Security Token Offering (STO)


In de traditionele financiële wereld vindt fondsenwerving soms plaats in de vorm van beursintroducties (IPO's). Er worden dan nieuwe aandelen verkocht, waarmee het bedrijf geld probeert op te halen om te investeren. Zo haalde Facebook bijvoorbeeld meer dan 16 miljard dollar op in 2012 door middel van een IPO.

Ook op de blockchain zijn er projecten die geld op halen, met bijvoorbeeld een ICO (Initial Coin Offering). Je kunt als belegger voor een laag bedrijf investeren in een project. Echter is de kans aanwezig dat je wordt opgelicht; er zijn al genoeg verhalen van mensen die hun investering in rook zagen opgaan.

Een vrij nieuwe manier om geld op te halen is door middel van een STO, wat staat voor Security Token Offering (ook wel eens Security Coin Offering genoemd). Dit is simpel gezegd een voorverkoop waarbij je voor een redelijk lage prijs alvast security tokens kunt kopen. We leggen je in dit artikel uit wat een STO is, en wat het verschil is met ICO‘s en IEO‘s.

Wat is een Security Token Offering (STO)?


STO staat voor Security Token Offering, en is een fondsenwerving (manier van geld ophalen) die wordt uitgevoerd via een voorverkoop van tokens welke zijn gecreëerd op een blockchain. Deze tokens zijn vergelijkbaar zijn met financiële producten (aandelen, obligaties, aandeel in een beleggingsfonds, etc.) De term is afgekeken van de term Initial Coin Offering (ICO), wat weer is afgekeken van Initial Public Offering (IPO).

Het bedrijfsmodel van STO's is vergelijkbaar met dat van ICO's en IEO's, en alleen de aard van de uitgegeven tokens verschilt. Laten we als voorbeeld een onderneming nemen die zich wil financieren om een bepaald project uit te voeren. Daarvoor geeft het tokens uit op een publieke blockchain (meestal Ethereum): deze tokens zijn security tokens die in dit geval overeenkomen met aandelen van dit bedrijf. Beleggers kopen de tokens met cryptocurrencies (Bitcoin, Ether, etc.) of traditionele valuta (dollar, euro, etc.) in de hoop winst te maken.

In tegenstelling tot ICO's, waar de voorverkoop rechtstreeks via het standalone contract van het token verloopt, en IEO's, die via uitwisselingsplatforms verlopen, vinden STO's meestal plaats op gespecialiseerde uitgifteplatforms die sterk gereguleerd zijn. Dit komt door de regelgevingsbeperkingen die met de financiële wereld gepaard gaan. Het gaat immers over aandelen, obligaties en andere financiële producten.

Hoe werkt een STO?


Security tokens kunnen verschillende vormen van financiële activa vertegenwoordigen. Er is een test, die door de SEC (Securities and Exchange Commission) wordt gebruikt om te bepalen of een token een effect is of niet: de Howey-test. Deze test is gebaseerd op een zaak uit 1946 waarin het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten bepaalde dat de door de onderneming Howey verleende diensten ‘investeringscontracten‘ waren.

Zoals je misschien al weet kunnen security tokens aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten zijn. Het betekent dat de houder ook recht heeft om te stemmen of een dividend krijgt. Zo heeft DigiShares bijvoorbeeld een security token uitgegeven op de blockchain van Ethereum.

Het kan ook gaan om aandelen in een beleggingsfonds. Denk bijvoorbeeld aan een beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfonds of SIIC. Zo lanceerde de BTG Pactual bank in Brazilië niet heel lang geleden nog het ReitBZ-token op het Tezos-kanaal. Dit is ook een security token, gezien het een daadwerkelijk aandeel vertegenwoordigt.

Obligaties kunnen ook vertegenwoordigd worden door security tokens. Een obligatie is de schuld die een land heeft. Maar een security token kan ook de waarde van futurecontracten, swapcontracten en dergelijke vertegenwoordigen.

Wat is het nut van STO‘s?


STO's bieden een paar voordelen ten opzichte van traditionele fondsenwerving (IEO‘s). In de eerste plaats is traditioneel gezien het aantrekken van geld voor beursintroducties voorbehouden aan zeer grote ondernemingen. STO's bieden daarentegen elke startende onderneming de vrijheid om zichzelf te financieren. STO's vergemakkelijken traditionele financiering door handel snel en goedkoop te maken.

