Nieuws & Blog

Nieuwe boekhoudregels stimuleren crypto-adoptie bedrijven

Nieuwe boekhoudregels stimuleren crypto-adoptie bedrijven


Goed nieuws voor de crypto-sector. Het Financial Accounting Standards Board (FASB) heeft nieuwe boekhoudstandaarden gepubliceerd die bedrijven de mogelijkheid geven om in cryptocurrency, zoals Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH), te investeren. Dit mooie nieuws kan een goede impact hebben op de adoptie van cryptocurrency in het bedrijfsleven.

Bedrijven kunnen nu investeren in crypto

Bedrijven die willen investeren in cryptocurrency krijgen op dit moment vaak te maken met diverse obstakels. Dit komt doordat cryptocurrency nog nieuw is voor bedrijven en er nog geen duidelijk wet- en regelgeving is. Ditzelfde geldt voor boekhoudstandaarden.

Door deze onduidelijkheid die heerst rond het investeren in cryptocurrency voor bedrijven wordt het voor bedrijven vaak ingewikkeld om dit toch mogelijk te maken. Met deze nieuwe standaarden van de FASB komt daar in de Verenigde Staten verandering in.

Deze nieuwe standaarden, die op 15 december 2024 in gaan, wordt het voor bedrijven mogelijk om de waarde van hun cryptocurrencies tegen de huidige waarde op te nemen in de boekhouding. Dit is een flinke stap vooruit als je het vergelijkt met de huidige standaarden. Bedrijven moeten nu namelijk de originele aankoopprijs aanhouden, en dit resulteert in veel moeite voor de boekhouding om de huidige waarde juist te weergeven.