Wat is Fundamentele Analyse (FA)?


Wanneer we investeren in aandelen of cryptovaluta, is dan eigenlijk nooit nattevingerwerk. We willen onze keuzes altijd kunnen onderbouwen. Waarom investeer je bijvoorbeeld wel in Ethereum en niet in NEO? Er zijn verschillende methodes waarmee we dat kunnen berekenen. Twee van die methodes heten de fundamentele analyse (FA) en technische analyse (TA). Laten we in dit artikel meer vertellen over de eerste. Daarom leggen we je in dit artikel uit wat een fundamentele analyse (FA) is.

Wat is een fundamentele analyse?


Het is eigenlijk niet moeilijk om te begrijpen wat een fundamentele analyse is. Wanneer je een fundamentele analyse uitvoert, ben je met name aan het kijken naar zowel de interne als externe factoren om zo te berekenen of een kwestie overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Dat houdt in dat je kijkt of de koers van een aandeel of cryptovaluta te laag of te hoog is op basis van de eigenschappen van het bedrijf en van de markt.

Maar waar kijk je dan naar bij een fundamentele analyse? Je kunt beginnen met de interne factoren. In geval van een bedrijf zou het dan gaan om zaken als de balans, inkomsten, een overzicht van de cashflow en de tevredenheid onder het personeel. Dit doe je om zo een beeld te krijgen van hoe financieel gezond het bedrijf is.

Vervolgens kijk je naar de externe factoren. Dit zijn de eigenschappen van de markt. Wie zijn bijvoorbeeld de concurrenten, en hoe doen zij het? Wat gebeurt er binnen de markt, en hoe speelt het bedrijf hierop in?

Kijk je zoals in bovenstaand voorbeeld eerst naar de interne- en daarna externe factoren, dan noemen we dat een bottom-up benadering. Doe je het andersom, dus eerst kijkend naar de externe- en daarna interne factoren, noemen we het een top-down benadering.

Het doel van een fundamentele analyse


Wanneer je vindt dat het aandeel of cryptovaluta te laag staat, zou het een goed moment kunnen zijn om in te stappen. Het zou namelijk volgens de analyse betekenen dat het aandeel of de cryptovaluta meer waard zou moeten zijn. Mocht uit de analyse komen dat het aandeel of de cryptovaluta eigenlijk minder waard zou moeten zijn, zou je misschien kunnen beslissen het beter niet te kopen.

Er is echter nooit een goede of foute analyse mogelijk. Iedereen maakt een fundamentele analyse op zijn eigen manier. Je zult dus pas achteraf weten of jouw fundamentele analyse ook daadwerkelijk op het rechte pad zat of niet.

Het verschil tussen een fundamentele analyse en technische analyse


Als je weet wat een fundamentele analyse is, dan kun je misschien aan de naam van de technische analyse al inschatten wat dit betekent. Er zit een redelijk groot verschil tussen deze twee verschillende analyses. Je hebt dan ook altijd mensen die meer vertrouwen hebben in een fundamentele analyse, terwijl andere mensen juist al hun beslissingen maken op basis van de technische analyse.

Bij een technische analyse wordt er vooral gekeken naar de cijfers. En dat zijn dan eigenlijk altijd cijfers uit het verleden. Zo maken ze op basis van eerdere gebeurtenissen inschattingen over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan patronen, prijsgrafieken en trends in de markten. Op basis van deze cijfers kunnen ze het ideale punt vinden waarop ze de markt zouden moeten betreden of moeten verlaten.

Indicatoren in de fundamentele analyse


Er zijn verschillende indicatoren die gebruikt kunnen worden tijdens een fundamentele analyse. Normaal gesproken zijn bekende indicatoren van een fundamentele analyse de prijs/winst-groei-verhouding (PEG), price-to-book (P/B) ratio, prijs-winstverhouding (P/E) en de earnings per share (EPS).

Echter worden bovenstaande indicatoren gebruikt wanneer het gaat over aandelen. Wanneer we het over cryptovaluta hebben, spelen hele andere indicatoren een belangrijke rol.

‣ Actieve adressen
De eerste indicator is niet per se een op zichzelf staande indicator. Toch kan het veel prijsgeven over de activiteit die binnen het netwerk plaatsvindt. Door te kijken naar het aantal actieve adressen op een netwerk, is meetbaar hoeveel het netwerk gebruikt wordt.

‣ Price-to-mining-breakeven ratio
Wanneer een blockchain gebruik maakt van Proof of Work, kan er gebruik worden gemaakt van het prijs-tot-mine-breakeven ratio. Hier wordt gekeken hoeveel kosten er verbonden zijn aan het mine-proces. Dit zijn uiteindelijk de uitgaven voor hardware en elektriciteit die nodig zijn om een munt te delven.

‣ Network value-to-transactions (NVT) ratio
Dit is eigenlijk de crypto-versie van het P/E-ratio zoals we het van oudsher kennen. Het NVT-ratio bepaald de waarde van een bepaald netwerk op basis van de waarde van de transacties die het verwerkt.

‣ Whitepaper
De whitepaper is officieel uitgebracht door de ontwikkelaars van een cryptovaluta. Het bevat veel interessante informatie over bijvoorbeeld de doelstellingen en manier van werken. Daarom is het een zeer belangrijke indicator voor de fundamentele analyse. Ook is hier vaak een roadmap in te vinden, wat meer zegt over de toekomst van een bepaalde cryptovaluta. Zoals je kunt raden, zijn dit dan ook interne factors.