Staking vs. Lending

Vroeger was het nog mogelijk om te leven van de rente die je over je spaargeld ontving. Dat is al jaren niet meer aan de orde, en daarom zijn mensen op zoek gegaan naar nieuwe manieren om rendement te verdienen over het geld dat ze bezitten. Eén van de manieren waarop je dat kunt doen, is door middel van staking en lending. We leggen je in dit artikel uit wat dit is, en gaan ook in op het verschil tussen staking en lending.

Wat is staking?

De blockchaintechnologie zorgt ervoor dat staking mogelijk is. Dit kan echter alleen gedaan worden op het moment dat een blockchain gebruik maakt van het Proof of Stake (PoS) consensus algoritme. Dit algoritme werkt met verschillende validators die zorgen voor de verwerking van transacties en creatie van blokken.

Wanneer iemand een transactie maakt, wordt deze verzonden naar het netwerk. Vervolgens zal er een validator uitgekozen worden die alle transacties die binnen een bepaalde tijdspanne zijn gemaakt mag controleren. Na het uitvoeren van de controle, worden de transacties samengevoegd en als blok toegevoegd aan de blockchain.

Een validator wordt uitgekozen op basis van het aantal cryptocurrencies dat hij inzet. Deze inzet noemen we de stake, en bestaat altijd uit een bepaald aantal cryptomunten. In de meeste gevallen gaat het om de native cryptocurrency van het project.

Hoe meer cryptocurrencies een validator inzet, des te groter de kans dat de validator door het netwerk gekozen wordt om een nieuw blok te mogen toevoegen aan de blockchain. De stake zorgt hierbij ook voor de veiligheid van de blockchain.

De andere nodes in het netwerk van de blockchain controleren het werk van iedere validator. Wanneer een meerderheid van het netwerk (minimaal 51%) ziet dat een validator onterecht transacties goedkeurt en toevoegt aan de blockchain, zal desbetreffende validator een straf opgelegd krijgen. Dit is in de meeste gevallen een boete, die betaald wordt van de stake die de validator heeft ingezet. Met de stake laat de validator dus zien dat hij genoeg cryptocurrencies heeft om een mogelijk boete te betalen. Des te hoger de stake is, des te hoger het risico op verlies van een groot geldbedrag. Vandaar dat validator met een hoge stake eerder gekozen worden dan validators met een lage stake. Zij zijn immers de veiligste keuze, omdat ze meer te verliezen hebben.

Validators ontvangen een beloning voor het werk dat ze uitvoeren. Ze moeten immers veel energie en hardware leveren om transacties te kunnen verwerken. Door een validator op te zetten, kunnen mensen dus een passief inkomen verdienen.

Uitbesteden van staking

Het is niet per se nodig om zelf een validator op te zetten. Je kunt namelijk ook het staken uitbesteden aan een andere validator. In dat geval stuur je jouw cryptocurrencies naar een validator die je vertrouwt, waardoor zijn inzet groter wordt. De beloning die de validator ontvangt wordt verdeeld onder alle gebruikers die in deze validator gestaked hebben.

Wat is lending?

Lending is een andere manier waarop mensen een passief inkomen kunnen genereren door middel van de blockchain en cryptocurrencies. De manier waarop dat gebeurt, verschilt echter van staking.

Er zijn verschillende cryptoprojecten waarbij gebruikers cryptocurrencies kunnen uitlenen aan andere gebruikers. Deze projecten hebben dus altijd een kredietverstrekker en kredietnemer nodig om te kunnen werken. De kredietverstrekker leent zijn cryptocurrencies uit aan de kredietnemer.

Het platform waar dat op gebeurt zorgt ervoor dat deze twee gebruikers aan elkaar gekoppeld worden.

Je kunt als gebruiker niet zomaar cryptocurrencies lenen. Het platform wil er namelijk zeker van zijn dat een gebruiker zijn schuld af kan betalen. Dit is te vergelijken met staking, waarbij het netwerk er zeker van wil zijn dat een validator zijn boete zou kunnen betalen.

