Blockchain & Finance

Veiligere en toegankelijkere netwerken, efficiëntere processen, lagere kosten en nieuwe producten & diensten binnen de financiële sector wordt mogelijk met behulp van blockchain. Het maakt het mogelijk om sneller, tegen lagere kosten en met meer maatwerkoplossingen digitale effecten uit te geven. In de afgelopen vijf jaar is de technologie volwassener geworden voor gebruik binnen de onderneming, wat de volgende voordelen heeft opgeleverd:
 • Hoge prestaties: De netwerken zijn ontworpen om honderden, soms zelfs duizenden transacties per seconde te ondersteunen.
 • Beveiliging: Door de gedecentraliseerde architectuur wordt er een zogeheten single point of failure geëlimineerd.
 • Programmeerbaarheid: Het ondersteunt de productie en uitvoering van smart contracts. Deze software maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te automatiseren – resulterend in meer vertrouwen en verhoogde efficiëntie.
 • Transparantie: Het maakt gebruik van wederzijdse regels, protocollen en gedeelde processen, en werkt als één enkele bron van waarheid voor netwerkgebruikers.
 • Vertrouwen: Het open en gedeelde grootboek maakt het voor verschillende organisaties in een netwerk gemakkelijk om samen te werken, gegevens te controleren en afspraken te maken.
 • Privacy: Het biedt hulpmiddelen voor de privacy van gegevens in elke laag van het netwerk, waardoor het selectief delen van gegevens in netwerken mogelijk wordt. Deze functionaliteit verbetert de transparantie, het vertrouwen en de efficiëntie met behoud van de vertrouwelijkheid en privacy.

Met name Ethereum heeft al disruptieve verbeteringen laten zien, waardoor kostenreducties (10x) worden gerealiseerd ten opzichte van de huidige technologieën. Financiële instellingen erkennen dat DLT (Distributed Ledger Technology) de komende tien jaar besparingen zal opleveren voor banken en andere financiële instellingen. Een lang verhaal kort, blockchain technologie heeft het potentieel om de Finance & Banking industrie volledig te transformeren.

# Blockchain & Compliance

Compliance is in de financiële sector steeds belangrijker geworden. Het is verplicht om ervoor te zorgen dat financiële instellingen de relevante regels en wetten voor hun bedrijfsactiviteiten erkennen. Het is een enorme uitdaging voor instellingen de snelheid en complexiteit van de veranderingen in de regelgeving bij te houden. Dit is vooral relevant wanneer instellingen internationaal actief zijn en daarom blootgesteld zijn aan verschillende jurisdicties met verschillende regels en wetten. Blockchain biedt deze voordelen:
 • Unieke toezichts- en compliance-instrumenten
 • Processen die de (gegevens)verificatie en rapportage automatiseren, het toezicht op de naleving van de regelgeving vergemakkelijken en fouten in verband met manuele audits elimineren. En dit alles in real-time.

# Digitalisering van financiële instrumenten

Digitale assets, smart contracts en programmeerbaar geld versterken de voordelen van blockchain technologie. Het doet dit door het faciliteren van nieuwe niveaus van connectiviteit en aanpasbaarheid voor producten, diensten, assets en holdings.

Deze gedigitaliseerde instrumenten zullen de processen van de financiële markten herdefiniëren en een nieuwe standaard creëren.

Blockchain biedt de volgende voordelen voor digitale financiële instrumenten:
 • Digitalisering zorgt voor integriteit en maakt het mogelijk om de herkomst van activa en de volledige transactiegeschiedenis in één enkele gedeelde bron van de waarheid te achterhalen.
 • Programmeerbare mogelijkheden. Code die betrekking heeft op compliance, privacy van gegevens, identiteit (KYC/AML) en functies die de participatie van belanghebbenden beheren, kunnen worden ingebouwd in de asset zelf.
 • Gestroomlijnde processen. Hogere automatisering verhoogt de algemene operationele efficiëntie. Het maakt real-time aanpassing, audit en rapportage mogelijk. Het vermindert de verwerkingstijd, de kans op fouten en het aantal stappen dat nodig is om hetzelfde niveau van vertrouwen in de huidige processen te bereiken.
 • Economische voordelen. Geautomatiseerde en efficiëntere processen leiden tot lagere kosten voor; infrastructuur, werking en transacties.
 • Reactiviteit van de markt. Digitale effecten maken een grotere mate van maatwerk mogelijk in vergelijking met de gestandaardiseerde effecten. En daarom kan het worden uitgegeven binnen kortere tijdsbestekken.
 • Innovatieve producten. Veilige, schaalbare en snelle overdracht van activa, en gefractioneerd eigendom van reële activa. 

 • Kortom, deze voordelen resulteren in meer aansprakelijke en transparante systemen, efficiëntere bedrijfsmodellen, een betere afstemming tussen de belanghebbenden en toegang tot meer investeerders.