Nieuws & Blog

Coinmerce geregistreerd bij De Nederlandsche Bank

Coinmerce geregistreerd bij De Nederlandsche Bank

Op donderdag 5 november 2020 heeft Coinmerce te horen gekregen dat we, als één van de eerste crypto brokers in Nederland, zijn toegevoegd aan het cryptoregister van De Nederlandsche Bank (DNB). Hier zijn wij natuurlijk super blij mee.

Wat betekent dat?

Omdat Coinmerce nu door De Nederlandsche Bank is geregistreerd als cryptobedrijf, kunnen we verder bouwen aan de visie die wij voor ogen hebben.

Dit houdt in dat we in toekomst veel meer particulieren op een makkelijke manier kunnen laten handelen in cryptocurrencies als Bitcoin en Ethereum. En dat is precies waar wij voor staan: cryptocurrency voor iedereen!

Nick Smits van Oyen, oprichter van Coinmerce, is ontzettend blij met de registratie: “Dit is een zeer belangrijke stap voor de toekomst van Coinmerce, wij kunnen nu actief blijven in Nederland. Zonder registratie zou dit niet mogelijk zijn. Het is een bevestiging voor onze klanten dat zij hun cryptocurrency kopen, verkopen en bewaren bij een platform dat voldoet aan de wet- en regelgeving inzake het voorkomen van witwassen en terrorisme financiering."

Uitgebreid en intensief proces

Het is een special gebeurtenis, we zijn het tweede cryptobedrijf dat zowel wallet als handelsfuncties ondersteunt en goedgekeurd is door De Nederlandsche Bank.

Voorbereiding op de registratie is begonnen in eind 2019, het daadwerkelijke registratie proces is in mei van dit jaar begonnen. Nick legt uit hoe dat proces er uit ziet: “Het is een zeer uitgebreid en intensief proces geweest waarbij het vooral aankwam op het implementeren en documenteren van het beleid, de onderliggende procedures en controles. Alles met het doel om het risico op witwassen, terrorisme financiering en fraude zo minimaal mogelijk te houden.”

“Coinmerce B.V. heeft een registratie bij De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) als aanbieder van cryptodiensten. DNB houdt toezicht op de naleving door Coinmerce B.V. van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. Coinmerce B.V. staat net als andere crypto aanbieders niet onder prudentieel toezicht van DNB of onder gedragstoezicht van de AFM. Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële eisen of bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.”