Bovendien hebben STO's de verdienste dat zij traditionele financiering vergemakkelijken door uitwisselingen snel, goedkoop en vooral schaalbaar te maken. Dit zou een positief effect kunnen hebben op een door grote instellingen gebruikte markt doordat het aantal tussenpersonen stevig wordt verminderd en het aantal beleggers juist wordt verhoogd.

Het belangrijkste voordeel van STO's is hun flexibiliteit. Aangezien het security token wordt uitgegeven op een gedecentraliseerde blockchain, zou dit token vervolgens kunnen worden betrokken bij contracten van organisaties. De aandelen van een bedrijf zouden bijvoorbeeld kunnen worden uitgegeven in de vorm van een token dat gebruikt zou kunnen worden voor een stemming. Zo hebben tokenbezitters inspraak in wat er binnen een onderneming gebeurt.

Sommige bedrijven zouden zo volledig op de blockchain kunnen worden beheerd, waardoor ze de zogenaamde Decentralized Autonomous Organizations of DAO‘s worden genoemd.

Wat is het verschil tussen een STO, ICO en IEO?


ICO‘s en IEO‘s hebben de ongelukkige tekortkoming dat zij utility tokens uitgeven, die gebruikers geen enkele controle over een product geven. Noch geeft het enige wettelijke garantie: als het bedrijf besluit om er met het geld vandoor te gaan en het project niet te lanceren, kan het dat zonder problemen doen. Dit komt doordat er hiervoor nu nog weinig regulering is. Het lijkt makkelijk om een ICO of IEO op te zetten, maar dat is het niet. Het is makkelijker voor beginnende organisaties om een STO op te zetten.

STO‘s bieden daarbij ook garanties aan de belegger: stemrechten, dividenden, etc. Dit gaat echter ten koste van zijn vrijheid en privacy, aangezien de belegger zich eerst aan identificatiemaatregelen (KYC/AML) zal moeten onderwerpen. Dit komt door de zeer strenge regulering van financiële producten, vooral in de Verenigde Staten.

Ondanks dat een STO veiliger lijkt (een scam is bijna onmogelijk), zijn ICO‘s daarentegen een stuk populairder onder gebruikers en beleggers. Het is namelijk veel makkelijker voor gebruikers om deel te nemen aan een ICO. Zelfs als het duidelijk is dat er vaak genoeg mensen worden opgelicht door middel van een ICO die uiteindelijk een scam bleek te zijn. Bij een STO hoef je niet bang te zijn dat je wordt opgelicht, omdat dit ontzettend moeilijk is door de strenge regelgeving.

Hoe kan ik meedoen aan een STO?


Als je moet kiezen tussen een ICO, STO en IEO, zijn STO's duidelijk het minst toegankelijk. ICO's vereisen vaak niets anders dan interactie met een op zichzelf staand contract. IEO's daarentegen moeten zich laten registreren bij beursplatforms, waarbij meestal een identificatieprocedure moet worden doorlopen. Het is dus redelijk simpel om hieraan deel te nemen.

Voor een STO moet echter de KYC-identificatieprocedure (Know Your Client) worden gevolgd, maar ook de anti-witwasprocedure. Bovendien beperken sommige projecten het aantal investeerders tot een whitelist die zij zelf opstellen.

Er zijn verschillende platforms waarop tokens voor STO‘s worden uitgegeven. Dit zijn in de meeste gevallen de volgende platforms:
  • Polymath (hierop had Corl‘s bijvoorbeeld een STO)
  • Swarm (hierop had Robinhood Equity bijvoorbeeld een STO)
  • Haven
  • STOscope (houdt zich alleen met crypto‘s bezig)

Conclusie


Met Security Token Offerings halen bedrijven dus geld op door security tokens uit te geven. Een STO heeft sterke beperkingen doordat gebruikers zichzelf volgens strenge regelgeving zullen moeten registeren. Dit is dan ook een van de redenen dat een ICO bijvoorbeeld nog veel populairder is.

Echter worden security tokens steeds belangrijk, en zijn er ook steeds meer bedrijven die hier gebruik van maken. Met security tokens genieten bedrijven namelijk ook van de voordelen die de blockchain biedt, terwijl er nog genoeg afstand is met cryptocurrency‘s.