Nieuws & Blog

Wat is Libra?

Wat is Libra?

Libra is een project van Facebook. De social-mediagigant noemt Libra een cryptocurrency en de oplossing om mensen zonder bankrekening toegang te geven tot moderne betalingen. De waarde van de munt is gelijk aan een mandje met valuta's die de dollar, euro, pond en yen bevatten.

Libra is het doelwit van veel kritiek. Maar wat is Libra precies en waarom wordt er zo veel over gepraat? In dit artikel leggen we uit wat Libra is en wat de mogelijke impact van de bijbehorende wallet Calibra kan zijn.

Facebook ontwikkelt de digitale munt met goede bedoelingen. Althans, dat zegt David Marcus, de man die het project leidt. David zegt dat Libra in staat is om miljarden gebruikers te helpen.

Hij verwijst naar Facebook-gebruikers die geen bankrekening hebben of die in landen wonen waar goede bankdiensten niet vanzelfsprekend zijn. Deze groepen worden respectievelijk unbanked en underbanked genoemd. Volgens Libra zijn er op dit moment 1,7 miljard mensen die tot de groep van de unbanked behoren. Dit is 31% van de wereldbevolking.

Hoewel deze mensen geen toegang hebben tot een bankrekening, hebben de meesten van hen wel een smartphone. Door het hebben van zowel een smartphone als toegang tot Libra hebben deze mensen geen bankrekening meer nodig. Dat is tenminste het idee.

# De functies van Libra:

  1. Mobiel, toegankelijk voor iedereen met een smartphone & internet
  2. Stabiel, omdat het wordt ondersteund door een reserve van valuta's om de waarde stabiel te houden.
  3. Snelle & eenvoudige transacties
  4. Wereldwijd, een internationale valuta
  5. Schaalbaar, in staat om alle, globale, transacties te verwerken
  6. Veilig, gebouwd op blockchain, ontworpen met het oog op veiligheid

Het logo en het valutasymbool van de Libra zijn drie horizontale, golvende lijnen ≋. Dit is het beste te vergelijken met hoe de dollar wordt weergegeven door $. De naam Libra is afgeleid van een Romeinse eenheid van gewicht. De naam streeft ook een gevoel van financiële vrijheid na, Libre is Frans voor vrijheid. Libra wordt eind 2020 gelanceerd.

# Wat is de Libra Association?

De Libra Association is een onafhankelijke organisatie die gevestigd is in Zwitserland en belast is met het bestuur van de Libra. De vereniging coördineert de ontwikkeling en de veiligheid van het netwerk. De verantwoordelijkheid is echter niet alleen technisch, de organisatie is ook belast met het beheer van de reserve en het toewijzen van middelen. Op dit moment bestaat de vereniging uit 21 internationals.

# Is de Libra een cryptocurrency?

Facebook noemt Libra een cryptocurrency. Of het er echt een is, geeft reden tot discussie. Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen wat we definiëren als een cryptocurrency en Libra.

De Bitcoin en Ethereum blockchain zijn permissionless, wat betekent dat in theorie iedereen een node kan opereren en transacties kan versturen. Bij Libra worden de nodes uitsluitend gerund door leden van de Libra Association. Zoals je je kunt voorstellen heeft dit invloed op het niveau van decentralisatie en onveranderlijkheid.

Libra nieuws


18 juni 2019 | Facebook onthult Libra

Facebook onthult zijn cryptocurrency project Libra aan de wereld. De omvang van het project laat meteen zien dat Facebook het groot wil aanpakken. Een nieuwe Facebook-dochteronderneming, Calibra en een onafhankelijk consortium, de Libra Association, zijn opgericht. De Libra Association wordt gesteund door 28 leden, waaronder enkele van de grootste bedrijven ter wereld, waaronder: Mastercard, Visa, PayPal, Uber, Spotify en Vodafone.

Calibra zal financiële diensten en producten ontwikkelen rond het Libranetwerk, dat uiteindelijk volledig zal worden bestuurd door de onafhankelijke Libra Association. Calibra is van plan om te beginnen met een digitale portemonnee voor de Libramunt, die het mogelijk maakt om geld uit te wisselen.

19 juni 2019 | Amerikaanse wetgevers roepen op om de ontwikkeling te stoppen.

De dag na het onthullen van de Libra, heeft het hoofd van het Amerikaanse House of Representatives Financial Services Committee, Maxine Waters Facebook opgeroepen om de ontwikkeling van de Libra voorlopig tegen te stoppen. Volgens congresvrouw Waters is er niet genoeg bekend over het project. Alvorens verder te gaan, heeft de commissie een hoorzitting met Facebook nodig.

