Nieuws & Blog

Top 10 Layer 2 Coins 2024 

Top 10 Layer 2 Coins 2024 


Layer 2 Coins zijn cryptocurrencies die gebruikmaken van een ander blockchain-netwerk om snellere en goedkopere transacties mogelijk te maken. Layer 2 Coins proberen de pijnpunten van bestaande grotere blockchains op te lossen, zoals het schaalbaarheidsprobleem van Ethereum. Hierdoor kunnen gebruikers profiteren van de voordelen van dApps, zonder te maken te krijgen met hoge transactiekosten en trage bevestigingstijden. In dit artikel zetten we de Top 10 Layer 2 Coins van 2024 voor je op een rijtje.

Wil jij nou meer weten over de Top 10 Layer 2 Coins van 2024? Lees dan snel verder!

1. Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) is een cryptocurrency die zich richt op het oplossen van de schaalbaarheidsproblemen van het Ethereum-netwerk. Het project maakt gebruik van een Layer 2-oplossing om snellere en goedkopere transacties mogelijk te maken. Polygon fungeert als een brug tussen verschillende blockchains en probeert interoperabiliteit te bieden tussen verschillende layer 1-blockchains. Het streeft ernaar om de adoptie van blockchaintechnologie te stimuleren door een gebruiksvriendelijk platform te bieden voor de ontwikkeling en implementatie van gedecentraliseerde applicaties.

De token van Polygon, oftewel MATIC, speelt een cruciale rol binnen het platform. Het is een betaalmiddel voor transacties en wordt gebruikt om deelnemers te belonen voor het beveiligen en onderhouden van het netwerk. Bovendien wordt MATIC gebruikt om deel te nemen aan het governance-systeem van Polygon, waardoor stemrechten en beslissingen over het protocol aan houders van de token worden gegeven.

2. Loopring (LRC)

Loopring (LRC) is een cryptocurrency-project dat zich richt op het oplossen van de problemen van hoge transactiekosten en langzame transactietijden op het Ethereum-netwerk. Het project biedt een gedecentraliseerd protocol voor het verhandelen van cryptocurrencies met behulp van layer 2-oplossingen. Door gebruik te maken van zero-knowledge proofs en orderboek aggregatie, streeft Loopring ernaar om snelle en goedkope transacties te faciliteren zonder concessies te doen op het gebied van veiligheid en decentralisatie.

De token van Loopring, LRC, dient als betaalmiddel voor het plaatsen en uitvoeren van transacties op het Loopring-protocol. LRC-houders kunnen hun tokens inzetten om liquiditeit te verschaffen aan het protocol en worden beloond met vergoedingen voor het faciliteren van transacties. Bovendien hebben LRC-houders stemrecht bij belangrijke beslissingen over het protocol via het governance-systeem van Loopring.

3. Optimism (OP)

Optimism (OP) is een project dat zich richt op het oplossen van de schaalbaarheidsproblemen van blockchains, met name het Ethereum-netwerk. Het project gebruikt Layer 2-oplossingen om snelle en kosteneffectieve transacties mogelijk te maken, waardoor gebruikers kunnen profiteren van de voordelen van gedecentraliseerde applicaties zonder de belemmeringen van hoge transactiekosten en trage bevestigingstijden. Optimism streeft naar de massale adoptie van blockchaintechnologie door te voorzien in schaalbaarheid en efficiëntie, waardoor gebruikers een naadloze en verbeterde gebruikerservaring kunnen ervaren.

De OP-token fungeert als een utility-token en wordt gebruikt als betaalmiddel voor transacties binnen het netwerk. OP-houders kunnen hun tokens inzetten om mee te doen in het validatieproces van transacties en worden beloond met OP-tokens voor hun bijdrage aan het beveiligen van het netwerk. Bovendien krijgen OP-houders stemrecht bij governance-aangelegenheden, waardoor zij kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot de ontwikkeling en richting van het platform.

4. Immutable (IMX)

Immutable (IMX) richt zich op het creëren van een open en gedecentraliseerde infrastructuur voor de ontwikkeling en uitvoering van blockchain-games. Het project stelt ontwikkelaars in staat om nauwkeurige en veilige economische transacties binnen hun games te faciliteren, met behulp van Layer 2-oplossingen om schaalbaarheid en snelheid te garanderen. Immutable streeft ernaar om de game-industrie te transformeren door een nieuwe generatie blockchain-games mogelijk te maken, die eigenschappen van decentralisatie, authenticiteit en waardevolle in-game economieën bieden.

De IMX-token, de native token van het ecosysteem, wordt gebruikt voor allerlei transacties binnen de games die worden aangedreven door het Immutable-netwerk. Met IMX kunnen gebruikers binnen de games virtuele items, in-game assets en andere functionaliteiten kopen en verkopen. Houders van de token mogen ook meedoen in het governance-systeem van Immutable, hierdoor mogen ze meestemmen over de toekomst van het platform.

5. Arbitrum (ARB)

Arbitrum (ARB) is een veelbelovende cryptocurrency die zich richt op het verbeteren van de schaalbaarheid en efficiëntie van smart contracts op het Ethereum-netwerk. Het project maakt gebruik van Layer 2-oplossingen om snellere en goedkopere transacties mogelijk te maken zonder dat het ten koste gaat van veiligheid en decentralisatie. Arbitrum streeft ernaar om de acceptatie en bruikbaarheid van Ethereum te vergroten door ontwikkelaars en gebruikers een schaalbare en kosteneffectieve omgeving te bieden waarin ze smart contracts kunnen implementeren en uitvoeren.

