Public blockchains & private blockchains - het verschil

Natuurlijk zijn er ontzettend veel verschillende blockchains. Denk aan de blockchain van Ethereum of aan die van Bitcoin. Ondanks dat het compleet verschillende blockchains zijn, hebben ze beide een overeenkomst. En dat is dat het beide public blockchains zijn.

Om te begrijpen hoe blockchain gebruikt zou kunnen worden in de praktijk, is het belangrijk om het verschil tussen public blockchains en private blockchains te begrijpen. In dit artikel leggen we je uit wat beide blockchains zijn, hoe je ze herkent en waarvoor ze gebruikt zouden kunnen worden.

Wat is een public blockchain?

Je zult over het algemeen mensen horen spreken over public blockchain, terwijl we in het Nederlands natuurlijk ‘publieke blockchain‘ zouden zeggen. De naam verklapt eigenlijk al wat dit voor soort blockchain is.

Een public blockchain is een blockchain die toegankelijk is voor het publiek. Dat betekent dat het dus een openbare blockchain is die door iedereen gebruikt kan worden. In sommige gevallen is er ook niet één eigenaar van de blockchain.

Je herkent een public blockchain wanneer je hier zonder problemen gebruik van zou kunnen maken. Of wanneer je mee kan doen aan het netwerk van de blockchain.

Gebruikerssituaties public blockchains

Een public blockchain wordt in allerlei situaties gebruikt. De bekendste public blockchains zijn natuurlijk Bitcoin en Ethereum. Iedereen kan een transactie uitvoeren op deze blockchain. Ook kan iedereen een applicatie ontwikkelen en deze laten draaien op de Ethereum blockchain.

Dit komt doordat de blockchain door het netwerk wordt beheerd. Alle nodes van de blockchain vormen het netwerk. De nodes in het netwerk zorgen ervoor dat de transacties worden verwerkt. Het is ook mogelijk om als node aan de slag te gaan voor een public blockchain.

De situaties waarvoor een public blockchain gebruikt kan worden zijn oneindig. Zo wordt Bitcoin voornamelijk gebruikt voor het maken van transacties, terwijl Ethereum voornamelijk voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) wordt gebruikt.

Wat is een private blockchain?

De naam zegt het al een beetje: een private blockchain is privé. Dit betekent dat niet iedereen bij de inhoud op deze blockchain kan komen. De blockchain is dus simpel gezegd afgeschermd voor buitenstaanders.

In de meeste gevallen weten buitenstaanders niet eens van het bestaan van deze blockchain af. Maar wat heb je eraan als de blockchain niet door anderen gebruikt kan worden?

Een private blockchain is erg handig voor bijvoorbeeld overheden, organisaties en bedrijven. Zij maken tegenwoordig nog gebruik van centrale servers, en denken er soms over na om ook over te stappen op de blockchain. Dit komt doordat blockchain verschillende voordelen biedt, zoals een betere bescherming van de gegevens.

Toch kiezen deze organisaties er vaak niet voor om ook daadwerkelijk over te stappen op een blockchain. Dit komt doordat de data op de blockchain bij een public blockchain wordt opgeslagen op de nodes die deel van het netwerk uitmaken.

Dat is niet handig wanneer het gevoelige data betreft, zoals de gegevens van een ziekenhuis. In dat geval is het handiger wanneer ze een eigen blockchain hebben, waar alleen het ziekenhuis bij kan komen.

Een private blockchain bestaat daarom ook uit veel minder nodes dan een public blockchain. De organisatie die de blockchain maakt en gebruikt, kan er zelf voor kiezen wie de nodes zijn en hoe de blockchain moet werken. Op deze manier kunnen ze een blockchain dus veel makkelijker laten aanpassen op wat ze nodig hebben.

Bij een public blockchain is het niet mogelijk om even de code aan te passen. De public blockchain moet dus toevallig bij de wensen van het bedrijf of organisatie passen. En dat is in de meeste gevallen niet het geval.

