Nieuws & Blog

Nederlandse toezichthouder stelt ultimatum

Nederlandse toezichthouder stelt ultimatum

Op 21 april heeft het Nederlandse parlement een wet goedgekeurd die de huidige nationale AML-wetten zou wijzigen. De wijziging zou bedrijven die betrokken zijn bij handel in cryptocurrencies onder toezicht van De Nederlandsche Bank brengen. Nederland stond onder druk van de Europese Unie om haar vijfde anti-witwasrichtlijn zo snel mogelijk te implementeren, aangezien de deadline daarvoor 10 januari 2020 was.

Verzet binnen het parlement

De implementatie duurde langer dan verwacht, omdat de Eerste Kamer stelde dat het voorstel van de minister van Financiën een vergunning kader leek te zijn, in plaats van een eenvoudiger registratie, zoals door de EU aanbevolen.

In een tweede poging had de minister van Financiën het kader veranderd in een registratiestelsel. Maar toch stuitte hij op weerstand in het parlement, de grond voor dit verzet was dat het voorstel weliswaar als registratie wordt bestempeld, maar in de kern meer als een volwaardig vergunningensysteem is. Het voorstel bevatte eisen op het gebied van bestuur, managementcapaciteiten en betrouwbaarheid, procedures, beleid en frameworks. Bovendien zijn de kosten van de voorgestelde registratie en het toezicht veel hoger dan bij een basisregistratie.

Begin dit jaar heeft De Nederlandsche Bank, die verantwoordelijk zou zijn voor het beoordelen van de registraties en het uitvoeren van het lopende toezicht, een financiële prognose voor 2020 gepubliceerd. In dit document worden de kosten van het toezicht op de crypto sector geraamd op 1,7 miljoen euro. De instelling dacht ook dat ongeveer 50 bedrijven zich bij de centrale bank zouden registreren.

Aangezien de kosten van het toezicht aan de sector worden doorberekend, werd de volgende berekening gemaakt. De totale kosten worden gedeeld door 50 geregistreerde bedrijven, wat resulteert in ongeveer €34.000 aan jaarlijkse kosten. Voor de grotere aanvragers is dit een aanzienlijke, maar haalbare kostenpost, voor de kleinere, praktisch onmogelijk te dekken.

Op 21 april keerde Wopke Hoekstra, Minister van Financiën terug naar de Eerste Kamer om vragen te beantwoorden en de stemming bij te wonen. Hij overtuigde de Eerste Kamer ervan dat de geanticipeerde kosten voor de sector te hoog zijn ingeschat en dat De Nederlandsche Bank verwacht dat deze dichter bij € 20.000 zullen liggen. Aan het eind van de avond was de wet door middel van een stemming goedgekeurd.

Ultimatum

Nu de wet is goedgekeurd, kan De Nederlandsche Bank beginnen met het openstellen van registraties. Een publicatie op de website informeerde de reeds opererende crypto-bedrijven dat zij hun volledige aanvraag voor registratie vóór 18 mei moesten indienen. Als ze dat niet doen, mogen ze geen gebruik maken van de overgangsperiode van 6 maanden. Ze worden dan in feite gedwongen om te sluiten of illegaal te opereren. Het effect van deze ontwikkeling op de industrie moet nog blijken. Ten minste één bedrijf heeft zijn gebruikers al laten weten dat het zijn activiteiten met ingang van 18 mei zal staken.

Coinmerce

Coinmerce bereidt zich al sinds haar oprichting in 2017 voor op regulering en vertrouwt er daarom op dat zij met succes goedkeuring van De Nederlandsche Bank zal aanvragen.