Nieuws & Blog

Top 10 DeFi Coins 2024 

Top 10 DeFi Coins 2024 


DeFi coins, oftewel Decentralized Finance coins, zijn cryptocurrencies die specifiek zijn ontworpen voor gebruik binnen het gedecentraliseerde financiële ecosysteem. Deze coins maken gebruik van blockchain-technologie om financiële diensten te bieden zonder tussenpersonen, waardoor gebruikers direct toegang hebben tot leningen, sparen, handelen en andere financiële activiteiten. Met DeFi coins kunnen gebruikers profiteren van de voordelen van decentralisatie, zoals transparantie, veiligheid en autonomie, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om te participeren in het besluitvormingsproces en beloningen te verdienen.

Wil jij nou meer weten over de Top 10 DeFi Coins? Lees dan snel verder!

1. Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) is een blockchain-platform dat zich richt op het aanbieden van snelle en schaalbare oplossingen voor gedecentraliseerde financiën (DeFi). Het project streeft naar de creatie van een open en inclusief financieel ecosysteem dat gebruikers in staat stelt om veilig en efficiënt gebruik te maken van financiële diensten. Het platform maakt gebruik van consensusmechanismen zoals Avalanche Consensus en Subnets om hoge transactiesnelheden en lage kosten te bieden.

Met de AVAX-token kunnen gebruikers verschillende activiteiten uitvoeren binnen het Avalanche-ecosysteem. Zo dient de token als governance-token, die houders stemrecht geeft over de ontwikkeling van het netwerk. AVAX kan ook worden gebruikt als stakingmechanisme, waarbij houders hun tokens kunnen vergrendelen om beloningen te verdienen. Natuurlijk kunnen gebruikers de token ook gebruiken als betaalmiddel.

2. Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) is een gedecentraliseerd orakelnetwerk dat blockchain-technologie en de echte wereld samen wil brengen.Het project wil smart contracts in staat stellen om gegevens van buiten de blockchain te gebruiken, waardoor ze kunnen communiceren met externe bronnen zoals API's, gegevensfeeds en traditionele betalingssystemen. Met behulp van een netwerk van betrouwbare en beveiligde orakels, biedt Chainlink een infrastructuur voor het ophalen en verifiëren van gegevens, waardoor blockchain-applicaties kunnen worden uitgebreid naar verschillende industrieën zoals financiën, verzekeringen en supply chain management.

Gebruikers worden in de vorm van de LINK-token beloond voor het leveren van betrouwbare gegevens aan het netwerk. Verder kunnen gebruikers LINK inzetten als betaalmiddel, waardoor transactiekosten kunnen worden betaald en toegang wordt verkregen tot geavanceerde functies. Houders van de token mogen ook meestemmen over belangrijke upgrades en veranderingen aan het netwerk.

3. Injective (INJ)

Injective (INJ) is een gedecentraliseerd handelsprotocol dat gebouwd is op de Ethereum-blockchain. Het project streeft naar een volledig gedecentraliseerd en open handelsplatform dat gebruikers in staat stelt om te handelen in verschillende financiële activa, waaronder aandelen, grondstoffen, cryptovaluta's en nog veel meer. Injective maakt gebruik van het concept van gedistribueerde ordeboeken en cross-chain interoperabiliteit om snelle en veilige transacties mogelijk te maken zonder tussenpersonen. Het protocol is ontworpen om de nadelen van traditionele gecentraliseerde handelsplatforms te overwinnen, zoals hoge kosten, beperkte toegang en gebrek aan transparantie.

INJ, de token van Injective, heeft verschillende toepassingen binnen het protocol. Zo kunnen houders deelnemen aan het besluitvormingsproces en kunnen ze stemmen over belangrijke upgrades en wijzigingen in het protocol. Verder kunnen gebruikers INJ inzetten om transactiekosten te betalen en toegang te krijgen tot geavanceerde handelsfuncties.

4. Maker (MKR)

Maker (MKR) is een cryptocurrency die zich richt op het creëren van een gedecentraliseerde stablecoin genaamd DAI. Het project heeft tot doel een stabiele digitale valuta te bieden die gekoppeld is aan de waarde van de Amerikaanse dollar, waardoor gebruikers kunnen profiteren van de voordelen van blockchain-technologie zonder de volatiliteit van traditionele cryptocurrencies. Maker maakt gebruik van een systeem van onderpand en smart contracts om de waarde van DAI te stabiliseren, waardoor gebruikers hun activa kunnen vergrendelen en DAI kunnen genereren op basis van hun onderpand.

MKR fungeert als governance-token van Maker en zorgt ervoor dat houders mee kunnen stemmen over belangrijke upgrades en wijzigingen in het protocol. Naast dat de MKR-token als betaalmiddel kan worden gebruikt, is het ook een stakingsmechanisme, waarbij houders hun tokens kunnen vergrendelen om passieve inkomsten te verdienen.

5. The Graph (GRT)

The Graph (GRT) is een gedecentraliseerd protocol dat zich richt op het indexeren en doorzoeken van gegevens op de blockchain. Het project heeft tot doel ontwikkelaars en gebruikers in staat te stellen snel en efficiënt toegang te krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben, waardoor de ontwikkeling van gedecentraliseerde applicaties (dApps) wordt vergemakkelijkt. The Graph maakt gebruik van een indexeringslaag en een querytaal om gegevens op de blockchain te organiseren en te doorzoeken, waardoor ontwikkelaars complexe queries kunnen uitvoeren en real-time gegevens kunnen ophalen zonder de noodzaak om de volledige blockchain te doorlopen.

