Nieuws & Blog

De 3 barrières die Coinmerce tackelt

De 3 barrières die Coinmerce tackelt

De belangrijkste barrières om te beginnen met de huidige cryptocurrency platformen kunnen worden omschreven als: gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en educatie.

De user-interface van huidige exchanges laat zien dat ze vooral gebouwd zijn voor ervaren/professionele gebruikers. Daarom zijn de bestaande oplossingen nog steeds te ingewikkeld voor de startende/gemiddelde gebruiker om te begrijpen en voor massa adoptie. De geschiedenis heeft bewezen dat uitwisselingen die geen prioriteit hebben op het gebied van veiligheid niet de uitzondering zijn, maar de standaard. Fondsen van beleggers in cryptocurrency die gestolen worden in hacks of interne fraude is helaas regelmatig nieuws binnen deze industrie. Ontbrekende know-how en kennisdeling functionaliteiten die nodig zijn om beginnende investeerders te helpen vertrouwd te maken met de nieuwe digitale economie en de algemene adoptie van digitale valuta's.
Coinmerce streeft ernaar om deze kwesties aan te pakken door middel van:

# Gebruiksvriendelijke website en app

De user-interface is de eerste interactie met elke gebruiker. Als een van de belangrijkste kenmerken van het product hebben we een gebruiksvriendelijke app gebouwd, inclusief een fiat gateway. Hiermee wordt de essentiële functionaliteit gecreëerd die een brug slaat tussen de traditionele financiële wereld (fiat) en de nieuwe digitale economie (cryptocurrency).

# Slim Order Systeem

Een ander technisch kenmerk dat ons van de huidige concurrenten onderscheidt, is dat Coinmerce verbonden is met andere beurzen in de markt. Met de Smart Order techniek wijzen we orders van gebruikers efficiënt toe aan verschillende beurzen, terwijl we tegelijkertijd op zoek gaan naar de beste beschikbare koersen.

Wanneer een gebruiker een order plaatst, kan deze order worden opgesplitst in kleinere orders, die via ons netwerk worden toegewezen en vervolgens worden afgewikkeld tegen de beste tarieven over de externe beurzen waarmee we verbonden zijn. Op deze manier bieden wij onze gebruikers een oplossing om hun cryptocurrencies te kopen of te verkopen tegen de beste beschikbare koersen.

# Kennisbank

Ons doel is om een platform te creëren dat is ontworpen om kennisdeling tussen gebruikers te stimuleren, waarbij het van belang is dat ervaren handelaren inzicht delen met startende investeerders. Daarnaast biedt Coinmerce eenvoudige guides voor beginners.


Luc Smits van Oyen
Coinmerce news