Wat is inflatie?


Inflatie is de stijging van de prijzen van diensten en goederen in een economie, over een bepaalde periode. Inflatie wordt ook wel omschreven als de vermindering van de koopkracht.

Er zijn verschillende voorwaarden die de prijsinflatie bepalen; zo moet de prijsstijging worden ondersteund en niet alleen een onregelmatige gebeurtenis zijn. Tijdens de inflatie gaat de prijsstijging door zonder zich te stabiliseren. Relatieve prijswijzigingen bijvoorbeeld treden vaak op als gevolg van een mismatch in de vraag naar of het aanbod van een bepaald goed of een bepaalde dienst en zijn tijdelijk.

Bovendien gaat de inflatie gepaard met een aanzienlijke stijging van de kosten van bijna alle diensten en goederen. Ter vergelijking "relatieve prijswijziging" betekent meestal dat slechts enkele producten in prijs zijn gestegen.

Inflatie kan worden veroorzaakt door een snelle toename van het aanbod. Toen bijvoorbeeld de Europese veroveraars in de 15e eeuw Amerika veroverden, overstroomden zilver en goud Europa en dit resulteerde in inflatie.

Voordelen van inflatie


Inflatie is vaak zeer riskant, maar kan ook voordelen hebben. Ten eerste kan inflatie een economie stimuleren. Naarmate er meer geld circuleert, is er ook meer geld te spenderen, wat resulteer in een hogere vraag. Dit zet de productie op gang, vermindert de werkloosheid en brengt meer geld in de economie.

Inflatie beschermt tegen een zogenaamd gevaar de: "Paradox of Thrift". Het verwijst naar de motivatie van consumenten om het kopen van goederen uit te stellen wanneer de prijzen tijdens de deflatie dalen. Zoals je begrijpt werkt de inflatie op de tegenovergestelde manier van deflatie. Het stimuleert de consument om snel producten en diensten te kopen voordat de prijzen meer stijgen.

Nadelen van inflatie


Het schaadt de meest kwetsbare mensen in de economie, de armen en de ouderen. Het vermindert ook het besteedbare inkomen van de gemiddelde arbeidersklasse. Ten slotte vermindert de inflatie de werkelijke waarde van het spaargeld. Mensen die jarenlang geld hebben gespaard (bijvoorbeeld voor studie of pensioen) zullen de koopkracht van dat geld zien afnemen.

Cryptocurrencies en inflatie


Bitcoin wordt door velen gezien als een goede bescherming tegen de risico‘s van de inflatie, vanwege het vaste totale aanbod van 21 miljoen. Ondanks meningsverschillen geloven velen dat dit de Bitcoin tot een deflatoire valuta maakt, en dus bestand is tegen inflatie. Door dit feit zijn veel Venezolanen begonnen met het gebruik van Bitcoin.