De start van crypto


Het begin van de cryptocurrency gaat terug tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen cryptograaf David Chaum een eigen, crypto grafische en elektronische vorm van geld creëerde. Dit werd e-cash genoemd en werd later toegepast via het Digicash- framework, waardoor de digitale munt niet meer te traceren was door de uitgevende bank, de overheid of een andere 3de partij.

In 2008 was er wereldwijd sprake van een financiële crisis: banken verzwakten, bedrijven gingen failliet en veel mensen zaten in financiële problemen, waren niet in staat om hypotheken, leningen, enz. af te betalen. Rond deze tijd zijn de cryptocurrency bewegingen begonnen.

Hoe de financiële crash begonnen?


Op basis van een methode die bekend staat als fractional-reserve-banking, mogen banken wettelijk tot 90% van het geld van hun cliënt gebruiken. Anders gezegd, banken worden verondersteld 10% van het geld van hun cliënten beschikbaar te houden als financiële reserve. De extra 90% wordt besteed aan investeringen, zoals leningen aan andere klanten en hypotheken.

In de jaren voor 2008 gebruikten banken over de hele wereld hun kapitaal om te investeren in "risicovolle hypotheken". Deze kunnen worden opgevat als hypotheken die werden afgesloten door debiteuren die vanaf het begin (hoogst) waarschijnlijk niet in staat waren deze af te lossen. Omdat het zo gemakkelijk was om een hypotheek te krijgen, waren de huizenprijzen opgeblazen, waardoor de voorheen 'zwakke' kredietnemers nog minder kans hadden om de hypotheken terug te betalen.

Inzicht in de financiële crash


Uiteindelijk is de onhoudbare cyclus van hypotheken gecrasht. De hypotheken konden niet worden terugbetaald/afgelost, en de opgeblazen prijs van het onroerend goed begon te dalen. Daarom hadden de banken nu eigendommen die veel minder waard waren dan de oorspronkelijk uitgeleende som.

Herinner je je de 10% kapitaal die bij de start werd genoemd? Meestal kunnen banken met zo'n klein cash percentage doorgaan, maar omdat ze nu zelfs geen fractie meer hadden van deze 10%. Kregen ze te maken met een zogenaamde 'liquiditeitscrisis'. Een 'liquiditeitscrisis' kan gemakkelijk worden opgevat als een gebrek aan, beschikbaar kapitaal. Deze cyclus begon te toe te nemen bij andere banken, beleggings- en verzekeringsmaatschappijen, wat veelal leidde tot faillissementen en uiteindelijk tot de crash in 2008.

Waar komt Cryptocurrency in beeld?


Gedurende de financiële crash moesten banken en financiële organisaties over de hele wereld "gered" worden door overheden, en dus uiteindelijk de belastingbetalers. Het begon duidelijker te worden dat het huidige financiële systeem niet alleen onbetrouwbaar en kwetsbaar was, maar mogelijk zelfs fundamenteel imperfect.

De behoefte aan een nieuwe valuta kwam dus voort uit de ontevredenheid van de huidige banken en financiële organisaties.

De meest overheersende valuta's, de zogenaamde FIAT. Fiat-valuta's zijn valuta's die zijn uitgegeven door een overheid, waarvan het aanbod volledig door de overheid wordt gecontroleerd en waarvan het bestaan is gebaseerd op het vertrouwen van burgers en bedrijven.