Wat is Threshold (T)?

Threshold (T) is een cryptocurrency die zich richt op het oplossen van het trade-off dilemma tussen privacy en bruikbaarheid. In de huidige wereld geven we vaak onze privacy op om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten. Threshold maakt gebruik van threshold cryptography om digitale activa meer bruikbaarheid te geven zonder tussenkomst van een gecentraliseerde autoriteit.

Wie heeft Threshold opgericht?

Threshold is ontstaan uit de fusie van NuCypher en Keep Networks. Het is een gedecentraliseerd netwerk dat een scala aan threshold cryptography diensten biedt voor web3 applicaties. Het team achter Threshold bestaat uit experts op het gebied van cryptografie en blockchain technologie.

Hoe werkt Threshold?

Threshold maakt gebruik van threshold cryptography, waarbij gevoelige operaties worden verdeeld over meerdere onafhankelijke entiteiten. Voor een operatie om succesvol te zijn, is een minimum aantal entiteiten nodig om samen te werken. Dit verhoogt de beveiliging en beschikbaarheid van een informatiesysteem. Het vermindert ook de afhankelijkheid van vertrouwde partijen, aangezien geen enkele actor het systeem kan corrumperen. Zelfs als er een paar kwaadwillende individuen zijn, zal het systeem veilig en correct blijven functioneren, zolang een minimum aantal deelnemers de regels volgt.

Hoe onderscheidt Threshold zich?

Threshold onderscheidt zich door het gebruik van threshold cryptography om privacy en bruikbaarheid te combineren. Het biedt een unieke oplossing voor de uitdagingen van gebruikersprivacy voor web3 platforms. Met behulp van de Proxy Re-Encryption service kunnen gebruikers hun gegevens overal opslaan en aangepaste toegangspolicies op de blockchain creëren. De gedecentraliseerde nodes op het Threshold Network handhaven deze toegangspolicies en re-encrypten de gegevens veilig voor de beoogde ontvangers.

Hoe kan Threshold in de toekomst worden gebruikt?

Threshold kan in de toekomst worden gebruikt voor verschillende toepassingen. De Proxy Re-Encryption service is bijvoorbeeld geschikt voor gebruiksscenario's waarbij data-eigenaarschap behouden blijft, maar data delen mogelijk wordt gemaakt. Het kan ook worden gebruikt voor het veilig en gedecentraliseerd overbruggen van Bitcoin naar Ethereum met behulp van tBTC v2.

Overige informatie over Threshold

Threshold is een community-gedreven project dat wordt bestuurd door een DAO (Decentralized Autonomous Organization). Het T-token is de kracht achter Threshold en tokenhouders kunnen het ecosysteem ondersteunen door te staken en een gedecentraliseerde node op het netwerk te draaien. De DAO bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder de Token Holder DAO, Staker DAO en Elected Council. Daarnaast zijn er ook community-led guilds, zoals de Marketing Guild, Integrations Guild en Treasury Guild, waar leden kunnen samenwerken op basis van hun interesses en expertise.

Kan ik geld verdienen met Threshold?

Ja, je kunt geld verdienen met Threshold door actief te staken en een gedecentraliseerde node op het netwerk te draaien. Daarnaast kunnen zowel actieve stakers als passieve tokenhouders deelnemen aan DAO-governancebeslissingen over de toekomst van het netwerk.