Nieuws & Blog

Een crisis erger dan 2008, wat staat ons te wachten?

Een crisis erger dan 2008, wat staat ons te wachten?

Zo'n twaalf jaar na de financiële crisis staan economieën wereldwijd voor soortgelijke uitdagingen. Volgens econoom Adam Tooze zou de crisis ditmaal echter veel harder kunnen aankomen dan in 2008.

Adam Tooze is de auteur van het boek 'Crashed' dat de wereld beschrijft en hoe deze is gebouwd op de ruïnes van opeenvolgende crises. Tijdens een interview legt Tooze uit dat er tussen het uiteenspatten van de vastgoedbubbel en de val van Lehman Brothers 18 maanden zaten.

Nu met de crisis, ontketent door COVID-19, beter bekend als Corona, zijn er geen 18 maanden. Gedreven door de bezorgdheid over de verspreiding van het virus en volksgezondheid worden de economieën volledig gesloten, wat een directe impact heeft. Tijdens de ergste maanden van de financiële crisis van 2008 zijn in de VS maandelijks ongeveer 750.000 banen verloren gegaan.Nu in 2020 verwacht het Economy Policy Institute dat in de komende drie maanden alleen al in de VS 3 miljoen banen verloren zullen gaan.

Hoewel Tooze ervan overtuigd is dat deze crisis veel harder zal aankomen dan de vorige, is er ook een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2008. Regeringen hebben geleerd sneller te handelen, de EU was in 2008 besluiteloos, nu lijkt de overtuiging te bestaan dat hoe eerder en hoe groter de interventie is, hoe beter. De Amerikaanse regering heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat zij 500 miljard dollar in contanten onder haar burgers zal verdelen. De Europese landen hebben op hun beurt soortgelijke hulppakketten aangekondigd, maar Tooze waarschuwt om voorzichtig te zijn, het klinkt misschien geweldig, maar er zit meer achter. De hulp is in eerste instantie gericht op het redden van de kwetsbare zoals de ouderen, dit vergt opoffering. Met als gevolg een economische impact die moet worden geadresseerd.

Europa wordt voorgesteld als één front als het gaat om de strijd tegen Corona, maar vergis je niet. Er worden geen ademapparaten van Duitsland naar Italië gestuurd. Het gehele continent was te laat om te reageren, ook al was het twee maanden van tevoren gewaarschuwd door de gebeurtenissen in China.