Het Stock to Flow Model

Het Stock to Flow model (SF) heeft over het algemeen betrekking op grondstoffen zoals bijvoorbeeld goud. De SF-ratio is de hoeveelheid voorraad van een bepaald product, gedeeld door de hoeveelheid welke jaarlijks geproduceerd kan worden. Hoe lager de SF-ratio, hoe hoger de nieuwe voorraad die op de markt komt. In theorie zou een grondstof met een hoge SF-ratio op lange termijn zijn waarde moeten behouden. Aan de andere kant hebben goederen zoals bijvoorbeeld, Fast-Moving-Consumer-Goods (FMCG), een lage SF-ratio.

# Goud bijvoorbeeld.

In totaal is er 190.000 ton goud gedolven, met andere woorden, het aanbod of de totale voorraad. Per jaar kan er 3.000 ton worden gedolven; deze hoeveelheid kunnen we de productie noemen. Op basis van deze twee getallen kunnen we de SF-ratio berekenen.

Totale voorraad / productie = SF-Ratio
190.000 ton / 3.000 ton = 63,3

Met de huidige productie zou het 63,3 jaar duren om de volledige voorraad te kunnen produceren. Goud is niet schaars er is 190.000 ton in omloop, de productie is laag. De SF-ratio impliceert dat het waardevol is doordat de jaarlijkse productie ten opzichte van het totale aanbod relatief klein is.

Totaal aanbod * Huidige prijs = Marktkapitalisatie
190.000.000 kg * € 50.550 per kg = € 9.604.500.000.000

De exacte getallen zijn onbekend; dit zijn schattingen van de World Gold Council, maar het SF-model blijft hetzelfde.

Stock to Flow Model & Bitcoin

Het SF-model is perfect voor toepasbaar op Bitcoin; er is een voorgeprogrammeerde totale aanvoer van 21 miljoen en een geplande uitgifte van nieuwe coins (productie). Op het moment van schrijven is er een circulerend aanbod van ± 18.000.000 Bitcoins en een jaarlijkse nieuwe aanvoer (productie) van ± 700.000. De SF-ratio voor Bitcoin is dus ± 25. Na de komende halvering in mei'20 zal de SF-verhouding verdubbelen tot ± 50, omdat de jaarlijkse nieuwe aanvoer zal halveren.

Het SF is een spannend model voor het meten van de schaarste van een bepaalde asset, hoewel het niet alle onderdelen omvat. Modellen zijn slechts zo sterk als hun aannames. In dit geval gaat het SF-model ervan uit dat de gemeten schaarste de waarde zal aandrijven.