Wat is DeFi 2.0?


DeFi 2.0 is een term die je de laatste tijd misschien vaker tegen bent gekomen, mocht je al actief zijn binnen de crypto- en blockchain wereld. Veel nieuwe crypto projecten scharen zich onder deze verzamelnaam en dat maakt je misschien wel nieuwsgierig naar wat DeFi 2.0 betekent. We leggen je in dit artikel precies uit wat DeFi 2.0 is en welke projecten hiertoe behoren.

Wat is DeFi?


DeFi staat voor Decentralized Finance en is een veelvoorkomend probleem binnen de wereld van cryptocurrency en blockchain. Dit komt doordat het een grote groep aan niches vertegenwoordigt.

Met DeFi bedoelen we alle crypto- en blockchain projecten die een verandering willen doorvoeren in het huidige gecentraliseerde financiële systeem. Het doel is om gecentraliseerde financiële producten en diensten te decentraliseren door ze naar de blockchain te verplaatsen.

De blockchain bestaat uit een netwerk van duizenden computers die met elkaar zijn verbonden. Zij hebben een kopie van de geschiedenis van de blockchain. Dit betreft alles wat er is gebeurd. Zo staat er in deze geschiedenis door wie en waar naartoe een transactie is gemaakt.

Alle computers in het netwerk zorgen er ook voor dat nieuwe transacties verwerkt worden. Dat doen ze door een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen. In dit blok staat de nodige informatie opgeslagen, die als geschiedenis geldt voor het complete netwerk.

Ontwikkelaars kunnen een traditioneel financieel product programmeren op de blockchain. De computers in het netwerk van de blockchain zorgen er dan voor dat alles wordt afgehandeld. Dit gebeurt volledig decentraal, omdat er niet één partij is die meer te zeggen heeft dan de anderen. De blockchain kun je dus zien als iets dat collectief voor en door elkaar is gemaakt.

Wat wordt er bedoeld met DeFi 2.0?


DeFi 2.0 is een verzamelnaam voor alle protocollen en projecten die voor de blockchain zijn gemaakt en problemen of fouten van vorige DeFi projecten oplossen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een ander project problemen heeft met de snelheid van de transactieverwerking. Of blijken de kosten erg hoog uit te vallen.

Een groep ontwikkelaars kan dan besluiten om een protocol te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de transacties sneller verwerkt kunnen worden, of dat gebruikers minder hoge kosten hoeven te betalen. Het gaat dan over oplossingen voor projecten die zijn gemaakt onder ‘DeFi 1.0‘, wat als de eerste generatie van DeFi wordt gezien.

Wat is het verschil tussen DeFi 1.0 en DeFi 2.0?


Het belangrijkste verschil is dat DeFi 1.0 gezien wordt als de eerste generatie DeFi-producten. De blockchain technologie is immers nog erg nieuw, en deze producten werden in sommige gevallen als ‘test‘ gezien. Niemand wist zeker hoe het resultaat er namelijk uit zou gaan zien.

Sommige technologieën waren hierdoor nog niet genoeg op elkaar afgestemd. Dit leidde ertoe dat er bepaalde fouten konden ontstaan die een efficiënte werking van het product in de weg stonden.

DeFi 2.0 omvat alle protocollen die zijn ontwikkeld om de fouten op te lossen. Het gaat dus niet zozeer om de ontwikkeling van nieuwe DeFi-ideeën. Deze worden toegekend tot DeFi 1.0. Bij DeFi 2.0 gaat het om de verbetering van ideeën die tot DeFi 1.0 behoren.

Welke problemen worden door DeFi 2.0 protocollen opgelost?


Een protocol hoeft niet per se een bepaald probleem aan te pakken om tot DeFi 2.0 te behoren. Het kan ieder soort probleem zijn dat zich voordoet bij een DeFi-product. Toch zijn er een aantal problemen die we het meest voor zien komen, en waar de meeste DeFi 2.0 protocollen zich dus ook op focussen.

Veiligheid


Het gebruik van sommige DeFi-applicaties kan riskant zijn. Zo zit er bijvoorbeeld een financieel risico in het gebruik ervan, of is er simpelweg een kwetsbaarheid gevonden in de technologie. Een DeFi 2.0 protocol zou dit kunnen oplossen.

Bruikbaarheid


Het is belangrijk dat een applicatie makkelijk in gebruik is. Dit kan soms lastig te realiseren zijn, omdat de blockchain technologie nog niet zo toegankelijk is als het internet zoals we dat vandaag de dag kennen.

Schaalbaarheid


De grootste blockchain waar DeFi-applicaties op draaien is Ethereum. Deze blockchain heeft echter last van het schaalbaarheid probleem. Het kan het grote aantal applicaties en gebruikers niet meer aan, waardoor het ontzettend lang kan duren voordat een transactie is uitgevoerd. Gebruikers betalen ondertussen wel torenhoge transactiekosten voor het gebruik van de blockchain.

Wat zijn de belangrijkste DeFi 2.0 projecten?


Er zijn ondertussen al veel DeFi 2.0 projecten die de DeFi-ruimte beter en toegankelijker willen maken. Onderstaande projecten zijn het bekendst en het belangrijkst. De tokens van deze projecten zijn allemaal te koop op de crypto exchange van Coinmerce.

Algorand (ALGO) - De blockchain van Algorand biedt ondersteuning voor DeFi-applicaties en focust zich op schaalbaarheid en interoperabiliteit. Dit laatste betekent de samenwerking tussen verschillende blockchains.
Avalanche (AVAX) - De blockchain van Avalanche is snel en vraagt weinig kosten om gebruikt te worden voor de ontwikkeling van DeFi-applicaties.
Maker (MKR) - Maker is een protocol dat zorgt voor de stabiliteit van het DAI-stable coin. Het MKR-token is bij Coinmerce te koop, maar het DAI-token niet. Coinmerce heeft namelijk zijn eigen stable coin.
Solana (SOL) - De blockchain van Solana staat ontwikkeling van DeFi-applicaties toe en is hiermee een concurrent van Avalanche en Ethereum.
Yearn.Finance (YFI) - Het protocol van Yearn.Finance zorgt dat ‘yielding‘ en ‘lending‘ op de blockchain van Ethereum mogelijk is. Dit zijn mogelijkheden waarmee gebruikers een passief inkomen kunnen verdienen met hun cryptomunten.

Conclusie


DeFi 2.0 is een verzamelnaam voor alle projecten, applicaties en protocollen die de problemen van andere DeFi-projecten oplossen. Deze DeFi-projecten behoren tot DeFi 1.0, wat ook wel de eerste generatie DeFi wordt genoemd.

Er zijn verschillende problemen waar zulke applicaties mee te maken kunnen krijgen. Denk aan de schaalbaarheid, de bruikbaarheid en de veiligheid. Bekende DeFi 2.0 projecten die dit soort problemen proberen op te lossen, zijn Avalanche, Solana en Yearn.Finance.