Nieuws & Blog

Beleggen in Bitcoin is voor iedereen: Vrouwen zijn in opkomst

Beleggen in Bitcoin is voor iedereen: Vrouwen zijn in opkomst

Er is gerommel in de cryptowereld. Waar beleggen in Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies lang werd gezien als een mannendingetje, hebben er in 2020 meer vrouwen dan ooit de financiële wereld van cryptocurrencies betreden. Wij, van Coinmerce, hopen dat deze trend zich doorzet, zodat ook vrouwen goed vertegenwoordigd zullen zijn in deze nieuwe economie.

Uit een recent onderzoek van Gemini, uitgevoerd in Groot-Brittannië, blijkt dat investeringen van vrouwen in cryptocurrencies het afgelopen jaar met 20% zijn toegenomen. Onder degenen die van plan zijn om te investeren in crypto is ook 40% vrouw. Crypto-en aandelenhandelsplatform eToro sprak ook van een scherpe toename in het aantal aanmeldingen van vrouwen in het jaar 2020. Zo steeg het aantal aanmeldingen van vrouwen met 366% ten opzichte van 2019, waar dat bij mannen een stijging van 248% was.

Hoe hartverwarmend gediversifieerd de cryptowereld ook lijkt als je naar deze cijfers kijkt, hoe bot de realiteit nog is. We zijn nog verwijderd van een gender equality. Uit data van eToro blijkt bijvoorbeeld dat slechts 15% van de Bitcoin-handelaars vrouw is. Als we kijken naar Ethereum is dit een percentage van 12%, tegenover een percentage van 11% begin 2020.

Bitcoin is de nummer 1 gedecentraliseerde digitale valuta. Het democratiseert financiën en stelt degenen die historisch achtergesteld zijn geraakt door traditioneel bankieren in staat gelijke toegang te hebben tot kapitaal, zonder bemiddeling van een toezichthoudende autoriteit. Door financiële tussenpersonen zoals banken die het geld beheren uit te schakelen, kan het bezitten van Bitcoin iemand in staat stellen om zijn eigen financiën volledig te beheren, van meer veiligheid te genieten en inflatiedruk en vergoedingen te vermijden die worden opgelegd door traditionele financiële instellingen.

In opkomende markten, en vooral sinds het begin van de COVID-19-pandemie, wordt Bitcoin omarmd door gebruikers die bang zijn voor economische instabiliteit in hun eigen land, in waarde dalende nationale valuta en strikte beperkingen op internationale geldtransacties. De vraag naar Bitcoin is enorm gestegen als een veilige haven voor gebruikers om internationale betalingen te verzenden - hetzij als overmakingen naar familie in het buitenland of voor dagelijkse transacties - en om hun bezittingen te beschermen tegen economische achteruitgang in hun eigen land.

Cryptocurrency om de vrouwenemancipatie te bevorderen

Het nut van cryptocurrency voor vrouwen over de hele wereld kan niet genoeg worden benadrukt. Vrouwen over de hele wereld blijven worstelen met financiële machteloosheid en vormen de meerderheid van de arme wereldbevolking.

Het onevenredige effect van armoede op vrouwen is het resultaat van een netwerk van complexe factoren, waaronder een gebrek aan onderwijs over financiële zaken onder vrouwen en de dynamiek van relaties waardoor vrouwen geen toegang hebben tot gezinsgeld.

De National Coalition Against Domestic Violence meldt dat ten minste 94% van de vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld ook slachtoffer is van economisch misbruik, waarbij de ene partner de toegang tot de financiële middelen van de ander controleert. De decentralisatie van valuta creëert bijzondere kansen voor groepen die historisch achtergesteld zijn door traditioneel bankieren, en verstoort een eeuwenoude cyclus van financiële machteloosheid.

Volgens Coinbase zegt 39% van de millennium vrouwen dat ze meer geïnteresseerd zouden zijn in crypto als ze wisten dat het financiën toegankelijker zou kunnen maken. Gemeenschappen van vrouwen in cryptovaluta kunnen een essentiële rol spelen bij het verspreiden van kennis. Groepen vrouwen in deze opkomende industrie zijn al over de hele wereld ontstaan ​​- op conferenties, op universiteitscampussen en via sociale mediakanalen. Meer vrouwenstemmen zullen onze ideeën versterken en een krachtige basis vormen voor rolmodellen voor toekomstige generaties.