GRT-tokens worden gebruikt als betalingseenheid binnen het netwerk, waarbij gebruikers transactiekosten kunnen betalen en toegang kunnen krijgen tot de gegevens die ze nodig hebben. Daarnaast hebben houders van de token stemrecht binnen het platform, waardoor ze meebepalen over belangrijke upgrades en wijzigingen.

6. Stacks (STX)

Stacks (STX) is een open-source blockchain-protocol dat zich richt op het mogelijk maken van smart contracts en dApps op de Bitcoin-blockchain. Het project streeft naar een naadloze integratie van smart contracts op Bitcoin, waardoor gebruikers kunnen profiteren van de veiligheid en stabiliteit van de Bitcoin-blockchain, terwijl ze tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om innovatieve dApps te bouwen. Stacks maakt gebruik van een unieke consensusmechanisme genaamd Proof of Transfer (PoX), waarbij tokens van de Stacks-blockchain worden overgedragen naar de Bitcoin-blockchain om de veiligheid en decentralisatie te waarborgen.

De STX-token wordt gebruikt als betaalmiddel binnen het netwerk van Stacks. Hiermee kunnen gebruikers transactiekosten betalen en toegang krijgen tot dApps en services. Daarnaast kunnen houders van de token ook nog deelnemen aan de governance van het platform en kunnen ze de token steken, om zo geld te verdienen door mee te helpen aan het beveiligen van het netwerk.

7. MultiversX (EGLD)

MultiversX (EGLD) is een schaalbaar blockchain-platform dat zich richt op het faciliteren van snelle en goedkope transacties. Het project streeft naar een infrastructuur die in staat is om duizenden transacties per seconde te verwerken, met een hoge mate van veiligheid en decentralisatie. MultiversX maakt gebruik van een aangepast consensusmechanisme genaamd Adaptive State Sharding, waarbij het netwerk wordt verdeeld in shards die parallel aan elkaar kunnen werken. Dit maakt snelle en efficiënte transacties mogelijk, zonder concessies te doen aan de veiligheid.

EGLD zorgt ervoor dat gebruikers transactiekosten betalen en toegang krijgen tot diverse diensten en functies binnen het netwerk. Gebruikers kunnen hun EGLD-tokens vergrendelen om bij te dragen aan de beveiliging van het netwerk en beloningen te verdienen. Houders van de token mogen ook meestemmen over de toekomst van het platform, door middel van de governance-functie van de token.

8. Kava (KAVA)

Kava (KAVA) is een gedecentraliseerd financieel protocol dat gebouwd is op de blockchain van Cosmos. Het project streeft naar het bieden van een open en interoperabel platform voor gedecentraliseerde financiën (DeFi) waar gebruikers kunnen lenen, sparen en handelen met digitale activa. Kava maakt gebruik van een systeem van geldmarkten en onderpand om gebruikers in staat te stellen leningen aan te gaan en rente te verdienen op hun activa. Het protocol biedt ook de mogelijkheid om synthetische activa te creëren, waardoor gebruikers kunnen handelen in traditionele activa zoals goud en aandelen via de blockchain.

KAVA geeft gebruikers toegang tot verschillende DeFi-diensten en -producten en geeft ze de kans om hun transactiekosten te betalen. Houders van de token hebben daarnaast ook nog stemrecht, waardoor gebruikers inspraak hebben in de toekomst van het platform. KAVA kan ook gestaked worden. Wanneer KAVA gestaked wordt helpt dit mee aan de beveiliging van het netwerk en wordt degene die de token staked beloont.

9. Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool (RPL) is een gedecentraliseerd protocol dat zich richt op het faciliteren van gedecentraliseerde staking voor Ethereum 2.0. Het project streeft naar een oplossing voor gebruikers die willen deelnemen aan het Ethereum 2.0-stakingproces, maar niet beschikken over de vereiste minimale hoeveelheid ETH om een validator te worden. Rocket Pool stelt gebruikers in staat om hun ETH te staken via een pool waarbij hun ETH wordt gecombineerd met andere deelnemers, waardoor ze kunnen profiteren van de voordelen van staking zonder de noodzaak van een individuele validator.

RPL dient als betaalmethode, stakingmechanisme en governance-token op het platform van Rocket Pool. Gebruikers kunnen RPL gebruiken om transactiekosten te betalen en toegang krijgen tot diverse functies en diensten op het platform. Houders van RPL-tokens krijgen het recht om mee te stemmen over ontwikkelingen op het platform. Ook kunnen gebruikers meewerken aan het beveiligen van het netwerk. Door hun tokens vast te zetten dragen ze bij aan de beveiliging en ontvangen ze beloningen voor de hulp.

10. Conflux (CFX)

Conflux (CFX) is een openbaar blockchain-platform dat zich richt op het bieden van hoge prestaties en schaalbaarheid. Het project is ontworpen om de problemen van blockchain op te lossen door gelijktijdig hoge doorvoer, decentralisatie en veiligheid te bieden. Conflux maakt gebruik van een uniek consensusmechanisme genaamd Tree-Graph, waarbij transacties parallel worden verwerkt in meerdere subnets om de verwerkingssnelheid te verhogen. Hierdoor kunnen gebruikers snelle en efficiënte transacties uitvoeren, terwijl ze profiteren van de voordelen van een gedecentraliseerd netwerk.

Met de CFX-token hebben gebruikers verschillende mogelijkheden binnen het Conflux-ecosysteem. Allereerst fungeert de token als een governance-token, waardoor houders kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces en kunnen stemmen over belangrijke upgrades en wijzigingen in het protocol. Daarnaast kan de CFX-token worden gestaked. Verder kunnen gebruikers hun transactiekosten betalen met CFX en kunnen ze toegang krijgen de diensten en dApps die het platform te bieden heeft.