Nieuws & Blog

VIDT Datalink (VIDT) zal gaan migreren naar VIDT DAO.

VIDT Datalink (VIDT) zal gaan migreren naar VIDT DAO.

Deze migratie zal leiden tot een nieuwe token, ofwel een token swap.
Deze token swap houdt in dat de huidige VIDT Datalink (VIDT) wordt geruild tegen nieuwe VIDT DAO (VIDT) tokens met een ratio van 1:10. Voor elke VIDT krijgt men dus 10 nieuwe VIDT, zonder de marktkapitalisatie te veranderen. De marktkapitalisatie op het moment van schrijven is €25,2 miljoen en dit zal na de token swap gewoon hetzelfde zijn.
Van deze token swap zullen Coinmerce-gebruikers overigens niets merken, wij ondersteunen de swap en gebruikers hoeven hier niets voor te doen.
Vanaf 31-10-2022 zal het niet meer mogelijk zijn om VIDT-datalink tokens te kopen, storten of op te nemen bij Coinmerce. Op 09-11-2022 zullen de nieuwe VIDT tokens in de wallets worden toegevoegd, en zal kopen, storten en opnemen weer worden geactiveerd.

Samenvatting:

Kopen, storten en opnemen van DAO wordt gedeactiveerd op 31-10-2022
Coinmerce zorgt voor de migratie van de VIDT tokens
Op 09-11-2022 zal trading voor VIDT worden hervat
Voor meer informatie: https://vidt-datalink.com/swap

Luc Smits van Oyen
Coinmerce news