Nieuws & Blog

270.000 Bitcoins uit de markt gehaald de afgelopen maand

270.000 Bitcoins uit de markt gehaald de afgelopen maand

Ondanks de prijsstijgingen de afgelopen tijd, wordt Bitcoin massaal door zijn investeerders opgeslagen voor de lange termijn. De afgelopen 30 dagen zijn er wel 270.000 Bitcoins (BTC) uit de omloop gehaald.

Uit marktgegevens die zijn verzameld door het bedrijf Glassnode blijkt dat die 270.000 Bitcoins zich de afgelopen maand hebben verplaatst van ‘liquide’ wallets naar ‘illiquide’ wallets. Dit is bijna twee keer zo veel als aan het begin van januari.

Uit de gegevens blijkt dat het aanbod van Bitcoin niet alleen deze maand schaarser is geworden. Over de afgelopen 9 maanden valt een toenemende schaarste te zien, doordat telkens meer Bitcoin wordt opgeslagen voor de lange termijn. Op dit moment wordt slechts 21.3% van de Bitcoin actief verhandeld en er zijn nog geen tekenen van een ommekeer.

De afnemende liquiditeit in het aanbod van Bitcoin kan gunstig zijn voor de prijs met nieuwe particuliere en institutionele beleggers die strijden om nog een stukje Bitcoin te bemachtigen. Hoe minder BTC er op de markt te vinden is, hoe meer er uiteindelijk voor neergelegd moet worden. Zo’n 80% van alle beschikbare Bitcoins is nu dus te vinden in ‘illiquide’ wallets.

Volgens Glassnode wordt een Bitcoin wallet als illiquide beschouwd als minder dan 25% van de BTC die ooit ontvangen is, weer de wallet uit is verzonden. Aan de andere kant is een hele liquide wallet juist een wallet waar meer dan 75% van de ontvangen BTC weer de wallet uit is verzonden.

Van de 4 miljoen BTC die door Glassnode als heel liquide worden beschouwd, is 61% in handen van exchanges. Hun aantallen zijn ook dalende, wat in overeenstemming is met de toenemende illiquiditeit die eerder is vastgesteld. Sinds juli 2020 zijn de reserves van centrale exchanges met 13.8% afgenomen.

Een aanneembare verklaring voor deze verschuiving van liquide naar illiquide kan zijn dat er telkens meer institutionele beleggers de markt toetreden. Volgens de wallet tracking service Bitcoin Treasuries is naar schatting zo’n 6.5% van alle beschikbare Bitcoin nu in handen van 33 institutionele beleggers.

Zo heeft het investeringsfonds Grayscale de afgelopen dagen zo’n 25.000 BTC toegevoegd aan een portefeuille wat al uit 641.523 BTC bestond op 20 januari 2021. Om dit in perspectief te plaatsen, er worden ongeveer 900 nieuwe Bitcoins elke dag gecreëerd. Volgens Glassnode wordt maar een derde daarvan naar exchanges verstuurd sinds juli 2020.

Al met al komt het er dus op neer dat ook het minen van nieuwe Bitcoins niet op kan tegen de toenemende vraag en het afnemende aanbod op de markt. Er worden telkens minder Bitcoins actief verhandeld, maar het volume in de markt blijft toenemen. Op korte termijn zegt dit niets, maar deze verschuiving duurt nu al 9 maanden en is al heel gunstig gebleken voor de prijs. Wie weet hoe de komende maanden eruit gaan zien.