Een kredietnemer moet daarom een onderpand, in de vorm van cryptocurrency, inzetten om andere cryptocurrencies te kunnen lenen. Wat is dan het nut van het lenen, wanneer je hetzelfde bedrag aan cryptocurrencies als onderpand moet inzetten?

Stel dat een gebruiker Bitcoin (BTC) in zijn bezit heeft. Hij ziet kansen in Ethereum (ETH), en wil graag in Ether investeren. Hiervoor zal hij echter wel zijn Bitcoin moeten verkopen, wat betekent dat hij zijn positie in Bitcoin verliest, en geen extra winst op Bitcoin kan maken. In dat geval zou hij zijn Bitcoin als onderpand kunnen inzetten om Ether te kunnen lenen. Op deze manier blijft hij zijn positie in Bitcoin behouden, terwijl hij op hetzelfde moment ook nog een positie inneemt op Ethereum.

Na een bepaalde tijd zal de schuld terugbetaald moeten worden. Wanneer de gebruiker een positief rendement heeft behaald op Ethereum, kan hij hiermee zijn schuld afbetalen, en ontvangt zijn Bitcoin terug. Mocht de waarde van Bitcoin ondertussen ook zijn gestegen, heeft de gebruiker dus ook nog een ongerealiseerd positief rendement op Bitcoin behaald.

Niet alleen de kredietnemer kan hier een voordeel uit halen. Hij zal namelijk rente moeten betalen over de cryptocurrencies die hij heeft geleend. Deze rente zal naar de kredietverstrekker gaan. Op deze manier kan de kredietverstrekker dus een passief inkomen verdienen op de cryptocurrencies die hij uitleent aan andere gebruikers.

Wat is het verschil tussen staking en lending?

Het grootste verschil tussen staking en lending is de manier waarop gebruikers een passief inkomen kunnen genereren met hun cryptocurrencies.

Bij staking moet de gebruiker een validator opzetten. Dit betekent dat er hardware aangeschaft moet worden, die erg duur kan zijn. Vervolgens zal er een groot geldbedrag ingezet dienen te worden in de vorm van cryptocurrencies. Het is namelijk lastig om als validator aan de slag te kunnen gaan wanneer je weinig cryptocurrencies hebt.

Lending is daarentegen een stuk makkelijker om rendement te behalen op cryptocurrencies. Je moet in de meeste gevallen wel een minimaal aantal cryptocurrencies kunnen uitlenen, alleen ligt dit aantal veel lager dan bij staking. Je hoeft in dit geval ook geen hardware aan te schaffen om een passief inkomen te kunnen verdienen met de cryptocurrencies die je wilt uitlenen.

Wat zijn de voor- en nadelen van staking en lending?

Het grootste voordeel van staking en lending is dat gebruikers op deze manier een passief inkomen kunnen genereren over cryptocurrencies die anders alleen in waarde zouden kunnen stijgen door een koersstijging.

Door cryptocurrencies te staken of uit te lenen, ontvang je meer cryptocurrencies. Dit is vooral voordelig voor gebruikers die al van plan waren om hun cryptocurrencies voor lange termijn te bewaren.

Het nadeel is dat gebruikers bij zowel staking als lending het risico lopen op verlies van inzet. Ondanks dat er een hoog rendement te behalen valt, is er altijd een risico dat je geen rendement behaalt en de gehele inzet verloren gaat. Daarom is het belangrijk om altijd goed onderzoek te doen naar een cryptoproject waar je kunt staken of uitlenen.

Conclusie

Staking en lending zijn beide manieren waarop gebruikers een rendement kunnen verdienen over de cryptocurrencies die ze in bezit hebben. De manier waarop dat gebeurt zorgt voor het grote verschil.

Bij staking zullen gebruikers een validator moeten laten draaien in een blockchainnetwerk, of hun stake uitbesteden aan een andere validator. De validator controleert transacties en voegt blokken toe aan het netwerk. Als dank voor zijn werk krijgt hij hiervoor een beloning.

Gebruikers kunnen hun cryptocurrencies ook uitlenen aan andere gebruikers, zodat zij hier bijvoorbeeld andere investeringen mee kunnen doen. Voor de cryptocurrencies die ze uitlenen, ontvangen ze een rente die wordt betaald door de kredietnemer.