Wat is een hard fork?


Wanneer je het begrip hard fork voor het eerst hoort, denk je misschien aan bestek. Maar daar heeft het allesbehalve mee te maken. Een hard fork is namelijk een term uit de blockchainwereld die je steeds vaker tegenkomt. Dat komt doordat blockchains steeds vaker gebruikt worden, en er steeds meer mensen zijn die gebruik maken van cryptocurrency.

In dit artikel leggen we je uit wat een hard fork is, maar eerst zullen we je vertellen wat er überhaupt wordt bedoeld met een fork.


Wat bedoelen we met een fork?


Laten we eerst bij het begin starten door te vertellen wat een fork in zijn algemeenheid is, om je vervolgens uit te leggen wat een hard fork is.

Bitcoin is gebaseerd op de blockchain en de code van de blockchain is open source, wat betekent dat iedereen de code kan bekijken, dupliceren of kopiëren. Dat heeft geen wettelijke consequenties, zoals dat wel het geval is wanneer je zomaar een foto van het internet kopieert en op je website gebruikt.

Bij elke transactie wordt een blok met informatie aangemaakt, en vervolgens aan de keten toegevoegd. Deze keten noemen we de blockchain. Aangezien de transacties gedecentraliseerd zijn, moeten de gebruikers van het netwerk beslissen over een aantal gemeenschappelijke regels, zodat de blokken aan de blockchain kunnen worden toegevoegd.

Echter, het kan ook gebeuren dat deze blockchain opsplits. Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken, die we je dadelijk uit zullen leggen. Wanneer een blockchain wordt opgesplitst, spreken we over een fork.

Soft fork
Een fork kan voor tijdelijk zijn, en we noemen het dan een soft fork. Dat gebeurt wanneer meerdere miners bijvoorbeeld op hetzelfde moment een blok klaar hebben. In dat geval splitst de blockchain zich op in meerdere totdat het volgende blok wordt ontdekt door een van deze nieuwe blockchains. Wanneer dit gebeurt, zal de nieuwe blockchain langer zijn en wordt deze beschouwd als de enige echte blockchain. Hierna wordt alles weer normaal, zoals het vroeger was.

Ook kan het gebeuren dat miners hun software moeten updaten. De miners die de nieuwe software op hun machine hebben staan, gaan over op een nieuwe blockchain. Miners die hun software niet hebben bijgewerkt, zullen echter niet zo efficiënt zijn als degenen die dat wel hebben gedaan.

Dit komt omdat het netwerk gemakkelijker blokken zal accepteren die gemined worden door diegenen met geüpdatete software. Na verloop van tijd zullen alle miners dus om beurten hun software bijwerken om concurrerend te blijven.

Het hoeft echter niet altijd op deze manier te gaan. Het kan namelijk ook gebeuren dat de blockchain niet meer bij elkaar komt, en de splitsing dus permanent zal zijn.


Wat is een hard fork?


Het kan natuurlijk ook zijn dat miners ervoor kiezen om hun software niet te updaten. Bijvoorbeeld omdat ze het niet eens zijn met de inhoud van de update. Sommige updates zorgen er namelijk voor dat een miner miner zal gaan verdienen.

Dit resulteert dan in een permanente scheiding van de blockchain. Zolang er een gemeenschap aanwezig is in elk van deze blockchains, kunnen ze los van elkaar blijven bestaan. We spreken dan over een hard fork.

Er zijn drie verschillende soorten hard forks:

  • Geplande hard fork
  • Omstreden hard fork
  • Lancering van een nieuwe cryptocurrency
Geplande hard fork
Een geplande hard fork is al vanaf het begin opgenomen in het protocol (de broncode) van de cryptocurrency. Aangezien dit de functionaliteit van de hele blockchain zal verbeteren, zou de hele gemeenschap moeten migreren naar deze update.

De oude blockchain zou geleidelijk aan moeten verdwijnen, omdat niemand nog wordt gestimuleerd om hem te beheren. Bij een geplande hard fork wordt er niet een nieuwe cryptocurrency gemaakt.

