Nieuws & Blog

Top 10 Smart Contract Coins 2024 

Top 10 Smart Contract Coins 2024 


Smart Contracts Coins bieden infrastructuur en functionaliteit om dApps en smart contracts te creëren en uit te voeren. Deze coins vergemakkelijken transacties, gegevensuitwisseling en programmatische budgettering zonder dat er tussenpersonen nodig zijn. In dit artikel nemen we je mee langs de meest veelbelovende smart contract coins, die de evolutie van digitale transacties vertegenwoordigen.

Wil jij nou meer weten over de Top 10 Layer 1 Coins voor 2024? Lees dan snel verder!

1. Cardano (ADA)

Cardano (ADA) is een blockchainplatform met als doel een veilige, duurzame en schaalbare infrastructuur te bieden voor de ontwikkeling van dApps en smart contracts. Het platform streeft ernaar om de voordelen van blockchain-technologie toegankelijk te maken voor zowel individuen als instellingen, om zo een ecosysteem te creëren dat kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende sectoren en gebruikers. Cardano maakt gebruik van het Proof of Stake netwerkmodel, dit zorgt voor een efficiëntere energieconsumptie en snellere transactieverwerking.

De native token van Cardano, de ADA-token, is zowel een beleggingsmogelijkheid als een utility-token die wordt gebruikt voor transacties en het financieren van smart contracts op het Cardano-netwerk. ADA-houders hebben inspraak in het bestuur van het ecosysteem van Cardano.

2. BNB (BNB)

BNB (BNB) is de native cryptocurrency van Binance en werd gelanceerd als ERC-20 token op de blockchain van Ethereum. BNB heeft inmiddels zijn eigen blockchain, de Binance Chain, ontwikkeld. BNB heeft ook een eigen gedecentraliseerde exchange genaamd Binance DEX.

Met de BNB-token kunnen gebruikers transactiekosten betalen en deelnemen aan token sales. Ook kunnen gebruikers hun BNB-tokens verhandelen tegen andere cryptocurrencies.

3. Stacks (STX)

Stacks (STX) is een cryptocurrency die het doel heeft om een nieuwe laag van functionaliteit en smart contractmogelijkheden toe te voegen aan Bitcoin. In plaats van een op zichzelf staande blockchain, maakt Stacks gebruik van de veiligheid en stabiliteit van de Bitcoin blockchain en breidt deze uit met een eigen smart contract layer. Aan de hand van deze layer kunnen ontwikkelaars applicaties bouwen op Bitcoin. Stacks wil de beperkingen van Bitcoin aanpakken en meer mogelijkheden bieden voor DeFi, dApps en smart contracts.

De STX-token speelt een centrale rol in het ecosysteem van Stacks. STX dient als brandstof voor het uitvoeren van smart contracts en transacties op het Stacks-netwerk. Daarnaast hebben houders van de token ook de mogelijkheid om mee te stemmen over voorstellen en upgrades van het netwerk.

4. Algorand (ALGO)

Algorand (ALGO) is een platform dat is ontworpen om snelle en schaalbare dApps en smart contracts mogelijk te maken. Het netwerk van Algorand maakt gebruik van een consensus mechanisme met de naam “Pure Proof of Stake (PPoS), dit mechanisme zorgt voor veiligheid, efficiëntie en decentralisatie. Het doel van Algorand is om een infrastructuur te bieden voor het bouwen van financiële en bedrijfstoepassingen met hoge snelheid, lage kosten en schaalbaarheid. Het platform ondersteunt ook asset-creatie en tokenisatie, waardoor gebruikers hun eigen digitale activa kunnen maken en verhandelen op de Algorand blockchain.

ALGO heeft meerdere functies op het platform. Allereerst fungeert de ALGO-token als basisvaluta van het netwerk. Het wordt gebruikt om transactiekosten te betalen en om smart contracts en applicaties uit te voeren. Verder wordt ALGO ook uitgegeven als staking-reward aan gebruikers die hun tokens vastzetten in het netwerk. Door de tokens vast te zetten, nemen gebruikers deel aan het consensusproces en de veiligheid van het Algorand-netwerk.

5. Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) is een platform dat zowel peer-to-peer transacties als applicatieontwikkeling mogelijk maakt. Een belangrijk kenmerk van Ethereum is dat het gebruikers in staat stelt om dApps te bouwen en te implementeren op de blockchain. Het platform maakt gebruik van slimme contracten en heeft als doel de weg vrij te maken voor de opkomst van DeFi, Initial Coin Offerings (ICO's), NFT's en andere innovatieve toepassingen van blockchain-technologie.

De ETH-token fungeert als de brandstof van het Ethereum-netwerk. Deze token wordt gebruikt om transactiekosten te betalen, slimme contracten uit te voeren en gedecentraliseerde applicaties te gebruiken. Houders van ETH kunnen ervoor kiezen om hun munten vast te zetten om te helpen bij het veilig en efficiënt laten functioneren van het netwerk. Als beloning hiervoor krijgen ze beloningen.

6. PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) is een gedecentraliseerde exchange (DEX) gebouwd op het Binance Smart Chain-netwerk. Het project maakt gebruik van een geautomatiseerde market maker (AMM) model, waarmee gebruikers kunnen handelen en staken. Het doel van PancakeSwap is om een gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve omgeving te bieden voor het uitvoeren van gedecentraliseerde transacties en het verdienen van passief inkomen.

De token van PancakeSwap, genaamd CAKE, speelt een centrale rol op het platform. CAKE fungeert als de governance-token van PancakeSwap, waardoor houders kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces van het protocol. Houders kunnen stemmen op voorstellen, wijzigingen in het platform goedkeuren en zo invloed uitoefenen op de ontwikkeling van PancakeSwap. Daarnaast wordt CAKE gebruikt als een beloning voor gebruikers die liquiditeit verschaffen aan de exchange. Door CAKE vast te zetten in yield farming-pools kunnen gebruikers passief inkomen genereren door rendement te behalen op hun gedeponeerde activa.

7. Flux (FLUX)

Flux (FLUX) is een cryptocurrency-project dat is ontworpen om een ecosysteem te bieden voor gedecentraliseerde applicaties en smart contracts. Het project heeft als doel om de integratie van DeFi (Decentralized Finance) en gaming te vergemakkelijken, waardoor gebruikers financiële activiteiten kunnen uitvoeren en digitale activa kunnen verhandelen binnen de gaming industrie. Flux streeft naar interoperabiliteit tussen verschillende blockchains, zodat gebruikers waardevolle items en tokens kunnen uitwisselen tussen verschillende games en platforms.

De FLUX-token speelt een cruciale rol in het Flux-ecosysteem. Allereerst fungeert FLUX als een utility-token dat wordt gebruikt voor het betalen van transactiekosten en het uitvoeren van operaties binnen het protocol. Gebruikers moeten FLUX gebruiken om smart contracts te implementeren en om acties uit te voeren in gaming- en DeFi-toepassingen binnen het Flux-netwerk.

8. Bluzelle (BLZ)

Bluzelle (BLZ) is een gedecentraliseerd, gedistribueerd en schaalbaar blockchain-project dat zich richt op het bieden van gedecentraliseerde opslag voor gedecentraliseerde applicaties (dApps). Het doel van Bluzelle is om een veilige, betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor de opslag van gegevens op de blockchain. Het project implementeert geavanceerde technologieën om een gedecentraliseerd netwerk van knooppunten mogelijk te maken die gezamenlijk gegevens opslaan en ophalen. Bluzelle richt zich op sectoren zoals finance, gaming en content delivery, waarbij het de opslag behoeften van dApps en applicaties optimaliseert en ervoor zorgt dat gegevens veilig en beschikbaar blijven.

Met de BLZ token kunnen gebruikers betalen voor het opslaan van gegevens en het gebruiken van het Bluzelle-netwerk. Daarnaast fungeert BLZ ook als een stakemunt, waarbij gebruikers hun BLZ kunnen vastzetten als validators om het netwerk te beveiligen en consensus te bereiken. Stakers worden beloond met BLZ voor hun bijdrage aan het netwerkbeheer.

9. Theta Network (THETA)

Theta Network (THETA) is een gedecentraliseerd videoplatform dat is gebouwd op blockchain-technologie. Het project heeft als doel om het traditionele landschap van videostreaming te transformeren door gebruik te maken van peer-to-peer-netwerken en gedistribueerde opslag. Theta Network maakt gebruik van een innovatief Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanisme genaamd Multi-BFT (Byzantine Fault Tolerant), dat schaalbaarheid, efficiëntie en veiligheid biedt. Het platform biedt zowel contentmakers als kijkers de mogelijkheid om te participeren in het netwerk en beloningen te verdienen.

De THETA-token dient als utility-token van het netwerk, waarmee contentmakers worden beloond voor het delen van hun bandbreedte en het hosten van streams. Verder dient THETA ook als een governance-token, waarmee houders inspraak hebben in het bestuur van het protocol. Ten slotte kunnen gebruikers THETA gebruiken voor het betalen van transactiekosten en smart contracts.

10. Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) is een platform dat is ontworpen om schaalbare en interoperabele dApps en smart contracts mogelijk te maken. Het project streeft ernaar om de beperkingen van bestaande blockchain-netwerken, zoals beperkte schaalbaarheid en hoge transactiekosten, aan te pakken. Avalanche maakt gebruik van een nieuw consensus mechanisme dat hoge doorvoer en snelle bevestiging van transacties mogelijk maakt. Door middel van subnets en chains kan Avalanche verschillende toepassingen met hun eigen regels hosten en tegelijkertijd communicatie en uitwisseling tussen deze toepassingen vergemakkelijken.

De token van Avalanche, AVAX, speelt een essentiële rol binnen het netwerk en ecosysteem van Avalanche. AVAX is de native cryptocurrency op het platform en wordt gebruikt om transactiekosten te betalen, smart contracts uit te voeren en consensus te bereiken in het netwerk. Verder dient de AVAX-token als een security-stake op een hoger niveau, waarbij houders AVAX kunnen inzetten om te helpen bij het beveiligen van het netwerk en als validators kunnen deelnemen aan het consensus proces.