Nieuws & Blog

Wie is Satoshi Nakamoto?

Wie is Satoshi Nakamoto?


De eerste motivatie voor de crypto community was de Bitcoin white paper, waarin de visie van een peer-to-peer elektronisch geldsysteem werd uitgelegd. Satoshi Nakamoto, een cryptografische pionier, schreef het rapport anoniem en liet zien hoe digitale valuta de centrale banken kunnen uitdagen.

Maar er blijft nog een laatste vraag; wie is Satoshi Nakamoto?


Is de schrijver van de white paper een hij of een zij? Staat de naam Satoshi Nakamoto voor een individu of een groep, of misschien zelfs voor een bedrijf? Waar is Satoshi gevestigd?

Er is veel moeite gedaan om de echte identiteit van de bedenker van Bitcoin te onthullen. In het verleden hebben verschillende media beweerd dat ze de echte Satoshi Nakomoto hebben gevonden. In 2014 beweerde Newsweek dat een Japens-Amerikaanse man, Dorian Nakamoto genaamd, de oprichter van Bitcoin was. In een interview beweerde hij de vraag verkeerd te hebben begreoen toen de interviewer hem naar Bitcoin vroeg. Forbes legde ook verbanden met Hal Finney, Hal was een cryptografische pionier die naast Darion Nakamoto woonde.

De volgende kandidaat is; Nick Szabo. Een online-onderzoeker met de naam Skye Grey groef diep om ongewone schrijf patronen te vinden en de Bitcoin whitepaper te vergelijken met eerder gepubliceerd werk van cryptografen. Skye Grey vond enkele overeenkomsten met Nick Szabo, de bedenker van het BitGold-concept in 1998. Ook hij ontkent de maker van Bitcoin te zijn.

Een sensationelere kandidaat is; Elon Musk. Hij werd gekozen door een Hacker Noon-schrijver die zijn beheersing van de C++ programmering en achtergrond met PayPal belichtte. Wederom, de kandidaat ontkende elke connectie met Satoshi.

Aan de andere kant heb je mensen die beweren Satoshi te zijn, bijvoorbeeld Craig Wright. Hij beweert degene te zijn die we moeten bedanken voor de blockchain technologie, zoals we die vandaag de dag kennen. Craig heeft zelfs een claim van auteurschap voor de Bitcoin-whitepaper gemeld aan het Amerikaanse Copyright Office. De Bitcoin community is niet zo zeker van de claims van Craig, sommigen beweren zelfs dat het een stunt is.

Voor nu verwachten we eindeloze discussies op Twitter & Reddit over wie er de white paper geschreven heeft, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Hoogst waarschijnlijk zullen we nooit de ware identiteit kennen van Satoshi Nakamoto, de bedenker van de decentrale munt; Bitcoin.