Wat is Technische Analyse (TA)?

Technische analyse (TA) is een tak van de analyse die toekomstige prijsontwikkelingen probeert te voorspellen aan de hand van eerdere prijs actie en volumegegevens. TA wordt veel toegepast op aandelen en andere activa in traditionele financiële markten, maar het is ook een onmisbaar component in het verhandelen van cryptocurrencies.

In tegenstelling tot fundamentele analyse (FA), waarbij men kijkt naar meerdere prijsfactoren die behoren tot een activum, focust TA zich enkel en alleen op historische prijs actie. Zodoende wordt het gebruikt als een gereedschap om de prijsfluctuaties en volumegegevens van een activum te onderzoeken. Veel handelaars proberen zo nieuwe trends en gunstige handelsmogelijkheden te spotten.

Hoe werkt technische analyse?

De voornaamste onderliggende gedachte achter technische analyse is dat fluctuaties in de prijs van een activum niet willekeurig zijn en zich over het algemeen ontwikkelen in waarneembare prijstrends. Simpel gezegd is er dus een aanname dat prijsontwikkelingen te verklaren en te voorspellen zijn.

Om prijzen te onderzoeken en dus gunstige handelsmogelijkheden te vinden, gebruiken handelaars allerlei verschillende ‘charting tools‘ die ook wel bekend staan als indicatoren. TA indicatoren kunnen handelaars helpen om bestaande trends te spotten en inzichtelijke informatie geven over trends die in de toekomst kunnen ontstaan. Aangezien TA indicatoren feilbaar zijn en dus ook niet altijd foutloos voorspellende inzichten kunnen geven, gebruiken sommige handelaars meerdere indicatoren om het risico te verlagen.

Veelgebruikte TA indicatoren

Er zijn een heleboel verschillende indicatoren en elk jaar komen er weer nieuwe bij, sommigen zijn makkelijk om te gebruiken en sommigen vereisen veel begrip. Omdat veel handelaars het liever simpel houden, staan simple moving averages (SMA) hoog in de lijst van veelgebruikte indicatoren. De SMA is een lijn door de grafiek heen die berekend wordt door het gemiddelde van de prijs over een bepaalde tijd te nemen. De exponential moving average (EMA) is een aangepaste versie van de SMA waarbij recentere prijzen zwaarder meewegen in de berekening, waardoor er een andere lijn ontstaat.

Een andere populaire indicator is de relative strength index (RSI), die zich schaart onder een klasse van indicators genaamd oscillators. De RSI wordt vaak getoond onder de grafiek, dus niet door de grafiek heen en kan worden gebruikt voor het vaststellen of een activum teveel verkocht of teveel gekocht is in een bepaalde tijd. De RSI is ook een lijn die zich tussen de waardes 0 en 100 bevindt.

De Bollinger Bands (BB) indicator is een ander soort oscillator die veel gebruikt wordt. De BB indicator bestaat uit twee zijdelingse lijnen die bewegen rondom de moving average lijn. Ook deze indicator wordt gebruikt om overgekochte of oververkochte marktcondities te spotten. Ook wordt hiermee de volatiliteit van de markt bekeken.

Naast de algemene en simpele TA instrumenten zijn er ook ook indicatoren die afhankelijk zijn van andere indicatoren om data te genereren. De Stochastic RSI wordt bijvoorbeeld berekend door een wiskundige formule toe te passen op de normale RSI. Een ander populair voorbeeld is de moving average convergence divergence (MACD) indicator. De MACD wordt gegenereerd door twee EMA‘s van elkaar af te trekken om de hoofdlijn te creëren (de MACD lijn). Deze lijn wordt gebruikt om nog een EMA te creëren die bekend staat als de signal lijn. Daarbij ontstaat ook een apart MACD histogram, die berekend wordt door het verschil te nemen tussen de MACD lijn en de signal lijn.

Trading signalen

Hoewel indicatoren handig zijn voor het identificeren van trends, kunnen ze ook gebruikt worden om inzichten te bieden voor potentiële in-en uitstappunten (koop of verkoopsignalen. Deze signalen kunnen ontstaan wanneer er specifieke dingen gebeuren in de grafiek van een indicator. Als bijvoorbeeld de RSI een waarde van 70 of hoger aanneemt, kan dat aangeven dat de markt zich in overgekochte condities bevindt. Dezelfde logica is van toepassing als de RSI een waarde van 30 of lager aanneemt, wat over het algemeen wordt beschouwd als een signaal voor een oververkochte marktconditie.

Zoals eerder besproken zijn de trading signalen die worden aangeleverd door technische analyse niet altijd accuraat en wordt er een aanzienlijke hoeveelheid ruis (valse signalen) geproduceerd door TA indicators. Dit is vooral zorgwekkend binnen de cryptocurrency-markten, die veel kleiner zijn dan de traditionele markten en dus ook volatieler.

Tot slot

Ondanks de kritieken en de al lang bestaande discussie over welke analyse beter is, is volgens velen de combinatie van TA en FA de beste keuze. Waar FA meestal gebruikt wordt voor lange termijn investeringsstrategieën, kan TA handige informatie bieden over korte termijn marktcondities, wat handig kan zijn voor handelaars én investeerders (bijv. bij het bepalen van goede in-en uitstappunten).