Gebruikerssituaties private blockchains

Een private blockchain wordt voornamelijk gebruikt door bedrijven, overheden en organisaties. Zij laten de blockchain ontwikkelen door een partij die hier kennis in heeft. Ze kunnen de blockchain dan precies laten aansluiten op de wensen van de afnemer.

Zo zouden alle ziekenhuizen in Nederland samen een private blockchain kunnen opzetten. Ieder ziekenhuis heeft dan een server in het gebouw staan, welke onderdeel is van het netwerk van de blockchain.

Het voordeel? Wanneer je naar een ander ziekenhuis gaat, kunnen zij snel en gemakkelijk jouw gegevens opvragen bij een ander ziekenhuis. Je hoeft je geen zorgen te maken over de privacy. Alleen de ziekenhuizen hebben namelijk toegang tot de gegevens op de blockchain. Het is immers een private blockchain.

Hetzelfde zou toegepast kunnen worden door overheden. Wanneer alle overheidsinstanties overstappen op een private blockchain, is de data beter beschermd tegen buitenstaanders. Ook zal de overheid minder bureaucratisch zijn, omdat gegevens over burgers veel makkelijker kunnen worden opgevraagd bij andere instanties.

Kritiek op de private blockchains

Een private blockchain klinkt dus als de ideale oplossing voor bedrijven, organisaties en overheden die graag gebruik willen maken van de blockchaintechnologie. Toch is er ook kritiek op dit soort blockchains.

Zo zijn er mensen die beweren dat een private blockchain het idee van de blockchain omver helpt. Een blockchain zou namelijk moeten zorgen voor meer decentralisatie van persoonsgegevens. De data in public blockchains wordt namelijk opslagen over alle nodes. Er is dus geen individuele instantie die over deze gegevens beschikt.

Of de kritiek terecht is, kun je jezelf afvragen. Het is immers logisch dat een overheid niet zomaar een blockchain kan gebruiken voor de opslag van gegevens. Zo‘n blockchain moet namelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ook wanneer er een update uitgevoerd moet worden, heeft de overheid hier geen grip op. Ze zijn afhankelijk van de deelnemers van de blockchain.

Waarom is een public blockchain niet bruikbaar voor bedrijven?

Wat zorgt er dan voor dat bedrijven en overheden geen invloed kunnen uitoefenen over de werking van de blockchain? Een blockchain bestaat uit verschillende nodes, en zij bepalen welke code ze gebruiken.

Wanneer een bedrijf een suggestie doet voor een aanpassing van de code van Ethereum, zijn ze afhankelijk van de nodes. Wanneer zij hun code niet aanpassen, zal de verandering ook niet worden doorgevoerd. Je hebt als individueel bedrijf dus weinig te zeggen bij een public blockchain.

Daarnaast willen bedrijven en overheden vaak niet dat gegevens van klanten en burgers worden opgeslagen op machines van anderen. Ondanks dat gegevens veilig zijn door middel van cryptografie, zijn veel bedrijven en overheden nog erg terughoudend. Daarom zou een private blockchain ook de ideale eerste stap kunnen zijn om toch gebruik te maken van blockchain.

Conclusie

Wanneer je actief bent als crypto trader, hoor je eigenlijk alleen maar over public blockchains. Dit zijn blockchains die openbaar zijn voor het grote publiek. Bitcoin en Ethereum zijn bijvoorbeeld de bekendste public blockchains.

Bedrijven en overheden kunnen echter niet zomaar gebruik maken van dit soort blockchains. De blockchain moet aan bepaalde voorwaarden voldoen zodat deze bruikbaar is. En daar hebben bedrijven geen invloed op. Ze zijn geheel afhankelijk van de deelnemers van de blockchain.

Voor het is een private blockchain een oplossing. Dit is een blockchain die ze zelf laten ontwikkelen voor eigen gebruik. Buitenstaanders kunnen dus niet meedoen aan deze blockchain. Een private blockchain heeft een stuk minder nodes dan een public blockchain. Dit komt doordat alle nodes in beheer zijn van de eigenaar van de blockchain. Zo‘n private blockchain biedt dus veel kansen voor de adoptie van de blockchaintechnologie.