Nieuws & Blog

Nieuwe Europese crypto wet- en regelgeving is bijna rond

Nieuwe Europese crypto wet- en regelgeving is bijna rond


De EU neemt binnenkort grote stappen in het reguleren van de crypto-sector, als het klaar is met de onderhandelingen rondom twee nieuwe crypto wetsvoorstellen. Volgens experts zullen deze nieuwe wetten een enorme impact hebben op de crypto markt in Europa en zelfs daarbuiten.

De twee nieuwe wetsvoorstellen waar het om gaat zijn: Markets in Crypto-Assets (MiCA) en Transfer of Funds Regulation (TFR).

Het MiCA-voorstel is een zeer uitgebreid voorstel dat bedoeld is om het grootste deel van de bestaande crypto-activiteiten binnen EU-staten te reguleren. Het TFR-voorstel richt zich specifiek op crypto transfers. De laatste EU-vergadering over deze voorstellen zal plaatsvinden op 30 juni.


De EU neemt NFTs waarschijnlijk mee in regulering


De laatste bespreking zal onder meer gaan over de vraag of non-fungible tokens (NFTs) onder het toepassingsgebied van de MiCA moeten vallen. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie dat dit wel het geval zou zijn, terwijl de Raad en het Parlement hiertegen waren, maar het lijkt erop dat de drie instanties nu een compromis hebben bereikt.

Het waarschijnlijke compromis is dat uitgevers van NFTs worden vrijgesteld. Maar de bedrijven die diensten verlenen voor NFTs van derden zullen wel onder de regelgeving vallen. Dit betekent dat zij een Crypto Asset Services Provider (CASP) licentie nodig zullen hebben om te kunnen opereren.


Hoe zit het met stablecoins?


Daarnaast zal er gesproken worden over stablecoins, die sinds de crash van Terra (LUNA) een hot topic zijn geworden. Hoewel de belangrijkste aspecten zijn afgerond, zijn er nog een paar open aspecten.

Dit zijn onder andere gaan over de technische drempels voor grote stablecoins en wie verantwoordelijk zou zijn voor het toezicht op de stablecoins. De keuze is tussen toezicht door nationale instanties of via een uniforme continentale instelling.

Ondertussen zal decentralized finance (DeFi) niet onder het toepassingsgebied van de MiCA vallen. De commissie is van plan om in 2023 een rapport te publiceren en een proefproject voor toezicht op DeFi op te zetten.

De vergadering zal ook niet spreken over een verbod op het minen van Bitcoin, maar er komen wel strenge openbaarmakingsvereisten over de milieu impact voor dienstverleners op het gebied van cryptocurrencies.

Voor de TFR zijn er nog verschillende open onderwerpen en de onderhandelingen zullen naar verwachting omstreden zijn. Tot dusver zullen alle crypto-transacties onder de TFR vallen, met uitzondering van peer-to-peer-overdrachten.

Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, aangezien er nog veel besproken moet worden, zoals de verificatie van niet-gehoste wallets, de CASP-verplichting om overmakingen van meer dan 1000 euro te melden, de zwarte lijst voor AML, enzovoort. Het is niet bekend of de beraadslagingen over de TFR in juni zullen worden afgerond.

Wereldwijd neemt de crypto-regulering snel toe, wat betekent dat overheden digitale activa steeds serieuzer beginnen te nemen. Voor sommige crypto-supporters is het echter geen fijn nieuws, omdat volgens hen zo een deel van decentralisatie en het anonieme van crypto wordt weggenomen. Toch lijkt wet-en regelgeving de enige route voor echte wereldwijde adoptie.


Luc Smits van Oyen
Coinmerce news