Wat is Crypto Mining?

Mining (mijnen) is het zogenoemde proces waarbij transacties worden geverifieerd en aan het blockchain netwerk worden toegevoegd. Naast het valideren van transacties zijn de miners ook verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe coins aan het huidige aanbod.

Blockchain

Een miner is een zogenoemde node (knooppunt) in het netwerk. Wanneer een transactie wordt aangemaakt, ontvangen alle nodes deze en valideren de geldigheid. Hierna voegen de nodes alle openstaande transacties samen tot een blok/block(chain).

Er zijn verschillende soorten nodes; er zijn mining nodes, full nodes, light nodes en super nodes. Allemaal bevatten ze het blockchain grootboek, behalve de light nodes, deze bevat slechts een deel ervan. Alleen de mining nodes zijn in staat om nieuwe blokken te maken.

Vervolgens moeten alle transacties afzonderlijk worden gehasht. Zodra alle transacties zijn gehasht, worden de hashes gecombineerd tot een zogenaamde Merkle Tree (hash-boom). De uitvoer wordt dan georganiseerd in paren en opnieuw gehasht, dit proces herhaalt zich tot "de top van de boom" (Merkle Root) is bereikt.

De Merkle Root is in principe een enkele hash die alle eerder gegenereerde hashes vertegenwoordigt. Wanneer je de hash van het laatste blok met de huidige Merkle Root hasht, krijgt je de nieuwe blok/block -hash.

Mining Pools

Wanneer een nieuwe node/miner zich bij het netwerk aansluit, neemt de concurrentie en de hashing moeilijkheidsgraad toe. Op deze manier voorkomt het systeem dat de gemiddelde blok (transactie) tijd afneemt. Aan de andere kant, wanneer miners het netwerk verlaten, zal de hashing moeilijkheidsgraad dalen.

De mining node die als eerst de wiskundige puzzel oplost voegt een transactie toe naar zichzelf voor de zogeheten block-reward, de beloning voor het valideren en faciliteren van de transacties.

De kans om de hash als eerste te vinden is vergelijkbaar met het aandeel ten opzichte van de totale mining kracht. Miners met kleine kracht hebben een kleinere kans om de hash als eerste te ontdekken. Om dit probleem op te lossen zijn er ‘‘mining pools‘‘ gecreëerd. Een netwerk van miners die de beloningen gelijkelijk verdelen over de pool op basis van hun inzet/werk.