Nieuws & Blog

Top 10 Oracle Coins 2023

Top 10 Oracle Coins 2023


Oracle Coins zijn de cryptocurrency die horen bij de oracles die als smart contract dienen op een blockchain. Oracles zijn informatiebronnen die data van de "echte wereld" aan een blockchain-netwerk kunnen verstrekken. Normaal gesproken kan een blockchain alleen gebruik maken van de data die op de blockchain zelf te verkrijgen is; via een oracle is externe data ook te integreren op de blockchain. Er zijn verschillende soorten oracles, zoals externe oracles die informatie verzamelen van externe bronnen en interne oracles die informatie verkrijgen van binnen het blockchain netwerk. Het belangrijkste doel van oracles is om betrouwbare gegevens aan blockchain netwerken te leveren en zo de mogelijkheid te creëren voor automatisering van contractuele afspraken. Hieronder bespreken we een paar van de meest interessante Oracle Coins.

1. Chainlink (LINK)

Chainlink is een van de leidende oracle-netwerken dat de koppeling vormt tussen smart contracts op blockchain-netwerken en de buitenwereld. Het is in 2017 ontworpen om betrouwbare en waardevolle gegevens van externe bronnen, zoals beurzen, weersvoorspellingen en andere applicaties, aan smart contracts op de blockchain te leveren. Zelf heeft Chainlink geen native blockchain, omdat het via het Ethereum blockchains op meerdere blockchains tegelijk kan opereren. De oracles binnen het netwerk verzamelen en valideren gegevens uit duizenden gegevensbronnen en leveren deze aan Chainlink, die vervolgens de dynamische invoer naar de slimme contracten voert. Chainlink wordt aangedreven door zijn eigen cryptocurrency, de Chainlink Token (LINK). Dit is een utility token dat gebruikt wordt om data in de gaten te houden en contracten te stabiliseren. De validator nodes worden beloond in de vorm van LINK tokens, die ook gebruikt kunnen worden om te staken.

2. Band Protocol (BAND)

Band Protocol is ook een Oracle netwerk dat net iets anders werkt. Het maakt net als Chainlink gebruik van een gedecentraliseerd systeem van nodes om data te verzamelen en te verifiëren. Ook kan het API's verbinden met smart contracts om de uitwisseling van informatie tussen on-chain en off-chain data bronnen te vergemakkelijken. Dit zorgt voor een betrouwbare informatiestroom van externe bronnen naar smart contracts op de blockchain. Wel wil Band Protocol graag dit proces van integratie verbeteren. Het platform maakt gebruik van de native token BAND, dat wordt gebruikt om beloningen te creëren voor node-operators die gegevens leveren en te verifiëren. Het doel van Band Protocol is om een eenvoudige, betrouwbare en gedecentraliseerde oplossing te bieden voor de integratie van gegevens uit de "echte wereld" met blockchain-netwerken, waardoor gebruikers toegang krijgen tot waardevolle gegevens voor de uitvoering van contractuele afspraken. Het platform richt zich op meerdere blockchain-platformen, zoals Binance Smart Chain en Polygon, van financiële dienstverleners tot ontwikkelaars van DeFi applicaties.

3. Nest Protocol (NEST)

NEST Protocol is een gedecentraliseerde handelsinfrastructuur met een open-source platform. Het netwerk werkt met zogenaamde stochastische assets, wat inhoudt dat het gebruik maakt van wiskundige formules en simulaties om de waarschijnlijkheid van bepaalde uitkomsten te bepalen, zoals de waarde van een bepaalde asset in de toekomst. Op basis van deze waarschijnlijkheden worden beslissingen genomen over hoe het protocol te gebruiken en assets toe te wijzen. Door het gebruik van deze techniek kan Next Protocol de waarde van stochastische assets op een efficiënte en effectieve manier beheren.
Nest Protocol richt zich op meerdere blockchain-platformen, waaronder Ethereum en Binance Smart Chain, waardoor ontwikkelaars toegang hebben tot een grotere bron van gegevens en meer flexibiliteit bij het integreren van externe gegevens met smart contracts. Nest Protocol is volledig gedecentraliseerd en maakt gebruik van een netwerk van nodes om gegevens te verkrijgen en te verifiëren. Deze nodes worden beloond in NEST tokens, die naar eigen zeggen ‘informatie assets‘ om de waarde van informatie te bepalen.

4. UMA (UMA)

UMA is een zogeheten Optimistic Oracle (OO), die contracten in staat stelt om snel alle soorten gegevens op te vragen en te ontvangen. UMA is een soort Oracle die niet afhankelijk is van centrale instanties om gegevens te verifiëren en bevestigen, maar van de deelnemers die actief betrokken zijn en die gegevens verwerken. Het heet daarom ‘optimistisch‘ omdat het op basis gaat van vertrouwen dat (de meerderheid van) deze deelnemers eerlijk is en er een gezamenlijk belang is om de correcte informatie aan te leveren. Hierbij kan door de deelnemers het UMA token verdiend worden door mee te doen in het beantwoorden van verzoeken. Er wordt gewerkt met het Data Verification Mechanism (DVM), waarbij je beloond kan worden door juiste data door te geven, maar ook afgestraft kan worden door verzoeken te doen die verworpen worden. Dan worden er tokens afgepakt. Het is dus in iedere deelnemers belang om te allen tijde de juiste gegevens door te geven.

