Staat Coinmerce onder toezicht van een toezichthouder?

Coinmerce B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977(Sw) door Coinmerce B.V.

Coinmerce B.V. staat net als andere cryptoaanbieders niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico‘s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.