De overgang van Ethereum naar Ethereum 2.0 gebeurt ook door middel van geplande hard forks. Er worden in totaal drie hard forks doorgevoerd om de overgang stap voor stap te kunnen realiseren. Dit zijn de Berlin Hard Fork, London Hard Fork en Shanghai Hard Fork.

Er is hier gekozen voor drie verschillende hard forks, omdat de update te groot is om in één keer uit te voeren. Zo wordt er bijvoorbeeld overgeschakeld naar het Proof of Stake (PoS) consensus algoritme, terwijl er eerst altijd gebruik werd gemaakt van Proof of Work (PoW).

Omstreden hard forks
Dit type van hard fork ontstaat wanneer de gemeenschap het niet eens is over bepaalde punten. Sommige leden van de blockchain zullen dan een nieuwe blockchain creëren door grote veranderingen in de code aan te brengen.

Dit was bijvoorbeeld het geval met Bitcoin Cash en Ethereum Classic. In beide gevallen is de nieuwe blockchain echter niet zo succesvol geworden als de oorspronkelijke blockchain.

Lancering van een nieuwe cryptocurrency
Aangezien de broncode van een cryptocurrency open source is, kan iedereen er toegang toe krijgen. En daarom kan iedereen de veranderingen aanbrengen die hij wil. Zo is het dus ook mogelijk om een nieuwe cryptocurrency te creëren door uit te gaan van een bestaande broncode en daarin de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij Dogecoin. De ontwikkelaars van Dogecoin hadden de code van de Bitcoin-blockchain gekopieerd, waarna ze enkele aanpassingen hadden gedaan om Dogecoin te kunnen lanceren.

Overigens is dit ook de manier waarop veel meme- en pump en dump coins ontstaan. Let bij dit soort munten altijd op, omdat het in sommige gevallen om oplichtingspraktijken gaat, waarbij alleen de ontwikkelaars van de nieuwe munt zullen profiteren van koersstijgingen.


Distributie van een nieuwe crypto na een hard fork


Stel dat je enkele cryptomunten hebt van een bepaalde cryptocurrency, en deze cryptocurrency besluit een hard fork door te voeren. Wat gebeurt er dan met jouw munten? Gaan die naar de nieuwe blockchain, of blijven ze actief op de oorspronkelijke blockchain?

Wanneer een hard fork plaatsvindt, wordt een nieuwe cryptocurrency verdeeld onder de gemeenschap. De creatie van een nieuwe blockchain die gebaseerd is op een oude blockchain staat leden van de oude blockchain toe gratis cryptomunten te ontvangen van de nieuwe blockchain.

Er zijn 2 manieren om de nieuwe cryptocurrency te ontvangen:

  • Door middel van een airdrop
  • Je private keys aan het nieuwe netwerk geven

Je hebt dus als bezitter van cryptomunten altijd zelf de keuze naar welke cryptocurrency je wilt gaan. Mocht je ooit deze keuze moeten maken, is het verstandig om te kijken naar de koersen van de hard forks die in het verleden hebben plaatsgevonden. De waarde van de nieuwe cryptocurrency is vrijwel nooit zo groot geworden als die van de oorspronkelijke cryptocurrency.


Conclusie


De wereld is continu aan het veranderen, en zo doet de blockchainwereld dat ook. Daarom is een hard fork tegenwoordig onvermijdelijk. Een hard fork kan ontstaan doordat er geen overeenstemming meer bereikt kan worden binnen de gemeenschap, of doordat deze simpelweg al vanaf het begin af aan gepland is. Zo kunnen bepaalde updates uitgevoerd worden.

Het is echter ook mogelijk dat men een nieuwe cryptocurrency wil opzetten, en dat doet door de code van een andere blockchain te dupliceren. De blockchain is immers open source, wat betekent dat iedereen gebruik kan en mag maken van de code.

Als bezitter van cryptocurrency hoef je jezelf echter geen zorgen te maken over een hard fork. Wat er ook gebeurt, je zult jouw cryptomunten altijd blijven behouden.