Nieuws & Blog

Ethereum klaar om op te stijgen?

Ethereum klaar om op te stijgen?

Het langverwachte Ethereum 2.0 is er bijna. De netwerk upgrade zal de overgang maken van een Proof-of-Work consensus algorithm naar een Proof-of-Stake algoritme. In zo'n netwerk is er geen behoefte aan miners; in plaats daarvan kunnen Ether bezitters hun ETH inzetten om transacties te verifiëren en worden ze daarvoor beloond.

Serenity, zoals Ethereum 2.0 officieel wordt genoemd, is meerdere malen uitgesteld. De initiële lancering stond gepland in januari 2020, en werd toen verschoven naar Q2 en nu Q3. Hoewel er nog geen lancering datum is aangekondigd, verklaarde Ethereum medeoprichter Vitalik Buterin dat de ontwikkeling van de upgrade op schema ligt om ergens in juli te worden afgerond. Sommigen verwachten dat de upgrade op 30 juli zal plaatsvinden, omdat deze dag de vijfde verjaardag van het netwerk is.

Drie belangrijke indicatoren geven aan dat de markt anticipeert op de lancering van Ethereum 2.0 en dat dit zal leiden tot een prijsstijging. Laten we, voordat we die indicatoren bespreken, eerst dieper ingaan op wat Ethereum 2.0 precies is.

Ethereum 2.0

Ethereum 2.0 of Serenity is een belangrijke, en misschien wel de belangrijkste netwerk upgrade. Het is niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. Andere belangrijke upgrades van het Ethereum main net waren:

- Homestead in maart 2016
- Metropolis, Byzantium in oktober 2017
- Metropolis, Constantinopel in februari 2019
- Istanboel, in december 2019

Elk van de vorige upgrades had tot doel de bruikbaarheid, veiligheid, schaalbaarheid of decentralisatie te verbeteren.

Sereniteit onderscheidt zich echter door het feit dat het de implementatie van Proof of Stake (PoS) zal brengen en zo het netwerk zal verwijderen van het huidige Proof of Work (PoW) algoritme.

Blockchains die gebruik maken van PoW hebben sinds het begin van Bitcoin te maken gehad met schaalbaarheid problemen. De ambitie voor de ontwikkelaars van het Ethereum is om deze problemen te overwinnen met het PoS-mechanisme. In plaats van miners en elektriciteit zullen validators en hun stake nu de kritische componenten van het Ethereum zijn.

Validators vervangen miners en kunnen hun ETH inzetten, de minimale inzet is 32 ETH, en de inzet is voor een bepaalde tijd vergrendeld. In ruil daarvoor wordt de validator beloond voor het inzetten en helpen beveiligen van het netwerk. Als een validator niet online blijft, zal zijn blok beloning afnemen, dit om een validator te motiveren zoveel mogelijk online te blijven. Als een kwaadwillende validator wordt geïdentificeerd, verliest hij alle of een deel van de ETH. De schatting van de beloning voor het staken ligt tussen 4,6% en 10,3%.

Naast staking zal Ethereum 2.0 ook sharding brengen. Sharding is een van de meest veelbelovende, maar ook de meest complexe schaalbaarheid oplossing. Volgens Vitalik Buterin zal de implementatie van sharding ertoe leiden dat Ethereum duizenden transacties per seconde kan verwerken. Belangrijk om op te merken is echter dat sharding niet gelijktijdig met staking zal worden gelanceerd, maar later in het proces zal volgen.

Indicatoren

De indicatoren die zouden kunnen suggereren dat de markt zich voorbereidt op Ethereum 2.0. zijn het aantal Ethereum-adressen die momenteel ETH holden, de marktontwikkelingen en de gebruikersactiviteit. Deze zijn allemaal vrij positief voor Ethereum in de laatste maanden.

Het aantal adressen dat momenteel Ether bezit is meer dan 40 miljoen. Een aanzienlijke stijging sinds januari 2018, toen de prijs van ETH zijn recordhoogte bereikte, en er op dat moment minder dan 10 miljoen adressen Ether in bezit hadden.

Door de marktontwikkelingen lijkt het er bovendien op dat zowel particuliere als institutionele beleggers zich voorbereiden om een aanzienlijk deel van hun ETH-holdings te staken. Zo heeft Grayscale, een van de grootste cryptocurrency vermogensbeheerders, zijn Ethereum Trust fund verhoogd van een waarde van 11,7 miljoen dollar in mei 2019 naar 276 miljoen dollar van ETH in mei 2020. Een stijging van ongeveer 2300%, ondanks het feit dat de prijs van ETH in de loop van de periode is gedaald.

Tot slot is het aantal dagelijkse transacties op het Ethereum-netwerk sinds januari van dit jaar gestegen. Dit duidt op een stijging van de populariteit van het netwerk. De verwachting is dat dit bedrag alleen maar zal blijven groeien naarmate we dichter bij de upgrade komen.