Nieuws & Blog

CBDC's niet gericht op grensoverschrijdende betalingen

CBDC's niet gericht op grensoverschrijdende betalingen

Hoewel er de laatste tijd een hype is ontstaan rondom central bank digital currencies (CBDC's), zijn er volgens de Bank of International Settlements (BIS) maar weinig die grensoverschrijdende betalingsfuncties hebben ingebouwd.

De concurrentie onder landen om de eerste te worden met een operationele CBDC heeft, is volop aan de gang. Hoewel er voorbeelden zijn van digitale valuta's die door staten worden uitgegeven, zijn deze vaak in de testfase of alleen beschikbaar voor een specifieke groep mensen. De bevinding van de BIS is echter gebaseerd op een onlangs uitgevoerde studie genaamd "International banking and financial market developments" en de resultaten kunnen enigszins als verrassend worden bestempeld. Juist een van de speerpunten van digitale valuta is dat deze tegen lage kosten snel grensoverschrijdend kunnen worden verstuurd.

Het BIS-onderzoek

De studie analyseerde zeventien lopende CBDC-initiatieven en andere ontwikkelingen met een significante impact zoals de uitbraak van het Coronavirus. Tot de zeventien initiatieven behoren projecten van Israël, Brazilië, Noorwegen, IJsland, Frankrijk, China en de ECB. Van de zeventien projecten zijn er slechts twee die een internationale focus hebben, de E-Euro van de ECB en DXCD van het oostelijk Caribisch gebied.

Voor de E-Euro betekent dit niet dat de CBDC's zich richten op grensoverschrijdende betalingen; het is ontwikkeld voor leden van de Europese Unie, vandaar de internationale prioriteit.

In het verslag wordt het volgende gezegd:

"Regarding the focus on cross-border interlinkages, no CBDC project has an explicit focus on payments beyond the central bank's jurisdiction. It is noteworthy that several central banks are working on cross-border payment trials with a consumer focus in parallel to their CBDC efforts."

Tevens worden de voordelen van CBDC's geëvalueerd en uitgedaagd. Denemarken en Zwitserland, bijvoorbeeld, denken dat de kosten hoger zijn dan de waarde die CBDC biedt, op dit moment in ieder geval.

Aan de andere kant zijn er jurisdicties die hoog inzetten op CBDC’s zoals Zweden, die in februari hun test van de e-krona starten, en de Bahama's, die verwachten hun CBDC in de tweede helft van 2020 over het hele land uit te rollen.