de broers Nick en Luc Smits van Oyen in 2017, was een van de eerste cryptoplatforms van Nederland met als doel de cryptowereld zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen. In de zomer van 2018 werd Coinmerce.io met succes gelanceerd. Coinmerce onderscheidt zich onder meer op het gebied van veiligheid en toegankelijkheid: een eenvoudig en gebruiksvriendelijk platform met lage tarieven waar iedereen gebruik van kan maken. In 2020 verkreeg Coinmerce als een van de eerste partijen in Nederland een registratie van De Nederlandsche Bank voor het aanbieden van crypto-gerelateerde diensten. Met in 2023 de uitbreiding naar Spanje zet Coinmerce de volgende stap in de (internationale) groeiambitie.

Binance offers Dutch users switch to Coinmerce

Coinmerce could become largest largest crypto platform in the Netherlands

Schiphol-Rijk 06-07-2023 - Binance will exit the Dutch market on 17 July 2023. Coinmerce, one of the Netherlands' first crypto platforms registered with De Nederlandsche Bank (The Dutch Central Bank), has reached an agreement with Binance that hundreds of thousands Dutch users will be referred to the Coinmerce platform. This referral means Coinmerce can become the largest crypto platform in the Netherlands in products, assets and users. As a Dutch party, Coinmerce's core strategy is to provide the most accessible platform possible.

Binance customers can choose to easily transfer their digital assets to Coinmerce for free. The referral to Coinmerce ensures that Binance customers can continue to trade cryptocurrencies safely and easily. Customers are informed and fully supported during the transferring process. Welcoming the new customers is part of Coinmerce's growth strategy to become Europe's largest crypto platform.

Nick Smits van Oyen, co-founder of Coinmerce: "We are very proud of this partnership with Binance. We offer these users an equivalent platform that complies with all European laws and regulations. The transition will be smooth and is, in consultation with Binance we have made the transition for users as easy as possible. The user will receive an email from Binance and from there the simple step-by-step process will start."

Jaap de Bruijn, CEO of Coinmerce: "Our priority is to ensure an orderly transition. Urgent treatment of these users is necessary. The crypto assets of the Dutch users at Binance will be transferred to Coinmerce via a controlled transition. "

Coinmerce has been setting the standard for secure and easy crypto currency trading and storage in the Netherlands and 11 other countries since 2018. Binance says: "We have great confidence in Coinmerce because they have a secure platform for our users, we feel comfortable that they can continue trading in a trusted environment. This is partly why we choose Coinmerce."

About Coinmerce
Coinmerce, founded by brothers Nick and Luc Smits van Oyen in 2017, was one of the first crypto platforms in the Netherlands with the aim of making the crypto world as accessible as possible to everyone. In the summer of 2018, Coinmerce.io was successfully launched. Among other things, Coinmerce stands out in terms of security and accessibility: a simple and user-friendly platform with low fees that anyone can use. In 2020, Coinmerce became one of the first platforms in the Netherlands to obtain a registration from De Nederlandsche Bank to offer crypto-related services. With expansion into Spain in 2023, Coinmerce is taking the next step in its (international) growth ambition.