5. DIA (DIA)

DIA (Decentralised Information Asset) is een open-source oracle platform dat marktspelers in staat stelt betrouwbare gegevens te verzamelen, te leveren en te delen. DIA wil een ecosysteem zijn voor open financiële data in een financieel smart contract-ecosysteem, om data-analisten, data-providers en data-gebruikers samen te brengen. Over het algemeen biedt DIA een betrouwbare en verifieerbare brug tussen off-chain data uit verschillende bronnen en on-chain slimme contracten die kunnen worden gebruikt om verschillende financiële DApps te bouwen. Er wordt gebruik gemaakt van het governance token DIA en is gebouwd op de Ethereum blockchain. Het is dan ook mogelijk om DIA te staken.
Zelf zeggen de oprichters dat het huidige ontwerp van oracles niet transparant is. DIA wil daar dan ook verandering in brengen door geavanceerde analyses en tools aan te bieden zodat gebruikers meer inzicht hebben in financiële data. DIA wil hiermee een meer betrouwbaar data platform zijn voor het DeFi ecosysteem.

6. Kylin Network (KYL)

Kylin Network is een gedecentraliseerd financieel (DeFi) infrastructuurproject gebouwd op de Ethereum-blockchain. Het biedt cross-chain data- en infrastructuurdiensten om ontwikkelaars te helpen bij het bouwen en implementeren van DeFi-applicaties. Dit wordt #DeData genoemd voor Web 3.0, ondersteund door Polkadot. De native cryptocurrency van het Kylin-netwerk is de KYL-token, die wordt gebruikt om te betalen voor data- en infrastructuurdiensten. Het is ook mogelijk om deze te staken, om inspraak te hebben in de richting en ontwikkeling van het platform. Kylin Network wil de uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid en interoperabiliteit aanpakken binnen het DeFi-ecosysteem. Door een betrouwbare en schaalbare data- en infrastructuurlaag te bieden, stelt Kylin Network DeFi-ontwikkelaars in staat om applicaties gemakkelijker en efficiënter te bouwen en te implementeren.

7. Umbrella Network (UMB)

Het Umbrella Network is begin 2021 gelanceerd als een van de grootste Initial DEX Offerings (IDO's). Umbrella Network is een gedecentraliseerd infrastructuurproject gebouwd op de Ethereum-blockchain. Het heeft als doel een schaalbaar, veilig en gedecentraliseerd platform te bieden voor gedecentraliseerde applicaties (dApps) en gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's). De native cryptocurrency van Umbrella Network is de UMB-token, dat wordt gebruikt voor governance, staking en betalen voor netwerkdiensten. Umbrella biedt toegang tot financiële datasets voor ontwikkelaars van blockchain-apps in de crypto wereld en voor degenen die geïnteresseerd zijn in zakelijke transacties in de echte wereld. Door een layer-two blockchain-integratie te introduceren, creëert Umbrella Network een zeer schaalbare oracle oplossing, wat ervoor zorgt dat het grote hoeveelheden data beter kan verwerken.

8. WINkLink (WIN)

Vooral Ethereum is een populaire blockchain waarop veel smart contracts gebaseerd zijn. WINkLink is de eerste oracle die gebouwd is op het TRON ecosysteem, die hierbij gebruik maakt van het WIN token. Het is een gedecentraliseerd platform die gegevens uit de buitenwereld via smart contracts op het TRON ecosysteem verspreidt. Je kunt WIN tokens verdienen door als node betrouwbare en accurate informatie aan te leveren. Ook kun je deze tokens gebruiken om transactiekosten te betalen op het netwerk. WINkLink is hierbij tevens gespecialiseerd in een zogenaamde Price Service, waarbij ze de accurate prijzen van digitale valuta paren via DApps op een stabiele en nauwkeurige wijze kunnen weergeven. Hierbij zijn meerdere WINk oracles gebouwd die samen alle gegevens vanuit de buitenwereld inzamelen en zo op de juiste prijs kunnen komen. Je kunt hierbij zelfs een verzoek indienen voor een trading pair waarvan je graag de prijs zou zien.

9. API3 (API3)

API3 is de oplossing om API‘s (Application Programming Interface) te decentraliseren. Niet alle smart contracts op een blockchain hebben toegang tot alle informatie, omdat deze contracts geen rechtstreekse toegang tot bepaalde API‘s op een blockchain hebben. Hier wil API3 iets aan doen, door ervoor te zorgen dat APIs gedecentraliseerd worden. Het doel is om krachtige dApps te creëren met het gebruik van decentrale, veilige en meetbare datafeeds, zonder het gebruik van derde partijen zoals orakels die data aanleveren. Het voornaamste probleem dat ze hiermee willen oplossen is (gebrek aan) connectiviteit. API3 is een Ethereum-token dat het API3-project mogelijk maakt en dat traditionele API's wil verbinden met het blockchain-ecosysteem. Het API3-token draait op het Ethereum netwerk en wordt gebruikt om de API3 DAO (decentrale autonome organisatie) te besturen en om te stemmen over zaken om het project te bevorderen.

10. Idena (IDNA)

Idena is de eerste Proof-of-Person blockchain gebaseerd op een ware democratie. Dat wil zeggen dat iedereen die validator wil zijn in het netwerk, een eigen crypto-identiteit heeft. Deze is niet te traceren en staat voor één persoon. Ieder persoon in dit netwerk is gelijk en heeft evenveel stemrecht als iedereen. Dit is het eerste PoP netwerk waarbij iedere node gekoppeld is aan een individu. Iedere node kan een orakel zijn, en iedereen kan een node zijn. Je moet hierbij wel je identiteit verifiëren. Idena werkt met de IDNA token, die je kunt minen zonder dat je dure computers nodig hebt. Ze staan zelf achter het idee dat iedereen mee moet kunnen doen en evenveel recht heeft op alle mogelijkheden, dus met een gewone laptop zou je het prima moeten redden om te minen.