19 juni 2019 | Bank of England over Libra

Mark Carney, gouverneur van de Bank of England, verklaarde in een interview dat hij de waarde van een product als Libra erkent om de unbanked te helpen. Hij benadrukte echter ook dat een project met zo'n grote reikwijdte en impact aan het hoogste niveau van regelgeving moet worden onderworpen. Hij voegde eraan toe dat de Bank of England nauw zal samenwerken met de G7, de Bank of International Settlements (BIS) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de problemen aan te pakken.

21 juni 2019 | G7 vormt de taskforce

Als reactie op de Libra van Facebook en de daaruit voortvloeiende bezorgdheid over de regelgeving heeft Frankrijk het voortouw genomen bij de oprichting van een taskforce binnen de G7 om de mogelijke consequenties te onderzoeken. De taskforce zal worden geleid door Benoit Coeure, een bestuurslid van de Europese Centrale Bank.

Francois Villeroy de Galhau, gouverneur van de Franse centrale bank, verklaarde dat Frankrijk openstaat voor innovatie, maar de verklaring van zijn collega Bruno Le Maire, de Franse minister van Financiën, bewijst dat deze open houding zijn grenzen heeft. Le Maire zei, zonder twijfel, dat de Libra geen soevereine valuta zal worden.

25 juni 2019 | Zwitserse centrale bank

Thomas Moser, lid van de raad van bestuur van de Zwitserse Nationale Bank, verklaarde dat Facebook contact heeft gehad met de Zwitserse toezichthouder en dat het bedrijf de intentie heeft uitgesproken om te voldoen aan de relevante regelgeving.
Daarnaast is Moser van mening dat de ontwikkeling van Libra interessant is en dat hij er relatief ontspannen over is.

27 juni 2019 | Monetaire Autoriteit van Singapore vraagt om meer informatie.

Ravi Menon, managing director bij de Monetary Authority of Singapore (MAS), zei bij een media briefing dat de MAS in contact is geweest met Facebook over Libra. Hoewel Menon erkent dat Libra significante waarde zou kunnen bieden in vergelijking met de huidige betaalmethodes, zegt hij ook dat de MAS problemen heeft met het categoriseren van Libra in termen van regelgeving.

1 juli 2019 | Rusland

Alexei Moisseev, de Russische onderminister van Financiën, heeft gezegd dat er geen extra regelgeving zal worden ingevoerd met betrekking tot de Libra van Facebook. De digitale munteenheid zal net als alle andere worden gereguleerd. Bovendien verklaarde Alexei dat mensen de Libra zullen kunnen kopen, verkopen & opslaan, maar niet uitgeven aan producten & diensten.

2 juli 2019 | Toezichthouders Verenigd Koningrijk zijn bezorgd.

De Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk heeft met Facebook gesproken over Libra. De waakhond is echter niet gerustgesteld betreft de ambitieuze plannen van Facebook. Reden voor bezorgdheid is onder andere de mantra van Facebook "move fast and break things" die verwijst naar een strategie waarbij het bedrijf zal proberen om snel marktdominantie te verwerven en concurrenten te saboteren. Deze strategie is echter niet geschikt voor een product dat de wereldwijde financiële dienstverlening wil vergemakkelijken.

8 juli 2019 | Koreaanse toezichthouders waarschuwen voor risico's op het gebied van financiële stabiliteit.

De Korean Financial Services Commission (FSC) heeft het scenario onderzocht waarbij de 2,4 miljard gebruikers van Facebook een tiende van hun bankdeposito's naar de Libra zouden overmaken. De conclusie is dat de solvabiliteit van deze banken drastisch zou afnemen, hetzelfde geldt voor hun leenreserves. Een ander onderzocht scenario was een financiële crisis waarin de mensen hun geld (lokale valuta) van de banken naar de Libra halen. Kortom, Libra is een belangrijke bedreiging voor de wereldwijde stabiliteit van financiële systemen.

8 juli 2019 | Libra & China's eigen digitale valuta

Het is geen geheim dat China al een tijdje aan zijn eigen nationale digitale munt werkt. Haar vastberadenheid om de Libra voor te blijven werd duidelijk toen Wang Xin, hoofd van de onderzoeksafdeling van de People's Bank of China (PBoC), verklaarde dat het land mogelijk de inspanningen voor de ontwikkeling van zijn digitale munt zal opvoeren als reactie op de opkomst van de Libra. "We hadden een vroege start, maar er is veel werk nodig om onze voorsprong te consolideren."