Met de ARB-token kunnen gebruikers transactiekosten betalen en inzetten om smart contracts te implementeren en uitvoeren. Daarnaast fungeert ARB als beloningsmechanisme voor validators die het netwerk beveiligen en valideren. ARB dient ook als governance-token, dit houdt in dat ze inspraak hebben over toekomstige ontwikkelingen en de richting van het platform.

6. Mantle (MNT)

Mantle (MNT) is een Layer 2-coin die zich richt op het oplossen van de schaalbaarheidsproblemen van blockchain-netwerken. Het project heeft als doel om de snelheid en efficiëntie van transacties op blockchains te verbeteren door gebruik te maken van sidechains en state channels. Door gebruik te maken van deze oplossingen, streeft Mantle ernaar om hogere transactievolumes mogelijk te maken zonder de veiligheid of decentralisatie in gevaar te brengen. Het project heeft een sterke focus op interoperabiliteit
en verschillende blockchains met elkaar verbinden, waardoor naadloze waardeoverdracht en communicatie tussen verschillende netwerken mogelijk wordt.

MNT dient als utility-token van het netwerk en wordt gebruikt voor diverse doeleinden. Zo wordt de token gebruikt als brandstof voor transacties en uitvoering van smart contracts. Houders van de token hebben ook stemrecht bij het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot het ecosysteem.

7. MetisDAO (METIS)

MetisDAO (METIS) is een cryptocurrency die zich richt op het creëren van een schaalbaar en gedecentraliseerd ecosysteem voor dApps. Het project streeft ernaar om de belemmeringen van hoge transactiekosten en trage transactiesnelheden op te lossen, die vaak voorkomen op Layer 1-blockchains zoals Ethereum. MetisDAO stelt ontwikkelaars in staat om dApps te bouwen en te implementeren met een verbeterde gebruikerservaring. Het platform biedt ook tools en infrastructuur om de ontwikkeling en groei van dApps te stimuleren, waardoor het eenvoudiger wordt om gedecentraliseerde applicaties te bouwen, te lanceren en te beheren.

De token van MetisDAO, de METIS-token, speelt een belangrijke rol binnen het ecosysteem.
Zo is de token nodig om gebruik te maken van de services en functies binnen het netwerk. Houders van METIS krijgen ook toegang tot het governance-proces, hierdoor krijgt de community inspraak in belangrijke beslissingen over het beheer en de ontwikkeling van het platform.

8. Coinweb (CWEB)

Coinweb (CWEB) is een Layer 2-coin die zich richt op het vereenvoudigen van de toegang tot blockchaintechnologie voor gebruikers en bedrijven. Het project wil gecentraliseerde en gedecentraliseerde systemen samen laten komen, waardoor gebruikers de voordelen van de blockchain kunnen ervaren zonder de complexiteit en technische vereisten. Coinweb maakt gebruik van smart contracts en sidechains om hogere transactiesnelheden en lagere kosten mogelijk te maken, terwijl de decentralisatie en veiligheid behouden blijven. Coinweb streeft ernaar om de adoptie van blockchaintechnologie te vergroten en mensen in staat te stellen om gemakkelijk gebruik te maken van dApps en financiële diensten.

De token van Coinweb dient als utility-token op het platform en heeft diverse functionaliteiten. Zo krijgen gebruikers die CWEB in hun bezit hebben toegang tot verschillende diensten en functionaliteiten die het platform biedt. De token wordt ook gebruikt als een stimulans voor deelnemers die waarde toevoegen aan het netwerk, zoals het bieden van liquiditeit of het uitvoeren van bepaalde taken.

9. SKALE (SKL)

SKALE (SKL) is een innovatieve cryptocurrency die gericht is op het oplossen van de schaalbaarheidsproblemen van blockchain-netwerken. Het project heeft als doel om de prestaties van Ethereum en andere gedecentraliseerde applicatie-platforms te verbeteren door middel van elastische sidechains. Met behulp van deze elastische sidechains kan SKALE hoge transactievolumes en snellere verwerkingstijden bieden, zonder dat dit ten koste gaat van decentralisatie en veiligheid. Het platform biedt ontwikkelaars ook de mogelijkheid om gemakkelijk hun eigen sidechains te maken en te beheren, waardoor de adoptie van gedecentraliseerde applicaties wordt gestimuleerd en de gebruikerservaring wordt verbeterd.

SKL fungeert als een utility-token die nodig is om toegang te krijgen tot de diensten van het SKALE-netwerk. Gebruikers moeten SKL vasthouden en besteden om te kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten en operaties binnen het platform. Bovendien heeft SKL een governance proces, waarbij houders van de token het recht hebben om deel te nemen aan het besluitvormingsproces met betrekking tot de toekomst en beheer van het platform.

10. LayerAI (LAI)

LayerAI (LAI) is een cryptocurrency-project dat zich richt op het bieden van schaalbaarheid, flexibiliteit en interoperabiliteit voor blockchain-netwerken. Het project heeft als doel om de adoptie van blockchaintechnologie te versnellen door middel van een snellere en efficiëntere infrastructuur. Met behulp van zijketens en technische innovaties streeft LayerA! ernaar om de prestaties van blockchain-netwerken aanzienlijk te verbeteren, waardoor hogere transactievolumes en een betere gebruikerservaring mogelijk worden. Daarnaast richt LayerA! zich op interoperabiliteit, waardoor naadloze communicatie en waardeoverdracht tussen verschillende blockchains mogelijk wordt gemaakt.

Met de LAI-token krijgen gebruikers en ontwikkelaars toegang tot de diensten en functionaliteiten van het platform. Daarnaast fungeert LAI als een governance-token, waardoor houders van de token inspraak hebben bij belangrijke beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling en toekomst van het platform.