Wat is blockchain?

De eerste implementatie van blockchain als de onderliggende technologie van Bitcoin heeft ertoe geleid dat velen blockchain associëren met Bitcoin. Het potentiële gebruik van blockchain gaat echter veel verder dan de wereld van cryptocurrencies. Voor sommigen is het een technologie die ons leven zal veranderen, terwijl het voor anderen een droom is; geen enkele technologie heeft zoveel discussie losgemaakt sinds de komst van het internet. Ondanks de vele headlines over blockchain blijft de technologie echter moeilijk te vatten voor velen.

Een blockchain is een gedecentraliseerde, gedistribueerde ledger of 'grootboek' van transacties waarbij de transacties op een permanente en bijna onveranderlijke manier worden opgeslagen met behulp van cryptografische technieken. In tegenstelling tot traditionele databases, die worden beheerd door een centrale entiteit, vertrouwen blockchains op een peer-to-peer-netwerk dat geen enkele partij kan besturen. Authenticatie van transacties wordt bereikt door middel van cryptografische middelen en een wiskundig 'consensusprotocol' dat de regels bepaalt waarmee het grootboek wordt bijgewerkt, waardoor deelnemers zonder bepaald vertrouwen in elkaar kunnen samenwerken zonder afhankelijk te zijn van een enkele vertrouwde derde partij. Dus, blockchain is, zoals The Economist het noemt, een 'vertrouwensmachine'. Deelnemers aan een blockchain kunnen het grootboek op elk moment openen en controleren.

Wat is decentraal?


Blockchain is decentraal. Dit houdt in dat de data niet op één plek wordt bewaard maar op meerdere plekken. Bij een publieke blockchain kan iedereen deze data bewaren en controleren door een software te downloaden. Je wordt dan een zogeheten ‘node‘, oftewel onderdelen in het netwerk met de taak het grootboek te controleren en bij te houden. Naast volledige transparantie zorgt dit er ook voor dat hackers het moeilijker krijgen wanneer zij bijvoorbeeld data willen aanpassen. Er is geen zogeheten single point of failure. Dit komt doordat elke node een kopie van het grootboek heeft, dus stel de hacker verandert data op één node dan komt die data niet meer overeen met de data op de andere nodes en wordt jouw ‘‘computer‘‘ buitengesloten. Bovendien gebeurt het wel eens dat centrale systemen offline zijn, dit kan meerdere redenen hebben. Bij een decentraal systeem is dit zo goed als onmogelijk, wanneer er één node uitvalt blijft de rest gewoon werken. De toepassingen van blockchain zijn enorm breed en er worden nog elke dag nieuwe toepassingen bedacht. De uitvinding van blockchain wordt wel eens vergeleken met de uitvinding van het internet.

  

Verschillende Blockchains


Er zijn verschillende manieren om blockchains te categoriseren. Blockchains worden vaak geclassificeerd als public (geen specifieke entiteit beheert het platform), private (het platform wordt gecontroleerd door één entiteit) of beheerd door een consortium van organisaties. Een andere vaak gebruikte classificatie is permissionless (de blockchain is open voor iedereen - het meest bekende voorbeeld is het Bitcoin-netwerk) of toestemming (beperkingen kunnen worden opgelegd aan wie kan lezen en/of schrijven op de blockchain). Er zijn in de praktijk vele varianten van blockchains, afhankelijk van de nagestreefde doeleinden.

