Basisprincipes van decentralisatie


In het kort, cryptocurrencies zoals Bitcoin werken met gedistribueerde blockchain technologie. Om het eenvoudig te houden, een blockchain kan worden opgevat als een ‘‘gedeeld/open‘‘ grootboek. Een blockchain is dus vergelijkbaar met een traditioneel grootboek waarin transacties en balansen van gebruikers binnen een netwerk worden bijgehouden. Het grote verschil is dat blockchain grootboeken openbaar en gedecentraliseerd zijn. Binnen een gedecentraliseerd netwerk is er geen sprake van een centrale server (zoals bij een bank) om transacties te valideren. Integendeel, elke entiteit binnen het netwerk krijgt de verantwoordelijkheid om dit werk zelf te doen.

Anders gezegd, elke gebruiker binnen een netwerk heeft een grootboek met alle transacties en balansen om er zo voor te zorgen dat alle transacties geldig zijn en dat dubbele uitgaven worden voorkomen.