Voor- & Nadelen van de Blockchain-Technologie

Zoals bij elke nieuwe technologie, zal je ook bij Blockchain-Technologie ontdekken dat er voor-en nadelen zijn. Blockchain biedt talloze voordelen, maar heeft ook nadelen. Inzicht in beide is belangrijk voor het nemen van de juiste beslissing bij het onderzoeken van een cryptocurrency investering. Er zijn een aantal nadelen aan blockchain die goed moeten worden overwogen om te concluderen of blockchain een verstandige keuze is.

Voordelen van blockchain-technologie zijn:

• Geen betrokkenheid van een derde partij (centrale autoriteit)
In een gedecentraliseerd netwerk is er geen centrale server om transacties tussen peers / gebruikers te verifiëren en autoriseren

• Dubbel Spend Probleem
Blockchain is de eerste technologie die in staat is het Double Spend probleem op te lossen zonder te vertrouwen op 3de partijen, zoals banken & overheden

• Transparant en verifieerbaar
Verantwoording & inzicht voor gebruikers, zelfs zonder toestemming

• Veilig
Bepaal wie welke gegevens inziet en wanneer, d.m.v. een beveiligd netwerk

• Kwaliteitscontrole
Volg alle componenten van de supply chain.
Smart Contracts vervangen de tussenpersoon

• Verlaag transactiekosten
Het verwijderen van tussenpersonen vermindert de kosten (bijvoorbeeld: betalingsproviders, banken en andere financiële instellingen)

• Tokenization
Ontwikkel uitwisselbare tokens ondersteund door echte waarde
Gedeeltelijk bezit van activa en digitalisering van activa (bijvoorbeeld: bezit 1 huis voor 100% of bezit 2 huizen voor 50%)

• Extreem fouttolerant
Als een enkele node verbinding met het netwerk verliest, blijft het werken door andere nodes in het netwerk, die zijn werk overnemen. Vergelijk het met een groepsbericht. Als je een bericht in de groep wilt verwijderen, moet je het op alle telefoons verwijderen, want iedereen draagt een kopie. Fouttolerantie is met name handig als er veel mensen deelnemen.

Nadelen van de blockchain-technologie zijn:


• Extreem langzaam in vergelijking met traditionele databases (inefficiënt)

• Nieuwe technologie, continu veranderend en evoluerend

• Schaalbaarheid

• Transactietijd en kosten

• Geen gecentraliseerd eigendom of één enkele autoriteit

• Uiterst moeilijk om een​​ ‘’helicopterview’ (totaaloverzicht) van alle oplossingen en de mogelijkheden te krijgen

• De meeste platforms en projecten bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en zijn nog niet klaar voor grote toepassingen
Over Coinmerce

Coinmerce is een Nederlands, fiat ⇄ cryptocurrency handelsplatform dat zich volledig richt op bruikbaarheid en eenvoud om zijn gebruikers een veilige, leerzame, simpele en plezierige ervaring te bieden.

Het Coinmerce-platform is verbonden met verschillende externe exchanges en bundelt liquiditeit via haar smart order systeem om automatisch de beste koersen aan haar gebruikers te kunnen bieden.