Open BlockchainPrive BlockchainKenmerken van Blockchain Technologie


 • Een gedecentraliseerde, gedistribueerde en transparante architectuur van vertrouwen: informatie die aan de blockchain wordt toegevoegd, is onmiddellijk zichtbaar voor alle deelnemers in het netwerk en wordt verspreid - dat wil zeggen dat elke peer een volledige kopie van de gegevens bijhoudt, en updates, indien aanwezig, worden gedeeld met het hele netwerk zonder dat iemand een enkele centrale derde hoeft te vertrouwen. Blockchain zorgt voor onmiddellijke transparantie - hoewel in het geval van toestemming houdende blockchains vertrouwen meer gecentraliseerd is en de leesbaarheid van sommige informatie beperkt kan worden tot deelnemers met toestemming om beter aan te sluiten bij de doelstellingen van de blockchain.
 • Veiligheid, onveranderlijkheid en traceerbaarheid: het gelijktijdig gebruik van verschillende cryptografische technieken en de gedecentraliseerde en gedistribueerde aard van blockchain-platforms maken dergelijke platforms zeer resistent tegen aanvallen in vergelijking met traditionele databases.
 • De onveranderlijkheid van blockchain maakt het mogelijk om producten en documenten eenvoudig te verifiëren - het is echter belangrijk op te merken dat, terwijl blockchain fraude in het grootboek kan helpen voorkomen, de manipulatiebestendigheid van de technologie niet kan voorkomen dat valse informatie in het grootboek wordt ingevoerd.
 • Automatisering: het gebruik van slimme contracten, te omschrijven als zelfuitvoerende computerprogramma's, maakt het mogelijk bijvoorbeeld processen en betalingen te automatiseren, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.

Voor- & Nadelen van de Blockchain-Technologie


Zoals bij elke nieuwe technologie, zal je ook bij Blockchain-Technologie ontdekken dat er voor-en nadelen zijn. Blockchain biedt talloze voordelen, maar heeft ook nadelen. Inzicht in beide is belangrijk voor het nemen van de juiste beslissing bij het onderzoeken van een cryptocurrency investering. Er zijn een aantal nadelen aan blockchain die goed moeten worden overwogen om te concluderen of blockchain een verstandige keuze is.

Voordelen van blockchain-technologie zijn:


 • Geen betrokkenheid van een derde partij (centrale autoriteit). In een gedecentraliseerd netwerk is er geen centrale server om transacties tussen peers / gebruikers te verifiëren en autoriseren
 • Double Spend Problem. Blockchain is de eerste technologie die in staat is het Double Spend probleem op te lossen zonder te vertrouwen op 3de partijen, zoals banken & overheden
 • Transparant en verifieerbaar. Verantwoording & inzicht voor gebruikers, zelfs zonder toestemming
 • Veiligheid. Bepaal wie welke gegevens inziet en wanneer, d.m.v. een beveiligd netwerk
 • Kwaliteitscontrole. Volg alle componenten van de supply chain & Smart Contracts vervangen de tussenpersoon
 • Verlaag transactiekosten. Het verwijderen van tussenpersonen vermindert de kosten (bijvoorbeeld: betalingsproviders, banken en andere financiële instellingen)
 • Tokenization. Ontwikkel uitwisselbare tokens ondersteund door echte waarde Gedeeltelijk bezit van activa en digitalisering van activa (bijvoorbeeld: bezit 1 huis voor 100% of bezit 2 huizen voor 50%)
 • Extreem fout tolerant. Als een enkele node verbinding met het netwerk verliest, blijft het werken door andere nodes in het netwerk, die zijn werk overnemen. Vergelijk het met een groepsbericht. Als je een bericht in de groep wilt verwijderen, moet je het op alle telefoons verwijderen, want iedereen draagt een kopie. Fouttolerantie is met name handig als er veel mensen deelnemen.

Nadelen van de blockchain-technologie zijn:


 • Extreem langzaam in vergelijking met traditionele databases (inefficiënt)
 • Nieuwe technologie, continu veranderend en evoluerend
 • Schaalbaarheid
 • Geen gecentraliseerd eigendom of één enkele autoriteit
 • Uiterst moeilijk om een​​ ‘‘helicopterview‘ (totaaloverzicht) van alle oplossingen en de mogelijkheden te krijgen
 • De meeste platforms en projecten bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase en zijn nog niet klaar voor grote toepassingen

Conclusie


Dus, een blockchain wordt gevormd door zogenoemde peers (computers), geïnitieerd door deelnemers, en elk van de deelnemers (partijen) bezit een kopie van het transactieregister. Blockchains worden in grote lijnen gecategoriseerd als open of gesloten op basis van de vraag of die peers (computers) op gelijke voet staan, voornamelijk over de toegang die ze hebben, zoals het lezen, schrijven of valideren van het gedeelde transactieregister (ledger). Cryptocurrencies zoals Bitcoin & Ethereum worden gecategoriseerd als open blockchains, omdat deze alle peers gelijke rechten geven om de bovenstaande taken uit te voeren.