2 augustus 2019 | Walmart vraagt patent aan op stablecoin

Walmart, de Amerikaanse retail gigant heeft een aanvraag voor een patent ingediend. De aanvraag beschrijft een stablecoin die veel overeenkomsten vertoont met de Libra van Facebook. Walmart's stablecoin wordt gekoppeld aan reguliere fiatvaluta's, net als Libra. Verder beschrijft de aanvraag een oplossing om de unbanked toegang te geven tot financiële dienstverlening, net als Libra. Een belangrijk verschil tussen de twee is dat Walmart's applicatie een systeem beschrijft dat rente uitkeert aan gebruikers die de stablecoin houden. Bij Libra gaat de rente naar de bedrijven die het project ondersteunen.

23 augustus 2019 | Partners overwegen om zich terug te trekken

De regelgevers in de VS hebben hun bezorgdheid geuit over de Libra. Ze hebben duidelijk gemaakt dat Libra niet zal mogen opereren totdat er meer bekend is over de functies van de valuta. De houding van de toezichthouders heeft zijn invloed op de zakenpartners van Libra die de druk beginnen te voelen. Volgens een rapport van de Financial Times overwegen sommige partners zelfs om zich terug te trekken uit het project.

12 september 2019 | Frankrijk blokkeert Libra

De Franse minister van Economie & Financiën, Bruno Le Maire, zei het volgende over Libra: "Ik wil absoluut duidelijk zijn: In deze omstandigheden kunnen we de ontwikkeling van Libra op Europese bodem niet toestaan.

"Het zou een wereldwijde munt zijn, die in handen is van één enkele speler, die meer dan twee miljard gebruikers over de hele wereld heeft. De monetaire soevereiniteit van de staten wordt bedreigd."

"Ik zie niet in waarom we zoveel moeite zouden moeten doen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden om een digitale munt als Libra volledig te zien ontsnappen aan die toezichthoudende inspanningen,"

4 oktober 2019 | PayPal trekt zich terug

PayPal heeft aangekondigd dat het zich zal terugtrekken uit de Libra Association. Het bedrijf heeft besloten om zich te richten op de bestaande missie binnen het bedrijf. In de officiële verklaring staat het volgende:

"We blijven de aspiraties van de Libra steunen en kijken uit naar een verdere dialoog over manieren om in de toekomst samen te werken. Facebook is een langdurige en gewaardeerde strategische partner van PayPal, en we zullen blijven samenwerken met en steun blijven verlenen aan Facebook in verschillende manieren".

7 oktober 2019 | De Duitse minister van Financiën

Olaf Scholz, de Duitse minister van Financiën, heeft zijn steun uitgesproken voor de mogelijkheid van een e-euro. Hij sprak daarentegen zijn bezorgdheid uit over het scenario dat een dergelijk betalingssysteem in handen zou zijn van Facebook of een ander particulier bedrijf. Deze zorg komt overeen met die van zijn Franse collega Bruno Le Maire.

9 oktober 2019 | Amerikaanse wetgevers roepen betalingsaanbieders op om Libra Association te verlaten.

De Amerikaanse senatoren Brian Schatz en Sherrod Brown hebben brieven gestuurd naar de CEO's van Mastercard, Visa en Stripe met het verzoek zich terug te trekken uit het Libraproject.

11 - 14 oktober 2019 | Grote bedrijven trekken zich terug uit de Libra Association.

Binnen vier dagen hebben zes bedrijven aangekondigd zich terug te trekken uit de Libra Association. Mastercard, Visa, eBay en Stripe waren de eersten die het voorbeeld van PayPal volgden. Dezelfde dag deed het betalingsplatform Mercado Pago hetzelfde. Drie dagen later verklaarde Booking Holdings, eigenaar van booking.com, ook dat het de intentie had de Libra te verlaten.

16 oktober 2019 | Libra verwacht 100 leden bij de lancering.

Ondanks de uittocht van de leden in de afgelopen twee weken is de Libra Association nog steeds optimistisch over het doel om 100 leden in de organisatie te hebben tegen de tijd dat de Libra wordt gelanceerd. Hoewel 7 van de 21 oorspronkelijke leden zich hebben teruggetrokken, zegt de vereniging dat ongeveer 1500 andere bedrijven belangstelling hebben getoond om zich aan te sluiten. De bestaande leden zullen moeten instemmen met elk nieuw lid dat een aanvraag indient om lid te worden van de Association.

22 oktober 2019 | ING-manager over bankrisico's

Ralph Hamers, CEO van ING, heeft verklaard dat Facebook het risico loopt de toegang tot haar lopende bankrekeningen te verliezen. Banken die hun diensten aan Facebook aanbieden, zullen worden blootgesteld aan risico's op het gebied van regelgeving, dit omdat zij fungeren als poortwachters van het financiële systeem.

Luc Smits van Oyen
Coinmerce news