Blockchain & de zorgsector

In de afgelopen 20 jaar is de zorgsector overspoeld met gecentraliseerde datasystemen, data regulering en aanbieders van elektronische medische dossiers (EMR). Het tekort aan communicatiemogelijkheden tussen de bestaande systemen, die gezondheidsgegevens bevatten op zowel het niveau van de patiënt (micro) als de volksgezondheid (macro), verklaart de belemmeringen in de volgende situaties:
  • Wanneer patiënten medische diensten van andere aanbieders willen raadplegen
  • Wanneer de onderzoekers van een medisch onderzoek de gegevens van de deelnemers willen verifiëren
  • Wanneer farmaceutische organisaties zekerheid willen hebben over de authenticiteit van geneesmiddelen die op de wereldmarkten in omloop zijn
Door het onvermogen om gegevens te delen en het geïsoleerde beheer van EMV's, besteden patiënten kostbare tijd en middelen aan onnodige medische zorg. Bijvoorbeeld het uitvoeren van dubbele bloedtesten. In noodgevallen hebben gezondheidswerkers die zorg verlenen mogelijk geen volledig zicht op de medische voorgeschiedenis van een patiënt, wat kan leiden tot onjuiste behandelingen.

Traceerbaarheid, een veilige supply chain is vereist om de distributie van namaak- of ongeoorloofde geneesmiddelen te voorkomen. Het gebruik van verkeerde medicijnen kan leiden tot mislukte behandelingen of een verslaving. Daarnaast zijn er ook onbekende bijwerkingen, die dodelijk kunnen zijn.

Blockchain biedt de mogelijkheid om medicijnen te traceren en te registreren in een onveranderlijk register en het probleem van illegaal transport of ongeoorloofde productie aan te pakken. De Ethereum smartcontracten zouden een oplossing kunnen bieden voor deze problemen.